KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 lipca, 2024   I   11:01:05 PM EST   I   Kingi, Krystyna, Michaliny
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Polska misja gospodarcza w Serbii

02 października, 2013

18 września 2013 r. rozpoczęła się misja gospodarcza w Serbii, obejmująca udział polskich delegatów w wielu ważnych spotkaniach i Forach dotyczących m.in. budowy Międzynarodowej Infrastruktury Portów i Regulacji Dunaju z udziałem Klastra OKIP.

W misji gospodarczej na Bałkanach uczestniczył Bogdan Węgrzynek - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie razem z Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Bodio - Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, jego Wiceprzewodniczącym Posłem Dariuszem Dziadzio oraz przedsiębiorcą Jerzym Leszczyńskim.

Polska wizyta gospodarcza w Serbii rozpoczęła się spotkaniem Bogdana Węgrzynka, Bartłomieja Bodio, Dariusza Dziadzio i Jerzego Leszczyńskiego z Minister Energetyki, Ochrony Energii, Rozwoju i Ochrony Środowiska Serbii Zoraną Mihajlović, która na spotkaniu pojawiła się ze czterema swoimi najbliższymi doradcami. Współpraca gospodarcza oraz budowa Międzynarodowej Infrastruktury Portów i Regulacji Dunaju, w której uczestniczyć ma Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw to główne tematy rozmów Prezesa OKIP Bogdana Węgrzynka, przedstawicieli polskiego parlamentu i Rządu Serbii. Minister Ochrony Środowiska oświadczyła, że przedstawi w Parlamencie Serbskim utworzenie Komisji Klastrowej na wzór polski. Ponadto, Bogdan Węgrzynek został poproszony o pomoc w zorganizowaniu klastrów w Serbii.

20 września 2013 roku w Vrnjacka Banja odbyło się IV Międzynarodowe Forum Energetyczne Central European Development Forum (CEDEF): "Woda - energia, wydajność i trwałość w Europie Południowo-Wschodniej" z udziałem przedstawicieli Polski. Wydarzenie patronatem objęły m.in. Ministerstwo Ochrony Energii, Rozwoju i Ochrony Środowiska Serbii. Na konferencji obecni byli również Ambasadorzy państw Grupy Wyszechrackiej.

Celem Forum było podkreślenie wielkiego znaczenia wody jako źródła energii, konieczności skutecznego i racjonalnego wykorzystania wody w przemyśle, a także zwrócenie uwagi na potrzebę odpowiedzialnego zachowania w zakresie korzystania z wody dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Serbii i regionu.

- "Zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na optymalizację wykorzystania i zużycia zasobów wodnych w przemyśle oraz efektywność wykorzystania tych zasobów i efektywność oczyszczania ścieków dla ich ponownego wykorzystania, są to warunki konieczne dla rozwoju wielu branż i wzrostu konkurencyjności na rynku." - mówił w Serbii podczas Forum CEDEF Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek.

W Apatin odbyły się rozmowy na temat ewentualnej rozbudowy portu towarowego z tym mieście udziałem Serbii, Węgier i Polski. Współuczestnictwo Klastra OKIP w tego typu dużych transgranicznych projektach jak te dotyczące Dunaju możliwe jest za sprawą podpisanej w sierpniu br. w Gdańsku umowy o międzynarodowej współpracy przez Związek Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw z Międzynarodowym Klastrem Stosunków Gospodarczych "Futura" z siedzibę główną na Węgrzech, którego członkiem jest między innymi Serbia.

Stronie serbskiej zależy na polskim udziale w projektach dotyczących Dunaju, jak również na wszechstronnym wykorzystaniu polskich doświadczeń z członkostwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Funduszy Europejskich. Jak podkreślali przedstawiciele tego bałkańskiego kraju, polskie doświadczenia w tej materii są cennym wzorem dla Serbii.

Woda stała się jednym z największych wyzwań na początku trzeciego tysiąclecia. Jest też wykorzystywanym w coraz większym stopniu odnawialnym źródłem energii. Dyrektywa UE w sprawie wody (ramowa dyrektywa wodna z UE RDW - 2000/60/WE) dąży do zachowania zasobów wodnych i zwiększenia zrównoważonego wykorzystania wody oraz stopniowego zmniejszania zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobiegają ich dalszemu zanieczyszczaniu.

Anna Figiel

Galeria