KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   07:13:47 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw pierwszym klastrem w Europie

06 października, 2013

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw to pierwszy klaster w Europie tak błyskawicznie rozwijający się, który już daleko wykracza poza granice kraju w celu budowy silnej gospodarki polskiej oraz tworzenia innowacji.

Założeniem OKIPu jest szeroko pojęta innowacyjność tworzona przez wszystkie zrzeszone podmioty, bez ograniczeń branżowych i terytorialnych. Tworzenie innowacyjności, która spowoduje rozwój przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności, a tym samym rozwój całej gospodarki.

Klaster ten stanowi prawdziwą rewolucję. Dzięki efektywności swoich działań, stopniu innowacyjności podejmowanych rozwiązań oraz korzyściom uzyskiwanym przez przedsiębiorstwa współpracujące w jego ramach, już teraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest pretendentem do uznania go w niedalekiej przyszłości za czołowy europejski klaster.

OKIP promuje ideę klastra dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce. Wspiera innowacyjność firm na obszarze całego kraju oraz tworzy warunki niezbędne do efektywnej komercjalizacji rezultatów prac badawczych prowadzonych przez jednostki uczelnianie. Możliwości wynikające z wiedzy badawczo-rozwojowej wypracowanej przez środowiska badawczo-naukowe są w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw najlepiej wykorzystywane. To wyjątkowy Klaster nie tylko na skalę polską, ale i europejską. Prowadzi szereg działań zmierzających do realizacji wielu dużych międzynarodowych projektów.

Sukces Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw rysuje się tym, że Klaster ten dostrzega potencjał firm skierowanych na innowacyjność, które charakteryzuje wysoka jakość prowadzonych działań naukowych i badawczych oraz dynamicznie rozwijające się technologie. Docenia wyróżniających się w swoich działaniach przedsiębiorczością i kreatywnością. Widzi długookresowe korzyści jakie przynosi zacieśniona współpraca pomiędzy tymi, którym zależy na rozwoju poprzez innowacje.

OKIP korzystając z wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania klastrami sam prezentuje najlepsze praktyki dotyczące zarządzania Klastra i kreuje efektywną politykę jego rozwoju. Wykazuje się wysokim profesjonalizmem i kreatywnością.

Identyfikacja przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw najodpowiedniejszych dla wdrożeń rozwiązań prowadzi do doskonalenia procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, pomaga w budowaniu pozycji konkurencyjnej, jak również wpływa na wyznaczenie osiągalnych celów, przyszłych trendów i kierunków rozwoju. OKIP pretenduje do wykazywania najwyższej efektywności w swoim działaniu, co z pewnością zaowocuje uznaniem go za jeden z najlepszych klastrów, stawiany za przykład i godny naśladowania. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw staje się potęgą na skalę europejską.

Anna Figiel