KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 21 września, 2021   I   06:40:36 AM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Aleksandra Smolny     03 stycznia, 2021

II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

17 stycznia 2021 roku odbędzie się II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej zorganizowany przez Polską Akademię Nauk Społecznych i Humanistycznych. Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych (PASSH) to uczelnia, która za cel swojej działalności naukowo-dydaktycznej uznaje rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych.

Fakt, iż jesteśmy polskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w Londynie, stanowi o naszej unikatowości. Lokalizacja uczelni daje ogromne możliwości rozwoju badań nad polską emigracją w Wielkiej Brytanii, dlatego też kadra naukowa PASSH za jeden z wielu celów uznaje rozwój wiedzy dotyczącej wielokulturowości i tożsamości kulturowej różnych grup etnicznych, w tym również Polaków zamieszkujących na obczyźnie.

W wyniku swojego położenia oraz naszych zainteresowań mamy szerokie kontakty z Polonią z całego świata. Londyn jest też idealnym miejscem, gdzie możemy obserwować, badać i analizować zmiany zachodzące w języku ojczystym.

Najbliższym dużym wydarzeniem organizowanym przez Polską Akademię Nauk Społecznych i Humanistycznych jest II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, podejmujący temat interdyscyplinarnych problemów warsztatu pracy nauczyciela polonijnego z obszarów: psychologii, logopedii, metodyki nauczania, literaturoznawstwa, glottodydaktyki oraz kulturoznawstwa.

Wydarzenie zostało zaplanowane na 17 stycznia 2021 roku i odbędzie się za pośrednictwem Microsoft Teams. Do 18 stycznia 2021 r. film z konferencji dostępny będzie do ponownego odtworzenia. Od 16 stycznia 2021 roku na naszym kanale, w ramach wymiany dobrych praktyk dostępne będą również bezpłatnie nagrania nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół polonijnych, gdzie opowiadać będą o specyfice funkcjonowania szkoły w danym kraju. W trakcie II MDEP ogłoszone zostaną również wyniki konkursu na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej, w którym startowało kilkudziesięciu uczniów z różnych krajów i kontynentów.

Na II MDEP udało nam się zaprosić do współpracy grono znakomitych wykładowców i szkoleniowców zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Polski. W radzie naukowej konferencji zasiadają: prof. Elżbieta Perzycka, prof. Agata Roćko, dr. hab. Edyta Pałuszyńska, dr hab. Mirosław Pęczak, dr Wojciech Drzeżdżon, dr Aleksandra Jędryszek-Geisler oraz dr Ewa Wojtowicz.

Patronem honorowym II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie, a Gościem Honorowym, który otworzy konferencję - prof. Jerzy Bralczyk oraz Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce - Pan Tadeusz Młynek.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.passhlondyn.eu

Aleksandra Smolny
z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego
II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej