Czwartek, 13 grudnia 2018    Dalidy, Juliusza, Łucji  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLONIA - Polonia News

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU- kandydaci. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU


02-23-2018
ostatnia aktualizacja 02-23-2018, 12:49

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się w sobotę, 12-go maja 2018 r. o godz. 17-tej w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004.



Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU- kandydaci. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów.
Ponieważ kadencje czterech członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, cztery miejsca będą dostępne. W związku z tym, czterech kandydatów o  najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.
Dnia 10-go lutego 2018 r., Komisja Nominacyjna przekazała Iwonie Podolak, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach. Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczą cego Rady Dyrektorów PSFCU. W jej składzie znaleźli się: Richard Zawisny (Przewodniczący), Dorota Andraka, Arthur Dolega, Antoni Domino oraz Karol Kwiatkowski.
Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):


Elżbieta Baumgartner
Halina Bielowicz
Andrzej Cierkosz
Małgorzata Czajkowska
Bożena Kajewska-Pielarz
Dr Iwona Korga
Franciszek R. Piwowarczyk
Iwona Podolak
Marzena Wierzbowska


Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów muszą złożyć petycję. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora PSFCU musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do głosowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję.
Każdy kandydat musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko dyrektora są określone w statucie PSFCU.
W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w PSFCU. Tylko oryginalne, otrzymane z PSFCU petycje są ważne - kopie nie będą akceptowane. Zestawy petycji będą dostępne w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Opera cyjnym przy 9 Law Drive, Fairfield, NJ, oraz w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL.

Pytania w sprawie petycji należy kierować do Compliance Departament, numer telefonu: 973.808.3240 wewn. 6119. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami muszą zostać złożone w PSFCU nie później niż do godz. 19:00, we środę 28-go marca 2018 r. w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Dr., Fairfield, NJ, lub w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, Il.

Statut PSFCU wymaga, aby petycja była podpisana przez minimum 500 uprawnionych członków. Jeżeli zostanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego petycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby zostanie unieważniony.
Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zostanie wywieszona do dnia 7-go kwietnia 2018 r. w oddziałach PSFCU.
Karty do głosowania będą wysłane nie później niż 12-go kwietnia 2018 roku do wszystkich Członków kwalifikujących się do udziału w wyborach.
Każdy z Członków upoważniony jest do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych kont. Wybory odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne   będzie   dostępne   wyłącznie   dla   użytkowników   bankowości internetowej PSFCU. Szczegółowe instrukcje głosowania znajdą się na kartach do głosowania. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 7-go maja 2018 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego USA.

 

 

 
  
 

Pozostałe wiadomości POLONIA - Polonia News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU