KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 czerwca, 2024   I   07:33:37 PM EST   I   Gerwazego, Protazego, Sylwii
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Oświadczenie dotyczące reorganizacji Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO w Londynie

27 sierpnia, 2021

Oświadczenie dotyczące reorganizacji Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO w Londynie

Powstały 9 grudnia 1949 roku Polski Uniwersytet na Obczyźnie – spadkobierca ideowy (utworzonego w grudniu 1939 roku) Polskiego Uniwersytetu Zagranicą w Paryżu, który za zgodą i przy poparciu władz Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie uzyskał w grudniu 1952 roku pełnię akademickich praw przedwojennych szkół wyższych - to obecnie jedyna polska uczelnia działająca poza granicami Polski, która kształci polskich studentów i doktorantów od wielu lat.

Tradycja PUNO jest niewątpliwie imponująca i poniekąd odzwierciedla ona dzieje Polski oraz emigracji Polek i Polaków po Drugiej Wojnie Światowej.

Od ponad 30 lat PUNO posiada status organizacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, mimo licznych starań o włączenie tej placówki do polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Przypomnijmy tutaj, iż ideą założycieli PUNO była pełna integralność tego emigracyjnego uniwersytetu z polskim systemem edukacji, zaś status charytatywny uczelnia przyjęła w Wielkiej Brytanii z konieczności. W konsekwencji PUNO działa już przez ponad trzy dekady w zawieszeniu, ani jako część polskiego ani brytyjskiego szkolnictwa wyższego, bez formalnego uznania działalności zarówno dydaktycznej jak i naukowej.

Intencją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, który po wojnie odtworzył polski uniwersytet w Londynie, nadał mu w 1952 roku prawa uczelni publicznej oraz objął swoją opieką, było działanie PUNO pod opieką władz polskich. PUNO miał być uczelnią zintegrowaną z całością polskiego systemu edukacyjnego, w tym systemu szkolnictwa wyższego i miał działać pod opieką rządu polskiego.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, obecna oficjalna pisownia: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (ang. The Polish University Abroad in London) – polski uniwersytet w Londynie, założony w 1949 roku. Foto: Kerim44, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Obecna sytuacja ma się teraz radykalnie zmienić i wizja Ojców-Założycieli PUNO ma zostać wreszcie zrealizowana. Dzięki staraniom obecnego rektora PUNO, prof. Tomasza Kaźmierskiego i grupy inicjatywnej (niżej podpisani), Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie wraca niejako z emigracji do Ojczyzny. Po długich negocjacjach z polskimi władzami nauki i szkolnictwa wyższego, które miały na celu znalezienie optymalnego rozwiązania dla PUNO, doszło do konsensusu w sprawie włączenia PUNO do polskiego systemu edukacji na szczeblu uniwersyteckim.

Dążąca do pełnej reorganizacji, polska uczelnia w Londynie otrzymała nie tylko poparcie, ale i gwarancje władz w Warszawie na funkcjonowanie na polskich prawach uniwersyteckich, z jednoczesnym utrzymaniem jej szczególnego statusu uczelni emigracyjnej.

Obecnie jawi się przed PUNO ogrom pracy, ale bynajmniej nie zaczynamy od zera. Jesteśmy optymistami i cieszymy się na nadchodzące wyzwanie, zdając sobie doskonale sprawę ze szczególnej roli naszego uniwersytetu, który pozostanie tylko geograficznie na obczyźnie.

Tak więc, polski uniwersytet w Londynie realizuje obecnie historyczną wolę jego Ojców-Założycieli: kształcenie Polaków rozsianych po całym świecie, ale w ramach polskich standardów uniwersyteckich i na równych prawach z innymi polskimi uczelniami.

Dodatkowo mamy ambicję pełnienia roli ośrodka dla badań naukowych nad historią i szeroko pojętą kulturą polskiej emigracji w Europie i na świecie na przestrzeni wieków.

 • Profesor Ryszard Chmielowiec,
 • Mgr Beata Howe,
 • Profesor Zbigniew Judycki,
 • Rektor PUNO, profesor Tomasz Kaźmierski,
 • Prorektor-elekt PUNO, dr Marek Laskiewicz
 • Profesor Mirosław Matyja,
 • Profesor PUNO Joanna Pyłat
 • Profesor Mirosław Wyszyński,
 • Dr Jan Znajdek
Londyn, 25 sierpnia 2021 r.