KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 marca, 2024   I   12:13:54 PM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Biznes

Powstał Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED

08 października, 2013

W dniu 3 października 2013 r. w Warszawie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED.

3 października 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego multidyscyplinarna grupa profesjonalistów w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku podjęła decyzję powołującą do życia stowarzyszenie Polski Innowacyjny Klaster Medyczny o nazwie ♠ PIKMED. Jest to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania kooperacyjnego i działająca w branży ochrony zdrowia. Klaster ten stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów.

Klaster ♠ PIKMED będzie pozostawał w bezpośredniej współpracy z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), a docelowo będzie także integralną częścią Związku Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP). Na spotkaniu powołującym klaster medyczny obie organizacje były reprezentowane przez Bogdana Węgrzynka, Prezesa Zarządu OKIP i Vice-prezesa ZPKP oraz OKIP przez Vice-prezes Agnieszkę Frysiak.

Celem podstawowym Klastra ♠ PIKMED będzie pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz w celu pokrycia kosztów tych przedsięwzięć - pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych, dla podmiotów medycznych i firm obsługujących branże we wspólnych obszarach. Polem działań będą projekty inwestycyjne, badania naukowe i działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji medycznych w obszarze ochrony zdrowia, dedykowanych pacjentom na terenie Polski i Unii Europejskiej. Skutkować ma to rozwojem, podniesieniem jakości polskiej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwem pacjentów, jak również podejmowaniem związanych z tym działań prewencyjnych.

Misja Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego ♠ PIKMED brzmi – „Dobro i zdrowie Pacjenta, które jest dla nas priorytetem wraz z poszanowaniem interesów wszystkich Obywateli oraz Państwa”.

Został powołany Zarząd Klastra ♠ PIKMED w składzie:

 • Prezes Zarządu – Prof. Mariusz Piechota
 • Wiceprezes Zarządu – Prof. Michał Marczak
 • Wiceprezes Zarządu – Tomasz Leśniak
 • Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dziadzio
 • Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Frysiak
 • Wiceprezes Zarządu - Adrianna Nurzyńska
 • Członek Zarządu – Dr Robert Milewski
 • Członek Zarządu – Dr Bartosz Pędziński

Powołana została także Rada Naukowa ♠ PIKMED w składzie:

 • Prof. Mirosław Jarosz
 • Prof. Bogdan Nogalski
 • Prof. Witold Tłustochowicz
 • Dr Andrzej Śliwczyński

Patronat nad klastrem ♠ PIKMED obejmą uznane autorytety oraz politycy, a do współpracy zaproszone zostaną renomowane wyższe uczelnie, instytuty i laboratoria. Współpraca obejmować będzie współdziałanie z samorządami każdego szczebla. Centrala ♠ PIKMED będzie mieścić się w Warszawie, natomiast docelowo powstaną siedziby we wszystkich województwach. Finansowanie działań operacyjnych klastra odbędzie się w pierwszym etapie ze środków aktywowanych na taki cel przez OKIP lub/i ZPKP, a następnie przez fundacje i instytucje współtworzące klaster medyczny, finalnie będące beneficjentami realizującymi swoje projekty dzięki niemu.

Nowopowstały zarząd klastra medycznego zgodnie wyraża przekonanie, że wspólne działania przyniosą wiele korzyści wszystkim zainteresowanym rozwojem ♠ PIKMED oraz wpłyną na lepszy, przyszły kształt rodzimego rynku ochrony zdrowia.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się spotkanie założycieli klastra oraz innych potencjalnych zainteresowanych ze specjalistami ze Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Anna Figiel