KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   10:08:45 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Polska misja gospodarcza na Węgrzech

01 października, 2013

29 września 2013 roku zakończyła się polska misja gospodarcza na Węgrzech, będąca kontynuacją wizyty polskiej delegacji w Serbii. Obie misje dotyczyły omawiania polsko-serbsko-węgierskiej współpracy gospodarczej.

W skład polskiej delegacji uczestnicząca w misji gospodarczej wchodzili Bogdan Węgrzynek - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej i Poseł Dariusz Dziadzio - Wiceprzewodniczący Zespołu, a także przedsiębiorca Jerzy Leszczyński.

Polska delegacja złożyła wizytę w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier wraz z Międzynarodowym Klasterem Stosunków Gospodarczych "Futura", z którym Związek Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw współpracuje na mocy zawartego porozumienia. W spotkaniu uczestniczył Turóez Laiszkó - zastępca Sekretarza Stanu.

W Ministerstwie Gospodarki były kontynuowane - prowadzone kilka dni wcześniej w Apatin w Serbii - rozmowy na temat ewentualnej rozbudowy portu towarowego w Apatin z udziałem Serbii, Węgier i Polski. Wizyta w Ministerstwie polskiej delegacji i "Futury" obejmowała także rozmowy dotyczące wspólnego udziału strony polskiej i węgierskiej w regionie karpackim. Spotkanie poświęcone było także obradom na temat utworzenia połączenia lotniczego Budapeszt-Gdańsk dla rozwoju turystyki między regionami.

Polska delegacja wraz z "Futurą" wzięła udział w spotkaniu gospodarczym organizowanym przez Światowy Klub Węgierski Panorama, którego Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych "Futura" jest partnerem. Kluby istnieją w 104 miejscach na wszystkich kontynentach. W spotkaniach uczestniczyli biznesmeni z Afryki.

W dniach 26-29 września 2013 roku Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek i pozostali uczestnicy wyjazdu wzięli udział w Forum Gospodarczym. Podczas wydarzenia podpisano dokument powstania Zrzeszenia Klastrów Wschodniej Europy, w którym udział bierze 7 państw i 15 klastrów. 4. paragraf porozumienia mówi o wspólnej współpracy w rozwoju gospodarki i rozbudowaniu kontaktów na płaszczyznach z tym związanych.

Podczas misji na Węgrzech uczestnicy polskiej delegacji wielokrotnie prowadzili rozmowy z Panem Bernardem L. Simonem - właścicielem większości udziałów American High Technology Center (AHTC), doradcą spraw zagranicznych w Białym Domu - na temat ewentualnego wprowadzenia technologii PEPS (Energy Plasma System Pyrolysis) w Polsce. AHTC ma doświadczenie w bezpiecznym i całkowitym niszczeniu najtrudniejszych odpadów amerykańskiego Departamentu Obrony. Technologia PEPS jest odpowiedzą na światowe zapotrzebowanie na niszczenie niebezpiecznych i toksycznych odpadów, jest również jedyną komercyjnie dostępną na świecie tego typu technologią, która może być wykonana zarówno jako obiekt stały niszczenia odpadów jaki i mobilnym systemem, który można przemieszczać z miejsca na miejsce.

Podczas obu misji gospodarczych, w Serbii i na Węgrzech, prowadzono rozmowy na temat utworzenia polsko-serbsko-węgierskiej Izby Gospodarczej.

Anna Figiel

Galeria