Piątek, 13 grudnia 2019    Dalidy, Juliusza, Łucji  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

II Światowe Forum Mediów Polonijnych - 26-29 września 2019r.


08-02-2019

Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.II Światowe Forum Mediów Polonijnych - 26-29 września 2019r.

MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA
26-29 września 2019 roku
Dom Polonii w Krakowie, ul. Rynek Główny 14

II Światowe Forum Mediów Polonijnych - będące kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych - to najważniejsza impreza tematyczna. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata. Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

PROGRAM*

26 września, Dom Polonii w Krakowie, Rynek Główny 14

 • 14.00 – 15.00 Rejestracja uczestników
 • 15.00 – 15.15 Inauguracja II Światowego Forum Mediów Polonijnych
  Organizatorzy witają Teresa Sygnarek Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji
  Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  Tadeusz Adam Pilat Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 • 15.15 – 15.30 Wystąpienia zaproszonych gości: Senat RP, Prezydent Miasta Krakowa, TVP Polonia
 • 15.30 – 16.00 Stan obecny i perspektywy rozwoju mediów polonijnych – wyniki przeprowadzonych badań Beata
  Ciężka, Badaczka, ewaluatorka, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
 • 16.00 – 16.30 Dyskusja
 • 16.30 – 16.45 Zasady setki dziennikarskiej Piotr Płonka, Pepe TV
 • 16.45 – 18.00 Skrócona setka – prezentacja uczestników jako „sześćdziesiątka”
 • 18.00 – 20.00 Networking i kolacja
 • 20.00 Kraków nocą – spacer po Krakowie

27 września, Dom Polonii w Krakowie

MODUŁ I – RYNEK MEDIÓW POLONIJNYCH

 • 9.30 - 9.45 „Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii – rola mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej, perspektywa rozwojowa Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • 9.45 - 10.15 Debata ekspercka z udziałem przedstawicieli mediów polonijnych i polskich
 • 10.15 - 10.35 Prezentacja Polonijnej Agencji Informacyjnej, budowanie sieci korespondentów Mariusz Pawłowski Dyrektor Polonijnej Agencji Informacyjnej
 • 10.35 - 11.00 Dyskusja
 • 11.00 - 11.30 Przerwa

MODUŁ II - WARSZTAT DZIENNIKARZA POLONIJNEGO

 • 11.30 - 12.00 Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku (banki danych, ochrona danych osobowych) Uniwersytet Jagielloński
 • 12.30 - 13.00 Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją Uniwersytet Jagielloński
 • 13.00 - 13.30 Dyskusja
 • 13.30 - 14.30 Przerwa na obiad
 • 14.30 - 14.50 Między odpowiedzialnością a klikalnością (Etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci) Uniwersytet Jagielloński
 • 14.50 - 15.10 Dyskusja
 • 15.10 - 15.30 Między etyką dziennikarską a wolnością mediów Uniwersytet Jagielloński
 • 15.30 - 16.50 Dyskusja
 • 17.10 - 17.40 Przerwa
 • 17.40 - 18.00 Między teraźniejszością a przyszłością. Nowe kierunki rozwoju mediów (prasa drukowana a internetowa, nowinki, Twitter, blogi, YT, Instagram, jak nagrać webinar). Adriana Chodakowska Redaktor naczelna Londynek.net
 • 18.00 - 18.20 Dyskusja
 • 18.20 - 18.40 Między zdjęciem artystycznym a merytorycznym. Kompozycja zdjęcia wzbudzającego zaciekawienie i podziw Czesław Czapliński Dziennikarz, artysta fotograf, autor filmów dokumentalnych, Agencja Photo Medium
 • 18.40 - 18.50 Dyskusja
 • 18.50 - 19.00 Otwarcie wystawy fotograficznej Czesława Czaplińskiego Portrety artystów fotografów 1839-2019 – 180 lat od wynalezienia fotografii
 • 19.30 Kolacja

28 września, sobota, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A

 • 9.30 - 17.00 Warsztaty (kawa w salach, obiad około godz. 13.00-14.00) Wprowadzenie do zajęć w grupach.

Grupa I
Gazety drukowane

Mirosław Klotzer, Uniwersytet Jagielloński
Od amatorstwa do profesjonalizmu - nowoczesne techniki wydawnicze. Program InDesign. Rezultat: Gazeta tematyczna „II ŚFMP w Krakowie”

Grupa II
Portale, blogi

Piotr Marek, TipMedia Internet.
Szybki kurs Wordpress na podstawie wspólnego template. Rezultat: Portal tematyczny „II ŚFMP w Krakowie”

Grupa III
Radio, TV

Piotr Płonka, Pepe TV
Operowanie obrazem i dźwiękiem. Montaż filmu dla laików. Rezultat: Film tematyczny „II ŚFMP w Krakowie”

 • 17.00 – 18.00 Kolacja
 • 18.00 – 19.30 Prezentacja materiałów medialnych: gazeta, portal, nagranie radiowe i tv. Omówienie Opinii Forum. Teresa Sygnarek
 • 20.00 Program kulturalny
 • 29 września, Dom Polonii w Krakowie
 • 09.00 – 10.00 Prezentacja zespołu przygotowującego Opinię Forum i jego przyjęcie Teresa Sygnarek
 • 10.00 – 11.00 Uroczyste zakończenie Forum
 • 11.00 -13.00 Kraków magiczny i innowacyjny. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem

* Program może ulec zmianie

INFORMACJE

 • II Światowe Forum Mediów Polonijnych jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania i wyżywienia.
 • Przewidywany zwrot kosztów podróży dla osób z Europy wynosi do 400 PLN, dla osób spoza Europy do 1400 PLN.
 • W Forum może wziąć udział jedna osoba z jednej redakcji. W przypadku chęci zgłoszenia dodatkowej osoby, prosimy o kontakt mailowy. Informujemy, że odpłatność za dodatkową osobę wynosi 225 EUR.
 • Rejestracja następuje przez formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/tf28b; termin nadsyłania zgłoszeń – do 16 sierpnia, informacja o zakwalifikowaniu 19 sierpnia.
 • Więcej informacji: http://www.wspolnotapolska.org.pl/forummediow. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy fmp@wspolnotapolska.org.pl lub telefoniczny +48 22 556 90 44; +46 704 93 59 15.

„Przedsięwzięcie finansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU