KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 4 lutego, 2023   I   07:48:11 PM EST   I   Andrzeja, Mariusza, Weroniki
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Wiadomości biznesowe

Polska misja gospodarcza na Węgrzech

01 października, 2013

Polska misja gospodarcza na Węgrzech
Polska misja gospodarcza na Węgrzech

29 września 2013 roku zakończyła się polska misja gospodarcza na Węgrzech, będąca kontynuacją wizyty polskiej delegacji w Serbii. Obie misje dotyczyły omawiania polsko-serbsko-węgierskiej współpracy gospodarczej.

W skład polskiej delegacji uczestnicząca w misji gospodarczej wchodzili Bogdan Węgrzynek - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej i Poseł Dariusz Dziadzio - Wiceprzewodniczący Zespołu, a także przedsiębiorca Jerzy Leszczyński.

Polska delegacja złożyła wizytę w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier wraz z Międzynarodowym Klasterem Stosunków Gospodarczych "Futura", z którym Związek Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw współpracuje na mocy zawartego porozumienia. W spotkaniu uczestniczył Turóez Laiszkó - zastępca Sekretarza Stanu.

W Ministerstwie Gospodarki były kontynuowane - prowadzone kilka dni wcześniej w Apatin w Serbii - rozmowy na temat ewentualnej rozbudowy portu towarowego w Apatin z udziałem Serbii, Węgier i Polski. Wizyta w Ministerstwie polskiej delegacji i "Futury" obejmowała także rozmowy dotyczące wspólnego udziału strony polskiej i węgierskiej w regionie karpackim. Spotkanie poświęcone było także obradom na temat utworzenia połączenia lotniczego Budapeszt-Gdańsk dla rozwoju turystyki między regionami.

Polska delegacja wraz z "Futurą" wzięła udział w spotkaniu gospodarczym organizowanym przez Światowy Klub Węgierski Panorama, którego Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych "Futura" jest partnerem. Kluby istnieją w 104 miejscach na wszystkich kontynentach. W spotkaniach uczestniczyli biznesmeni z Afryki.

W dniach 26-29 września 2013 roku Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek i pozostali uczestnicy wyjazdu wzięli udział w Forum Gospodarczym. Podczas wydarzenia podpisano dokument powstania Zrzeszenia Klastrów Wschodniej Europy, w którym udział bierze 7 państw i 15 klastrów. 4. paragraf porozumienia mówi o wspólnej współpracy w rozwoju gospodarki i rozbudowaniu kontaktów na płaszczyznach z tym związanych.

Podczas misji na Węgrzech uczestnicy polskiej delegacji wielokrotnie prowadzili rozmowy z Panem Bernardem L. Simonem - właścicielem większości udziałów American High Technology Center (AHTC), doradcą spraw zagranicznych w Białym Domu - na temat ewentualnego wprowadzenia technologii PEPS (Energy Plasma System Pyrolysis) w Polsce. AHTC ma doświadczenie w bezpiecznym i całkowitym niszczeniu najtrudniejszych odpadów amerykańskiego Departamentu Obrony. Technologia PEPS jest odpowiedzą na światowe zapotrzebowanie na niszczenie niebezpiecznych i toksycznych odpadów, jest również jedyną komercyjnie dostępną na świecie tego typu technologią, która może być wykonana zarówno jako obiekt stały niszczenia odpadów jaki i mobilnym systemem, który można przemieszczać z miejsca na miejsce.

Podczas obu misji gospodarczych, w Serbii i na Węgrzech, prowadzono rozmowy na temat utworzenia polsko-serbsko-węgierskiej Izby Gospodarczej.

Anna Figiel

Galeria