KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   05:01:04 PM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Polska-USA

Polonia nie chce wojny z Rosją! List otwarty PASI do władz w Warszawie

Polish American Strategic Initiative (PASI)     04 kwietnia, 2024

Polonia nie chce wojny z Rosją! List otwarty PASI do władz w Warszawie
Boeing AH-64 Apache of the Polish Armed Forces. Photo: Mike Mareen / shutterstock.com

Poniżej załączam nowy, polonijny list otwarty do władz w Warszawie. Mamy nadzieję, że podpisze się pod nim wiele organizacji polonijnych i wielu Polaków mieszkających w różnych krajach. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani być jednym z sygnatariuszy tego listu? Wyjaśnienie na końcu materiału.

29 marca 2024 r.

Andrzej Duda, President of Poland
Donald Tusk, Prime Minister of Poland
Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Affairs
Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Senatu
Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu 
c/o Ambasador Marek Magierowski
Embassy of the Republic of Poland
2640 16th St NW, Washington, DC 20009

LIST OTWARTY POLONII DO POLSKICH WŁADZ

My niżej podpisani, prezentując poglądy podzielane także przez miliony Polaków w kraju, odrzucamy narrację jakoby wojna Polski i „kolektywnego Zachodu” z Rosją, była czymś nieuniknionym, lub wręcz koniecznym i pożądanym z punktu widzenia polskich interesów narodowych. Apelujemy, aby polskie władze zaprzestały szkodliwej i służącej obcym interesom prowojennej agitacji, opartej na błędnych, często również zmanipulowanych, przesłankach.  

Przestrzegamy władze w Warszawie przed eskalacją działań, które doprowadzić mogą wkrótce do rzeczywistego konfliktu militarnego z Rosją, mocarstwem nuklearnym. Czas na zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków jest teraz. Tragicznym dla Polski konsekwencjom raz zapoczątkowanego konfliktu militarnego z Rosją nie będziemy mogli później zapobiec. 

Pogląd jakoby wojna z Rosją była nieunikniona jest poglądem błędnym i nieracjonalnym. Prowojenna narracja, powielana do znudzenia przez polskich polityków i przez oficjalne kanały medialne, serwuje nam niestety wypaczoną, wyrwaną z globalnego kontekstu, propagandową i wysoce spolityzowaną ocenę rzeczywistości, która nie tylko nie służy polskim interesom narodowym, lecz im w rzeczywistości zagraża.

Ukraina jest dziś krajem zdewastowanym, wyludnionym i stojącym na skraju zarówno militarnej klęski jak i finansowego bankructwa, krajem traktowanym przez wielkie koncerny i fundusze inwestycyjne jako laboratorium "nowej normalności” (zielonej, cyfrowej, neoliberalnej). Militarne zaangażowanie Polski na Ukrainie może sprowadzić na nas wkrótce podobne lub gorsze konsekwencje. Polska interwencja na Ukrainie będzie jednoznaczna z eskalacją konfliktu i uczynieniem z Polski logicznego celu bezpośrednich militarnych ataków ze strony Rosji. Gotowość przedstawicieli rządu do wysłania Polaków na śmierć na Ukrainie wbrew polskim interesom narodowym jest niemożliwa do zaakceptowania. Sprzeczne lub wymijające wypowiedzi polskich władz, dotyczące ich rzeczywistych zamierzeń, budzą zrozumiały niepokój wśród milionów Polaków.

Przestrzegamy, że rzeczywistym celem tej wojny jest nie tylko osłabianie Rosji, ale również osłabienie i ostatecznie likwidacja suwerennych państw narodowych Europy, a szczególnie państw Europy Wschodniej, które po wojnie, rozgrywanej na swoim terytoriom, zmuszone będą na skutek zniszczeń infrastruktury, wojennych strat osobowych, oraz ekonomicznie wymuszonej emigracji milionów ludzi, do wieloplanowej politycznej kapitulacji równoznacznej z ostateczną likwidacją ich narodowej suwerenności w ramach globalistycznych, federalnych struktur Unii Europejskiej.

Eskalowanie konfliktu jest działaniem, z punktu widzenia rzeczywistych polskich interesów narodowych, nie tylko skrajnie nieracjonalnym, lecz również potencjalnie samobójczym, prowadzącym Polskę do narodowej katastrofy. Polska powinna być aktywnym uczestnikiem i współtwórcą procesów pokojowych, mających na celu możliwe szybkie zakończenie konfliktu, a nie jego siłą napędową. Wzywamy polskie władze do porzucenia wielce nierealistycznych i antypolskich w swej istocie teorii, postulujących wojnę z Rosją, i obiecujących nam jej strategiczną porażkę. Oczekujemy trzeźwych, a nie emocjonalnych ocen rzeczywistości oraz obecnego stanu wojny. Apelujemy o działania mające na celu zakończenie konfliktu na Ukrainie na drodze negocjacji oraz stworzenie warunków dla kompleksowej i trwałej normalizacji stosunków wewnątrz-europejskich, uwzględniających potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron. 

Dotychczasowe działania polskich władz zmuszają nas do zastanowienia, czy są one jedynie efektem ich skrajnej politycznej niekompetencji, czy też może świadomą zdradą polskich interesów narodowych.

Polacy nie chcą i nie potrzebują wojny z Rosją! 

 • Edward Wojciech Jeśman, President Polish American Strategic Initiative (PASI) & Polish American Congress of Southern California, president@joinpasi.org
 • Gene Sokolowski Ph.D., President Polish American Strategic Initiative Educational Organization (PASI EDU) info@pasi-edu.org
 • Agnieszka Wolska, Dziennikarz, Polskie Towarzystwo Historyczne w Niemczech Kolonia, Niemcy
 • Urszula Oleksyn, Educator, Fullertn, Kalifornia, USA
 • Maja Trochimczyk Ph.D., President, Moonrise Press, Los Angeles, Kalifornia, USA
 • Bogdan Kulas, Prezes, Związek Polaków w Norwegii, Oslo, Norwegia
 • Adam Bąk, Entrepreneur & Philanthropist, New York - New Jersey - Florida, USA
 • Dr Marek Kierlańczyk, Chicago, Illinois, USA
 • Jolanta Halkiewicz, Prezes, Koło Pamięci AK, Sztokholm, Szwecja
 • Mgr. Jolanta Duda, Prezes, Światowy Związek Polaków, Londyn, Wielka Brytania
 • Andrzej Kumor, Dziennikarz, Wydawca, Goniec - Toronto, Kanada
 • Eva Romanowicz, Światowy Związek Polaków, Zug, Szwajcaria
 • Anne Russell, Ph.D., San Diego, Kalifornia, USA
 • Leszek Lew, Ph.D., Garden Grove, Kalifornia, USA
 • Barbara Krynicka-Wilson, MD, Garden Grove, Kalifornia, USA
 • Monika Tomasik, Aerospace Engineer, Anaheim Hills, Kalifornia, USA
 • Mgr. Inż. Teresa Kalisz, Światowy Związek Polaków, Londyn, Wielka Brytania
 • Mark Bazan, Architekt, Fullerton, Kalifornia, USA
 • Matt Gierczak, Riverside, Kalifornia, USA

* * *

Żeby umieścić Pana/Pani imię i nazwisko na liście sygnatariuszy nie potrzebujemy fizycznego podpisu, wystarczy tylko napisać krótki email potwierdzający chęć sygnowania listu i wysłać go na adres: president@joinpasi.org

Email potwierdzający chęć sygnowania listu powinien zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko
 2. Afiliacje organizacyjne, jeżeli takie istnieją
 3. Tytuły naukowe lub funkcje jeżeli Pan/Pani takie posiadają/pełnią (Prof, Dr, Ph.D. Prezes, itp)
 4. Lokalizacja: miasto, stan/prowincja, kraj.

Podpisy od osób niezrzeszonych w organizacjach polonijnych są również mile widziane.

Pozdrawiam serdecznie oczekując szybkiej odpowiedzi,

Edward Wojciech Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative (PASI)
& Polish American Congress of Southern California