KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 1 grudnia, 2023   I   11:19:00 AM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. > Nowy Jork

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Kolęd Dla Chórów i Solistów

21 listopada, 2023

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Kolęd Dla Chórów i Solistów

Konkurs pod patronatem Adriana Kubickiego, Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku organizowany jest przez Nowodworski Foundation.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Fundacja Nowodworskiego została założona w 1999 roku w celu promowania międzynarodowej wymiany kulturowej i edukacyjnej, tworzenia możliwości rozwoju sztuki. Wśród wielu programów i konkursów w 2019 roku powstał “Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych”. Konkurs ten stał się tak popularny, że w ubiegłym roku Fundacja Nowodworski przyjęła ponad 70 prac od ponad 120 uczestników. Najwyższy poziom artystyczny osiąga się, gdy łączy się wiele dziedzin sztuki, stąd też narodził się pomysł konkursu “Polskich i Międzynarodowych Kolęd Świątecznych, Wokalnych Solistów i Chórów”. Konkurs ten daje również możliwość zachęcenia śpiewaków, dyrygentów chóralnych i reżyserów do rywalizacji i otrzymania 10opinii od jury. Przygotowanie kolęd świątecznych z różnych krajów pomaga jednoczyć nasze społeczeństwo w jedną rodzinę demokratyczną, żyjącą pod flagą Stanów Zjednoczonych. Daje również możliwość innym grupom etnicznym, aby ich głos został usłyszany przez inne grupy etniczne.
 2. “Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Kolęd Świątecznych, Wokalnych Solistów i Chórów” Fundacji Nowodworskiego odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku w Polskim Centrum Słowiańskim, ul. Java 176, Brooklyn, NY 11222.
 3. Zgłoszenia do 22 listopada, 2023.
 4. Konkurs jest otwarty dla śpiewaków wszystkich typów głosów, narodowości i wieku. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak będą istnieć kategorie wiekowe.
 5. Dla solistów: z akompaniamentem (akceptowalne karaoke), ale NIE a capella: 5-9 lat • 10-13 lat • 14-18 lat • 19-30 lat • 30+

Dla kategorii wiekowej chórów: 7-15 lat • 16+ Konkurs będzie składać się z 2 rund:

 • PIERWSZA RUNDA – 6 grudnia 2023 roku
 • FINAŁ – 7 grudnia 2023 roku

KONCERT ZWYCIĘZCÓW I CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD odbędzie się W POLSKI DOMU NARODOWYM w niedzielę, 17 grudnia 2023 roku. Wybrani zwycięzcy zostaną zaproszeni do występu na ceremonii wręczenia nagród w konkursie na Szopki Bożonarodzeniowe 13 stycznia 2024 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.

 1. Jury będzie składać się z doświadczonych śpiewaków i innych profesjonalistów muzycznych.
 2. Finał jest otwarty dla publiczności.
 3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie internetowej Fundacji Nowodworskiego Choir Application link Soloist Application link muszą być złożone elektronicznie do 22 listopada 2023 roku wraz z opłatą rejestracyjną w wysokości 50 dolarów za solistę i 100 dolarów za grupę chóralną. Złożenie formularza zgłoszeniowego przez kandydata będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Dla kandydatów niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun powinien wypełnić, podpisać i złożyć formularz zgłoszeniowy.

II. HARMONOGRAM KONKURSU

PIERWSZA RUNDA – czwartek, 6 grudnia 2023 roku w Polskim Centrum Słowiańskim, ul. Java 176, Brooklyn, NY 11222. Maksymalnie 5 kandydatów z każdej kategorii wiekowej solistów zostanie zakwalifikowanych do FINAŁÓW. Maksymalnie 5 chórów z każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych do FINAŁÓW. FINAŁ – piątek, 7 grudnia 2023 roku w Polskim Centrum Słowiańskim, ul. Java 176, Brooklyn, NY 11222. CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD – niedziela, 10 grudnia 2023 roku w Polskim Centrum Słowiańskim, ul. Java, Brooklyn, NY 11222

III. PROGRAM

 1. Każdy solista musi przygotować (także pamięciowo) trzy kolędy świąteczne wraz ze psółpracą z akompaniamentem. Preferowana jest różnorodność stylów (szybki/wolny, radosny/smutny). Uczestnicy konkursu mogą występować z dowolnym żywym akompaniamentem. Przykłady: fortepian, gitara, akordeon, harfa, flet, skrzypce itp., lub nawet karaoke. Instrumenty perkusyjne nie są akceptowane jako akompaniament.
 2. Program nie powinien trwać dłużej niż 12 minut. Każdy kandydat, który przekroczy limit czasu, zostanie zatrzymany.
 3. Grupa chóralna musi przedstawić trzy kolędy świąteczne w harmonijnych głosach.
 4. Grupy chóralne również mają ograniczenie czasowe wynoszące 12 minut.
 5. Wybór utworów powinien być zróżnicowany pod względem stylu.
 6. Nie jest to wymagane, ale stanowczo zaleca się, aby polskie grupy nie prezentowały więcej niż dwie polskie kolędy świąteczne.
 7. Bardzo zaleca się, ale nie jest to wymagane, aby grupy chóralne przedstawiały jedno z chóralnych fragmentów z najpopularniejszych Oratoriów Bożonarodzeniowych – na przykład “Mesjasza” G.F. Handla.

IV. WYMAGANIA

Aplikacja konkursowa musi zawierać następujące elementy:

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony w całości.
 • Dla solistów – aktualne zdjęcie (rozdzielczość 300 dpi).
 • Dla solistów – fotokopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.
 • Opłata rejestracyjna, która nie podlega zwrotowi.

Opłatę rejestracyjną można przesłać:

 • czekiem na adres Fundacji Nowodworskiego, 161-18, 97 St. Howard Beach, NY 11414
 • za pośrednictwem PayPal na konto Fundacji Nowodworskiego, podając imię i nazwisko uczestnika
 • za pośrednictwem Zelle na numer 914.260.8178, podając imię i nazwisko uczestnika
 • naciśnij link Aplikacja chóru: Choir Application PDF
 • naciśnij link Aplikacja Solisty: Soloist Application PDF

Musi być wypełniona i przesłana wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w tym opłatą, do 1 listopada 2023 roku. Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie e-mailem o przyjęciu pełnej aplikacji. Niekompletne aplikacje nie będą akceptowane.

V. NAGRODY

 1. Każdy zwycięzca otrzyma specjalną nagrodę i dyplom.
 2. Wszyscy zwycięzcy zostaną objęci relacją prasową w polskich mediach oraz na stronie internetowej Fundacji Nowodworskiego.
 3. Udział w Koncercie Galowym Zwycięzców w Polskim Centrum Słowiańskim 10 grudnia 2023 roku.

VI. DODATKOWE WYMAGANIA

 1. Cały repertuar musi być wykonany z pamięci.
 2. W każdym etapie konkursu Jury wybierze jedną kolędę według własnego wyboru.
 3. Kolejność występów uczestników w każdej rundzie będzie ustalana przez Jury Konkursowe.
 4. Organizator nie zapewnia akompaniatora. Możemy polecić akompaniatora, ale kandydat będzie musiał indywidualnie negocjować wynagrodzenie pianisty, czas prób itp.
 5. Nagrody zostaną wręczone na podstawie ostatecznej i niepodważalnej decyzji Jury.
 6. Każdy uczestnik konkursu, w tym grupy chóralne, otrzyma rekomendacje Jury w następujących kategoriach:
  • Intonacja
  • Muzykalność/wyrazistość
  • Dykcja
  • Sposób wchodzenia i wychodzenia ze sceny
  • Ogólna wykonawczość. W każdej kategorii maksymalna liczba punktów wynosi 20, łącznie 100 punktów.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za podróż uczestnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne ani inne wydatki związane z uczestnictwem w konkursie. Uczestnicy konkursu powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w USA. Fundacja może pomóc w uzyskaniu tańszych zakwaterowań niż standardowe ceny hoteli w Nowym Jorku.
 8. Fundacja nie będzie pomagać uczestnikom konkursu w uzyskaniu wizy USA. Na życzenie zainteresowanej strony biuro konkursu dostarczy notatkę potwierdzającą złożenie przez nią wypełnionej aplikacji.
 9. Każdy uczestnik konkursu: Zgadza się, że Fundacja może dokonać nagrań dźwiękowych i wizualnych wszystkich wystąpień podczas konkursu oraz koncertu zwycięzców i przeniesie na Fundację wszystkie prawa majątkowe do tych wystąpień; Zgadza się, że Fundacja może dokonać nagrań dźwiękowych i wizualnych obrazów, wypowiedzi i wywiadów udzielonych podczas konkursu lub związanych z konkursem;
 10. Przeniesie na Fundację wszelkie prawa własności do tych wypowiedzi i wywiadów oraz zezwoli Fundacji na rozpowszechnienie swojego wizerunku zarejestrowanego w związku z jego/jej udziałem w konkursie.
 11. Uczestnicy (lub ich prawni opiekunowie) będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, w którym zrzekną się wszelkich praw do materiałów zarejestrowanych, które są archiwizowane, publikowane, nadawane lub używane w celach non-profit oraz promocyjnych i edukacyjnych. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ogólnej strukturze konkursu według własnego uznania, w tym zmiany liczby etapów konkursu, dat i zasad edycji.
 12. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację postanowień “Regulaminu”, a także zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych uczestnika w celach promocyjnych.
 13. Podczas konkursu niepełnoletni uczestnicy muszą być pod opieką prawnego opiekuna. Są uprawnieni do obecności podczas rund konkursowych, ale nie na scenie!
 14. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@siteNF.org lub telefon: 646.897.6782.

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!