KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   09:01:00 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Coraz więcej firm w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw

29 lipca, 2013

Coraz więcej firm w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw przyłącza się coraz więcej firm. Liczba członków powiększa się w imponującym tempie. Przedsiębiorcy dostrzegają jakie korzyści niesie za sobą współpraca właśnie w ramach Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw powstał z inicjatywy przedsiębiorstw zrzeszonych w agencji Menu Group. W ostatnim czasie grono członków zaczęło dynamicznie rozrastać się, do Klastra należy już wiele innowacyjnych firm z całej Polski, które wchodzą w strukturę Klastra nawet całymi grupami. Do OKIP dołączają sukcesywnie także stowarzyszenia, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze.

Rosnące wymagania wynikające z prowadzenia własnego biznesu są powodem szukania przez małe i średnie przedsiębiorstwa nowych rozwiązań nakierowanych na rozwój innowacyjności i wzmocnienia pozycji rynkowej. Takim rozwiązaniem jest właśnie uczestnictwo w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw, co dostrzega coraz więcej firm. Siła Klastra płynie z połączenia doświadczeń należących do niego przedsiębiorstw oraz synergii praktyk biznesowych z wiedzą instytucji naukowych. Dla OKIP priorytetem jest innowacyjność jego członków.

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej zdają sobie sprawę z istoty klasteringu i dostrzegają szansę jaką daje na dynamiczny rozwój. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw oferuje nowe możliwości rozwoju firm. Jego wzmożona działalność jest silnym impulsem pobudzającym przedsiębiorczość.

Fenomen Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw wskazuje, że o sukcesie pojedynczej firmy decyduje innowacyjność, tworzona w dużej mierze z pomocą jej otoczenia. Jej kształtowanie najczęściej wymaga komunikacji i współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Jest to najlepsza strategia na obecne czasy.

Współpraca w ramach OKIP daje przedsiębiorcom korzyści takie jak wymiana wiedzy, doświadczeń i technologii. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw dba o rozwój kontaktów między podmiotami gospodarczymi a jednostkami naukowymi. Jest platformą, która ma za zadanie podnosić poziom innowacyjności, a tym samym konkurencyjności firm klastrowych. W odnoszeniu korzyści z funkcjonowania w Klastrze dla przedsiębiorców ważną rolę odgrywa ogólna reputacja, uznanie, zaufanie i wspólna płaszczyzna dyskusji, co ułatwia im w znaczącym stopniu prowadzenie biznesu i współpracę z instytucjami jego otoczenia.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw tworzy przyjazne środowisko innowacyjnego rozwoju dla instytucji, firm i przedsiębiorstw będących członkami Klastra. Działa na rzecz poprawy relacji na linii nauka-biznes w obszarze badawczo-rozwojowym oraz dba o system wsparcia dla firm funkcjonujących w Klastrze. Inicjuje, koordynuje i rozpowszechniania projekty badawcze oraz występuje z wnioskami o dofinansowanie tych przedsięwzięć.

OKIP stwarza dogodne warunki i możliwości wymiany informacji i doświadczeń członków należących do Klastra. Rozwija także kontakty z wszelkimi innymi organizacjami, niezrzeszonymi w ramach Klastra, ale mającymi istotne znaczenie dla jego rozwoju.

Przedsiębiorcy, dzięki członkostwu w Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw mają możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych, których wysoki poziom i pełen profesjonalizm poparty wieloletnim doświadczeniem zapewniają liderzy Klastra.

Dyfuzja technologii i przepływ wiedzy wynikające z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Klastra prowadzą do znaczącego obniżenia całkowitych kosztów transakcyjnych na wielu płaszczyznach, w tym w zakresie transferu technologii i wiedzy. OKIP stanowi grupę, która dzięki aktywnej współpracy umożliwia przedsiębiorstwom oferowanie lepszych produktów i usług, wykazujących się szeroko pojętą innowacyjnością.

Anna Figiel