KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   12:45:32 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. > Nowy Jork

Godne uhonorowanie ks. prałata Piotra Żendziana

Children’s Smile Foundation - Fundacja Uśmiech Dziecka
31 października, 2022

Godne uhonorowanie ks. prałata Piotra Żendziana
Pamiątkowe zdjęcie po odsłonięciu honorowej nazwy ulicy "Monsignor Peter Zendzian Way". Oddsłoniki ją: radny Robert Holden, bp Nicholas DiMarzio, bp Witold Mroziewski, rodzina ks. prałata Piotra Żendziana oraz członkowie komitetu ds. jego upamiętniania i przedstawiciele Rady Dyrektorów Children's Smile Foundation

"Łącząc się z Państwem w radosnym duchu świętowania Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, pragnę pogratulować inicjatywy odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz nadania nazwy ulicy dla uczczenia pamięci ks. prałata Piotra Żendziana" - stwierdził ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, w liście przesłanym do biura Children's Smile Foundation. Organizacja ta była inicjatorem uhonorowania swojego wieloletniego kapelana i zarazem zasłużonego dla Polonii kapłana.

"Monsignor Peter Zendzian Way" to kolejna polska ulica na Maspeth. W dodatku krzyżuje się z "Pope John Paul II Way" oraz znajduje się dwie przecznice od "Frank Kowalinski Way". Ta honorowa nazwa fragmentu 61st Street (pomiędzy 56th Road i 56th Avenue) upamiętnia zmarłego w 2015 roku ks. prałata Piotra Żendziana. Były kapelan Children's Smile Foundation został także uhonorowany pamiątkową tablicą, wykonaną z brązu i zainstalowaną na terenie parafii św. Krzyża, w której był ochrzczony oraz przez 13 lat pełnił funkcję proboszcza. Akcja upamiętnienia zasłużonego księdza była inicjatywą Fundacji Uśmiech Dziecka popartą przez polonijną i amerykańską społeczność i miała miejsce 23 października, dokładnie w dniu siódmej rocznicy jego śmierci.

Tydzień wcześniej, 15 października, na Ridgewood w Akademii św. Macieja znajdującej się na terenie parafii, w której ks. prałat Piotr Żendzian również był proboszczem, odbył się Bal Charytatywny upamiętniający kapelana Children's Smile Foundation i zasilający fundusz jego imienia, z którego fundacja finansuje pomoc dla chorych i znajdujących się w potrzebie polonijnych dzieci.

"Idea upamiętnienia osób zasłużonych dla Polonii jest szczególnie godna pochwały. Pamięć o tych bohaterach zależy głównie od starań podejmowanych przez społeczności, którym dedykowali swoje życie. Natomiast dwojakość tego uczczenia zarówno poprzez ślady materialne w postaci tablicy oraz nazwy ulicy, jak również żywe dzieło dalszego wsparcia najbardziej potrzebujących, jakim jest Children's Smile Foundation, gwarantują zachowanie wspomnienia o ks. Żendzianie w zbiorowej pamięci" - zaznaczył we wspomnianym liście ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, który nie mógł osobiście wziąć udziału w tych niecodziennych uroczystościach. Polski dyplomata przekazał też najserdeczniejsze życzenia z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego i zachęcił wszystkich do dalszej aktywności na polu pielęgnacji patriotyzmu zbliżającego Rzeczpospolitą Polską i Stany Zjednoczone.

Okolicznościowa msza święta

Uroczystości związane z upamiętnieniem ks. prałata Piotra Żendziana rozpoczęły się mszą św. odprawioną w jego intencji. Celebrowali ją wspólnie dwaj biskupi, którzy przez wiele lat byli z nim zaprzyjaźnieni - emerytowany ordynariusz brooklyński bp Nicholas DiMarzio oraz bp Witold Mroziewski.

Okolicznościową mszę św. celebrował bp Nicholas DiMarzio (trzeci z prawej), a towarzyszyli mu (od lewej): ks. Janusz Dymek, ks. Władysław Kubrak, ks. Andrzej Salwowski, bp Witold Mroziewski i ks. Dariusz Blicharz

"To popołudnie dedykujemy ks. prałatowi Piotrowi Żendzianowi, którego siedem lat temu Bóg powołał do siebie. Gromadzimy się na tej eucharystycznej ofierze aby dziękować Bogu Wszechmogącemu za tego kapłana i za jego dedykowaną Kościołowi pracę, a zarazem ofiarność, którą okazywał każdemu człowiekowi poprzez swoją służbę i pokorę ludowi wiernemu" - zaznaczył polski bp Witold Mroziewski, na początku nabożeństwa odprawionego w kościele św. Krzyża, który był wypełniony wiernymi po brzegi.

Okolicznościowe kazanie wygłosił bp Nicholas DiMarzio. Wspominał w nim ponad 30-letnią przyjaźń z ks. prałatem Piotrem Żendzianem, jego oddanie Kościołowi i posłudze wiernym.

"Spotkaliśmy się dzisiaj ponieważ wszyscy go znaliśmy. Piotr, jak każdy wie, był świetnym proboszczem i bardzo dobrym pasterzem-przewodnikiem" - podkreślił emerytowany ordynariusz brooklyński, dodając, że zawsze jako pierwsze stawiał on przed sobą kapłaństwo i sprawy duchowe, a dopiero później życie osobiste.

W podobnym tonie, pod koniec mszy, wypowiedział się bp Witold Mroziewski.

"Jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć pośród nas takiego kapłana i przewodnika, brata i przyjaciela" - podkreślił polski biskup. Przy okazji przypomniał wszystkie miejsca, w których pracował i swoją posługę pełnił zmarły siedem lat temu kapłan.

"Wszyscy znaliśmy go bardzo dobrze. Był dla nas ostoją, przykładem, człowiekiem pracy, wytrwałości, szacunku i miłości do Boga oraz do drugiego człowieka - wyliczał bp Witold Mroziewski. - Dawał z siebie wszystko jako człowiek modlitwy i pracy, modlitwy, zaufania i pobożności" - dodał na zakończenie duchowny.

Mszę św. wraz z biskupami sprawowali księża z parafii, z którymi w przeszłości związany był ks. prałat Piotr Żendzian. Byli wśród nich: administrator parafii św. Krzyża na Maspeth ks. Andrzej Salwowski, administrator parafii św. Macieja na Ridgewood ks. Dariusz Blicharz, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza z Brooklynu ks. Janusz Dymek, a także ks. Władysław Kubrak. Odświętności oraz patriotycznego charakteru dodawały poczty sztandarowe wspomnianych parafii, a także koła łowieckiego Saint Hubert Hunting and Fishing Club z Maspeth i polonijnych szkół, z którymi również w przeszłości związany był ks. prałat Piotr Żendzian. Były wśród nich: Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth, Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej z Ridgewood, a także Polska Szkoła Dokształcająca działająca przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza oraz Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza z Brooklynu.

Obecni byli również dyrektorzy oraz nauczyciele z tych placówek, a także prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka. W uroczystej mszy św. uczestniczyli także: rodzina ks. prałata Piotra Żendziana, wicekonsul Stanisław Starnawski, Daniel Kurzyna, szef gabinetu radnego Roberta Holdena, Małgorzata Leniartek, menedżerka oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej znajdującego się na Maspeth, członkowie nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z prezesem Mieczysławem Pająkiem na czele, Rada Dyrektorów Children's Smile Foundation wraz z prezesem Mariuszem Śniarowskim, a także członkowie Komitetu ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana.

Po zakończeniu mszy św. w kościele św. Krzyża został zaprezentowany bardzo wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów z drugich klas pod kierownictwem ich nauczycielek: Ewy Gindorowicz i Katarzyny Ziółkowskiej. Dzieci zaśpiewały kilka piosenek, m.in.: "Peace is Flowing Like a River", "Król królów, pan panów", "Nie ma takiego jak on" oraz "Gdy Boży Duch wypełnia mnie". Poza tym piosenkę Franka Sinatry "My Way" zaśpiewały starsze uczennice: Julia Milewska, Gabriela Polak i Isabella Świerzawska, a Ania Kurowska, Natalia Sitarz i Kenneth Bobula wyrecytowały "Wiersz o ks. Piotrze" napisany przez Katarzynę Ziółkowską.

Podczas programu słowno-muzycznego na kościelnych monitorach prezentowane były archiwalne zdjęcia przedstawiające ks. prałata Piotra Żendziana, co sprawiało wrażenie jego obecności w świątyni. Wśród publiczności można było zobaczyć łzy wzruszenia bowiem całość była nie tylko świetnie przygotowana i przedstawiona, ale również podniosła i chwytająca za serce.

Tablica pamiątkowa i nazwa ulicy

Oficjalne uroczystości związane z odsłonięciem pamiątkowej tablicy dedykowanej wieloletniemu kapelanowi Children's Smile Foundation oraz przemianowaniem nazwy fragmentu 61st Street na "Monsignor Peter Zendzian Way" odbyły się przy grocie Matki Bożej z Lourdes znajdującej się na terenie parafii św. Krzyża, w której przez 13 lat proboszczem był ten zasłużony dla Polonii kapłan.

"To wielki zaszczyt i przywilej poświęcić tablicę upamiętniającą ks. prałata Piotra Żendziana" - powiedział bp Witold Mrozewski tuż przed ceremonią jej odsłonięcia. Poświęcił ją wspólnie z bp. Nicholasem DiMarzio, natomiast jej odsłonięcia dokonała siostra ks. prałata Piotra Żendziana - Barbara Albanese.

Polski biskup i zarazem obecny proboszcz parafii św. Krzyża złożył także podziękowania dla Komitetu ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana oraz pomysłodawców całej akcji.

"Jesteśmy wdzięczni inicjatorom upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana, w szczególności Fundacji Uśmiech Dziecka i członkom polonijnych organizacji zaangażowanych w prace komitetu" - dodał bp Witold Mroziewski.

W związku z tym, że uroczystość upamiętnienia kapelana Children's Smile Foundation wpisała się w obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w USA odśpiewano także hymny - polski i amerykański. Wykonała je Julia Baran, tegoroczna Miss Polonii z Ridgewood. Towarzyszyli jej liczne zebrani uczestnicy uroczystości.

Gości przywitał Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Fundacji Uśmiech Dziecka i zarazem przewodniczący Komitetu ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana. Bardzo serdecznie podziękował on osobom zaangażowanym w tę akcję za prawie osiem miesięcy bardzo aktywnej, społecznej pracy.

Przemówienie wygłosił również obecny na ceremonii odsłonięcia tablicy radny Robert Holden. Nawiązał w nim do petycji jaką Komitet ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana wystosował do niego z prośbą o przemianowanie fragmentu 61st Street i nadanie jej honorowej nazwy "Monsignor Peter Zendzian Way".

Przy grocie przemówienie wygłosił m.in. radny Robert Holden. Z prawe strony widać także prowadzącą uroczystość Katarzynę Ziółkowską (druga z prawej) oraz Julię Baran.

Następnie na ręce przewodniczącego komitetu Wojciecha Maślanki wręczył okolicznościową Proklamację wydaną przez Radę Miasta Nowy Jork i zawierającą uzasadnienie jej decyzji o zmianie tej nazwy na upamiętniającą polskiego kapłana. Dokument ten zawiera informacje na temat zasług ks. prałata Piotra Żendziana, jakie wniósł nie tylko do polskich parafii, w których sprawował posługę duszpasterską, ale także do dzielnicy Maspeth, w której się wychował, całej diecezji brooklyńskiej i dla wszystkich imigrantów.

"Robert F. Holden, radny 30. Dystryktu, ma zaszczyt pośmiertnie uhonorować prałata Piotra Zendziana za jego wybitną służbę i trwały wkład w naszą wspólnotę" - czytamy w Proklamacji. Dalej wymieniony jest szereg zasług polskiego kapłana ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą Maspeth i parafii, w których był proboszczem, a także imigrantów, którym pomagał pracując w Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych oraz w grupie doradców imigracyjnych w biurze nowojorskiego burmistrza Eda Kocha.

"Robert F. Holden, radny 30. Dystryktu, jest dumny, że może dołączyć do całej społeczności Queensu w uhonorowaniu życia i niezatartej pamięci prałata Piotra Zendziana i oświadcza, że 61st Street od skrzyżowania z 56th Road otrzymuje nazwę jako "Monsignor Peter Zendzian Way" w podziękowaniu za jego wybitną służbę i trwały wkład na rzecz innych nowojorczyków" - czytamy w końcówce Proklamacji.

Radny Robert Holden (drugi z lewej) przekazał na ręce Wojciecha Maślanki (drugi z prawej), przewodniczącego Komitetu ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana okolicznościową Proklamację wydaną przez Radę Miasta Nowy Jork. Na zdjęciu również bp. Witold Mroziewski (pierwszy z lewej) oraz bp Nicholas DiMarzio

Przy grocie głos zabrał także wicekonsul Stanisław Starnawski. W imieniu konsula generalnego Adriana Kubickiego przekazał on podziękowania Komitetowi ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję. Zwrócił również uwagę, że zasługi polskiego kapłana wychodzą daleko poza parafie, których był proboszczem.

"Niech pamięć o ks. prałacie Piotrze Żendzianie pozostanie głęboko w naszych sercach" - zaznaczył wicekonsul.

Podczas części oficjalnej zaprezentowano także Radę Dyrektorów Children's Smile Foundation, a jej nowy kapelan ks. Grzegorz Markulak udzielił błogosławieństwa uczestnikom uroczystości. Z kolei Mariusz Śniarowski, prezes tej organizacji złożył wszystkim podziękowania za przyczynienie się do upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana oraz za udział w ceremonii. Słowa wdzięczności skierował także do obu biskupów sprawujących mszę św., do radnego Roberta Holdena, a do także rodziny ks. prałata. Wspomniał również wieloletniego i nieodżałowanego kapelana Children's Smile Foundation, którego fundacja postanowiła upamiętnić w tym roku. Świetną okazją ku temu była 70. rocznica jego urodzin, która minęła 23 lipca oraz siódma rocznica śmierci, która wypadała właśnie 23 października.

"Był nie tylko naszym członkiem, ale także cudowną osobą, która uczestniczyła w wielu wydarzeniach, które organizowaliśmy. Zawsze był szczerze oddany i pomocny" - powiedział Mariusz Śniarowski.

Zaprezentowano także Komitet ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana. Tworzą go: Marta Baran, Dariusz Knapik, ks. kanonik Ryszard Koper, Daniel Kurzyna, Wojciech Oktawiec, Mieczysław Pająk, Waldemar Rakowicz, Krzysztof Rostek, ks. kanonik Andrzej Salwowski, Katarzyna Ziółkowska, która prowadziła część oficjalną, a także Wojciech Maślanka sprawujący funkcję przewodniczącego.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości przy grocie, Waldemar Rakowicz, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth wraz z jej uczennicami złożył pod tablicą kosz z biało-czerwonymi kwiatami. Wiązankę złożyła również prezes CPSD dr Dorota Andraka wraz z menedżerką oddziału PSFCU na Maspeth Małgorzatą Leniartek.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na róg 56th Road i 61st Street gdzie odsłonięto tablicę z nową nazwą ulicy honorującą polskiego kapłana - "Monsignor Peter Zendzian Way". Dokonali tego: radny Robert Holden, bp Nicholas DiMarzio, bp Witold Mroziewski, rodzina ks. prałata Piotra Żendziana oraz członkowie komitetu ds. jego upamiętniania. Później wszyscy zaproszeni byli do auli na poczęstunek podczas przygotowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II. Tam też długo wspominano nieodżałowanego kapłana.

Fundusz upamiętniający prałata

Children's Smile Foundation stworzyła również Fundusz im. Ks. Prałata Piotra Żendziana. Stanowi on źródło finansowania pomocy dla polonijnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic, w których posługę kapłańską pełnił kapelan fundacji. W celu zasilenia tego funduszu został zorganizowany Bal Charytatywny, który odbył się w sobotę, 15 października w Audytorium Akademii św. Macieja na Ridgewood. Podczas balu, w którym wzięło udział ponad 150 osób, wśród gości pojawili się przedstawiciele różnych polonijnych organizacji, księża, dyrektorzy szkół i wierni z parafii, w których swoją posługę sprawował kiedyś ks. prałat Piotr Żendzian, a także przedstawiciele Rady Dyrektorów Fundacji Uśmiech Dziecka i Komitetu ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana. Polskie władze reprezentował konsul Wawrzyn Warkocki, który w imieniu konsula generalnego Adriana Kubickiego przekazał słowa podziękowania za upamiętnienie zasłużonego, polskiego kapłana. Prowadząca imprezę Katarzyna Ziółkowska, odczytała - cytowany na początku artykułu - list przesłany przez ambasadora RP przy ONZ Krzysztofa Szczerskiego.

Bardzo piękne przemówienie wygłosiła Renata Jujka, wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, której ks. prałat Piotr Żendzian również był kapelanem. Podkreśliła w nim, że dla niego młodzież miała specjalne miejsce w jego sercu.

"Był jednym z najbardziej szanowanych, lubianych i znanych duchownych w metropolii nowojorskiej. Skromny człowiek z poczuciem humoru, ciepły i pogodny - dzielił się radością życia ze wszystkimi. Oddany Polonii i Kościołowi, patriota - młodym ludziom niósł radość i pokazywał prostotę wiary" - wyliczała wiceprezes CPSD.

Na zakończenie części oficjalnej balu zaprezentowano Radę Dyrektorów Children's Smile Foundation oraz Komitet ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana. Rozprowadzano także pamiątkowe cegiełki, z których dochód zasilił fundusz upamiętniający byłego kapelana. Cegiełki te można cały czas nabywać w siedzibie Fundacji Uśmiech Dziecka mieszczącej się na Maspeth (6043 Maspeth Avenue, NY 11378) lub pod numerem telefonu: (718) 894 6443. Fundusz można również wesprzeć wysyłając na adres fundacji czek wypisany na Children’s Smile Foundation z dopiskiem (w memo): "Msgr. Perter Zendzian" lub "Prałat Piotr Żendzian".

PR Children's Smile Foundation
Zdjęcia: Archiwum Children's Smile Foundation

Fundacja Uśmiech Dziecka

Polonijne organizacje

60-43 Maspeth Avenue
Maspeth, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-894-6443 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Galeria