KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 23 maja, 2024   I   08:48:26 AM EST   I   Leoncjusza, Michała, Renaty
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Termin składania ofert w konkursie "Senat-Polonia 2024" przedłużono do 22 kwietnia

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
11 kwietnia, 2024

Termin składania ofert w konkursie "Senat-Polonia 2024" przedłużono do 22 kwietnia
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska do 22 kwietnia przedłużyła termin składania ofert dla organizacji pozarządowych w konkursie na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”. Foto: Senat RP

Centrum Informacyjne Senatu zawiadamia, że marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska do 22 kwietnia przedłużyła termin składania ofert dla organizacji pozarządowych w konkursie na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”.

Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granic± oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 roku.

Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2024 to aktywizacja młodego pokolenia Polaków mieszkających za granica; wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych; działania na rzecz Polaków na Wschodzie; edukacja polonijna; kultura i promocja Polski oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą. Składane w konkursie oferty zadań muszą wpisać się w jeden ze wskazanych kierunków działań.

Oferty mogą składać wyłącznie zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 95% kosztów całego projektu, a wysokość wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 200 tys. zł. Oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

W ogłoszeniu o konkursie są także określone kryteria oceny ofert i waga poszczególnych kryteriów ocenianych przez komisję konkursową. Komisja, oprócz wskazania rekomendacji w zakresie finansowym, wskaże również liczbę punktów przyznanych poszczególnym ofertom.

Wzór oferty realizacji zadania w zakresie opieki nad Poloni± i Polakami za granicą oraz zasady dokonywania oceny formalnej ofert znajdują się w zarządzeniu Szefa Kancelarii Senatu, a szczegóły konkursu i zasad jego realizacji w ogłoszeniu https://www.senat.gov.pl/polonia/konkurs-polonijny/

Pytania dotyczące konkursu „Senat – Polonia 2024” można kierować pod adres polonia2024@senat.gov.pl lub telefonicznie, dzwonić na numer: 22-694-9922.