KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 5 października, 2022   I   08:00:41 PM EST   I   Flawii, Justyna, Rajmunda
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Karta lokalizacji dla osób przekraczających granicę państwową Polski samolotem

14 lipca, 2021

Karta lokalizacji dla osób przekraczających granicę państwową Polski samolotem

Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem - przed dokonaniem odprawy - wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.Administratorem danych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.

gov.pl