KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 23 maja, 2024   I   10:01:11 AM EST   I   Leoncjusza, Michała, Renaty
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne ze świata

Ponad 100 organizacji i osób z 12 krajów podpisało z nami "List Otwarty Polonii"

Polish American Strategic Initiative (PASI) & Polish American Congress of Southern California     13 kwietnia, 2024

Ponad 100 organizacji i osób z 12 krajów podpisało z nami "List Otwarty Polonii"
The Polish Army for the National Celebration Polish Constitution Day on May 3, Wrocław. Foto: DarSzach / shutterstock.com

Drodzy Państwo. Załączam końcową wersję LISTU OTWARTEGO POLONII do władz w Warszawie. List został podpisany przez ponad STO (100) osób i organizacji z DWUNASTU (12) krajów.

Pozdrawiam serdecznie, Edward Wojciech Jeśman, President Polish American Strategic Initiative (PASI) & Polish American Congress of Southern California

 • Andrzej Duda, President of Poland
 • Donald Tusk, Prime Minister of Poland
 • Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Affairs
 • Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu
 • Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu
 • c/o Ambasador Marek Magierowski
  Embassy of the Republic of Poland
  2640 16th St NW, Washington, DC 20009


LIST OTWARTY POLONII DO POLSKICH WŁADZ

My niżej podpisani, prezentując poglądy podzielane także przez miliony Polaków w kraju, odrzucamy narrację jakoby wojna Polski i „kolektywnego Zachodu” z Rosją, była czymś nieuniknionym, lub wręcz koniecznym i pożądanym z punktu widzenia polskich interesów narodowych. Apelujemy, aby polskie władze zaprzestały szkodliwej i służącej obcym interesom prowojennej agitacji, opartej na błędnych, często również zmanipulowanych, przesłankach.

Przestrzegamy władze w Warszawie przed eskalacją działań, które doprowadzić mogą wkrótce do rzeczywistego konfliktu militarnego z Rosją, mocarstwem nuklearnym. Czas na zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków jest teraz. Tragicznym dla Polski konsekwencjom raz zapoczątkowanego konfliktu militarnego z Rosją nie będziemy mogli później zapobiec.

Pogląd jakoby wojna z Rosją była nieunikniona jest poglądem błędnym i nieracjonalnym. Prowojenna narracja, powielana do znudzenia przez polskich polityków i przez oficjalne kanały medialne, serwuje nam niestety wypaczoną, wyrwaną z globalnego kontekstu, propagandową i wysoce spolityzowaną ocenę rzeczywistości, która nie tylko nie służy polskim interesom narodowym, lecz im w rzeczywistości zagraża.

Ukraina jest dziś krajem zdewastowanym, wyludnionym i stojącym na skraju zarówno militarnej klęski jak i finansowego bankructwa, krajem traktowanym przez wielkie koncerny i fundusze inwestycyjne jako laboratorium "nowej normalności” (zielonej, cyfrowej, neoliberalnej). Militarne zaangażowanie Polski na Ukrainie może sprowadzić na nas wkrótce podobne lub gorsze konsekwencje. Polska interwencja na Ukrainie będzie jednoznaczna z eskalacją konfliktu i uczynieniem z Polski logicznego celu bezpośrednich militarnych ataków ze strony Rosji. Gotowość przedstawicieli rządu do wysłania Polaków na śmierć na Ukrainie wbrew polskim interesom narodowym jest niemożliwa do zaakceptowania. Sprzeczne lub wymijające wypowiedzi polskich władz, dotyczące ich rzeczywistych zamierzeń, budzą zrozumiały niepokój wśród milionów Polaków.

Przestrzegamy, że rzeczywistym celem tej wojny jest nie tylko osłabianie Rosji, ale również osłabienie i ostatecznie likwidacja suwerennych państw narodowych Europy, a szczególnie państw Europy Wschodniej, które po wojnie, rozgrywanej na swoim terytoriom, zmuszone będą na skutek zniszczeń infrastruktury, wojennych strat osobowych, oraz ekonomicznie wymuszonej emigracji milionów ludzi, do wieloplanowej politycznej kapitulacji równoznacznej z ostateczną likwidacją ich narodowej suwerenności w ramach globalistycznych, federalnych struktur Unii Europejskiej.

Eskalowanie konfliktu jest działaniem, z punktu widzenia rzeczywistych polskich interesów narodowych, nie tylko skrajnie nieracjonalnym, lecz również potencjalnie samobójczym, prowadzącym Polskę do narodowej katastrofy. Polska powinna być aktywnym uczestnikiem i współtwórcą procesów pokojowych, mających na celu możliwe szybkie zakończenie konfliktu, a nie jego siłą napędową. Wzywamy polskie władze do porzucenia wielce nierealistycznych i antypolskich w swej istocie teorii, postulujących wojnę z Rosją, i obiecujących nam jej strategiczną porażkę. Oczekujemy trzeźwych, a nie emocjonalnych ocen rzeczywistości oraz obecnego stanu wojny. Apelujemy o działania mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie na drodze negocjacji oraz stworzenie warunków dla kompleksowej i trwałej normalizacji stosunków wewnątrz-europejskich, uwzględniających potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron.

Dotychczasowe działania polskich władz zmuszają nas do zastanowienia, czy są one jedynie efektem ich skrajnej politycznej niekompetencji, czy też może świadomą zdradą polskich interesów narodowych.

Polacy nie chcą i nie potrzebują wojny z Rosją!

Edward Wojciech Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative (PASI) & Polish American Congress of Southern California
president@joinpasi.org

Gene Sokolowski Ph.D., President
Polish American Strategic Initiative Educational Organization (PASI EDU)
info@pasi-edu.org