KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   12:34:06 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Koronawirus

Pomoc stanu na opłacenie czynszu w NY. Coronavirus Relief Fund

15 lipca, 2020

Gubernator Andrew M. Cuomo stanu Nowy Jork ogłosił program pomocy w nagłych wypadkach, który pomoże rodzinom o niskich dochodach pozostać w wynajmowanych obecnie mieszkaniach i domach.

Program, który ma na celu dotarcie do najbardziej potrzebujących osób i rodzin, zapewni bezpośrednią pomoc dla lokatorów, którzy utracili dochód z powodu pandemii COVID-19. Program jest finansowany przez Coronavirus Relief Fund, który jest częścią ustawy CARES. Program jest zarządzany przez New York State Homes i Community Renewal, a dostęp do aplikacji programowych będzie dostępny tutaj w czwartek, 16 lipca, br.

W ramach nowego programu kwalifikujące się gospodarstwa domowe będą korzystać z jednorazowej dotacji na wynajem wypłacanej bezpośrednio właścicielom i wynajmującym mieszkania. Najemcy nie są zobowiązani do zwrotu tej pomocy. 

Aby zakwalifikować się do programu, wnioskodawcy muszą spełnić wszystkie wymagania kwalifikacyjne:

  • Musi być najemcą z głównym miejscem zamieszkania w stanie Nowy Jork.
  • Przed 1 marca, 2020 r. oraz w momencie składania wniosku dochód gospodarstwa domowego (w tym zasiłek dla bezrobotnych) musi być niższy niż 80% średniego dochodu w danej dzielnicy, skorygowany o wielkość gospodarstwa domowego. Wnioskodawcy mogą znaleźć wysokość dochodów kwalifikujących na pomoc na stronie HCR jest tutaj.
  • Przed dniem 1 marca 2020 r. oraz w momencie składania wniosku rent gospodarstwa domowego musiał przekraczać 30% miesięcznego dochodu brutto.
  • Wnioskodawcy utracili dochód w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.
  • Okres składania wniosków będzie otwarty przez dwa tygodnie. Mieszkańcy mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie w okresie dwóch tygodni. 

HCR będzie traktować priorytetowo gospodarstwa domowe o największej potrzebie ekonomicznej i społecznej, uwzględniające dochód, obciążenie czynszem, procent utraconych dochodów i ryzyko bezdomności. Opłata z tytułu pomocy na wynajem pokryje różnicę między obciążeniem czynszu w gospodarstwie domowym w dniu 1 marca 2020 r. a wzrostem obciążenia w czynszu w okresie, w którym gospodarstwo domowe występuje o pomoc. Gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o pomoc na wynajem do czterech miesięcy w okresie od kwietnia do lipca. Program jest otwarty dla gospodarstw domowych, które wynajmują mieszkania, domy jednorodzinne, domy mobile i działki pod domy mobile.

Gospodarstwa domowe z co najmniej jednym członkiem gospodarstwa domowego posiadającym obywatelstwo amerykańskie lub kwalifikujący się status imigracyjny mogą otrzymać dotację. Najemcy, którzy obecnie otrzymują pomoc na pokrycie kosztów zakwaterowania w ramach Section 8 Housing Choice Voucher lub którzy mieszkają w mieszkaniach publicznych, nie są uprawnieni do pomocy w ramach RRP.

Program COVID Rent Relief opiera się na staraniach gubernatora Cuomo o ochronę nowojorskich najemców podczas pandemii koronawirusa. Obejmuje to państwowe moratorium na eksmisje mieszkaniowe lub handlowe związane z COVID; zakaz opóźnień w płatnościach lub opłat za nieodebrane opłaty za czynsz podczas moratorium na eksmisję; oraz umożliwianie najemcom borykającym się z trudnościami finansowymi spowodowanymi przez COVID-19 wykorzystywanie ich depozytu zabezpieczającego jako płatności i spłacanie depozytu zabezpieczającego w miarę upływu czasu.

Więcej informacji o programie zwolnień z czynszu COVID, w tym często zadawane pytania, można znaleźć tutaj