KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 6 lipca, 2020   I   04:06:47 AM EST   I   Dominiki, Jaropełka, Łucji
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

Studia w USA. Tanie, dobre i opłacalne w Community College

Community College     11 września, 2019

Studia w USA. Tanie, dobre i opłacalne w Community College

W Stanach Zjednoczonych jest około 2000 publicznych i prywatnych szkół typu community college, oferujących studia trwające zwykle dwa lata. Średni poziom opłat w community colleges jest znacznie niższy niż w czteroletnich uczelniach.

Studenci mogą obniżyć koszt zdobycia bachelor’s degree studiując przez pierwsze dwa lata na community college. Większość szkół typu community college podpisuje umowy z uczelniami czteroletnimi (umowy o studiach w formule 2 + 2), co pozwala studentom na przepisanie zdobytych kredytów na konto studiów czteroletnich. W ten sposób, studenci trafiają na początku na dwa lata do community college, gdzie zdobywają tytuł dyplomowanego specjalisty (associate), a następnie przenoszą się na uniwersytet, gdzie po kolejnych dwóch latach zdobywają stopień licencjacki (bachelor’s degree).

Niższe wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego
Ponieważ community colleges same prowadzą ocenę poziomu znajomości języka i oferują studentom Intensywne Programy Nauczania Języka Angielskiego (Intensive English Programs, IEP) wyniki testów znajomości języka angielskiego jako języka obcego (TOEFL, IELTS) nie muszą mieć decydującego znaczenia dla przyjęcia kandydata.

Nauczanie i sukces absolwentów
Kadra profesorska zazwyczaj posiada praktyczne doświadczenie w swojej dziedzinie, a dzięki małym grupom wykładowcy mogą poświęcić więcej czasu poszczególnym studentom.

Zdobycie praktycznych doświadczeń
Studenci spoza USA posiadający wizę F-1 są uprawnieni do rocznego Opcjonalnego Szkolenia Praktycznego (Optional Practical Training, OPT) z dziedziny, którą studiują przynajmniej rok. Czas OPT może być przedłużony do 17 miesięcy w przypadku ukończenia studiów w dziedzinach takich jak matematyka czy inżynieria.

Nowoczesne technologie
Dzięki powiązaniom z biznesem i przemysłem, większość tego typy uczelni dysponuje nowoczesnymi technologiami, salami i zapleczem. Szkoły tego typu mogą zapewnić dobre wykształcenie w wiodących dziedzinach, m.in. inżynierii biomedycznej, biotechnologii, robotyce, optyce laserowej, technologiach informatycznych i sieciowych oraz w systemach informacji przestrzennej.

Duży wybór kierunków studiów
Szkoły typu community college oferują programy w wielu dziedzinach. Dziś najpopularniejszymi programami studiów wśród studentów spoza USA są: biznes, inżynieria, informatyka, grafika komputerowa, technologie sieciowe, multimedia, hotelarstwo, zarządzanie restauracjami, psychologia, księgowość, nauczanie początkowe oraz ochrona środowiska.

Poznanie lokalnej społeczności i kultury
Ponieważ szkoły te są silnie związane ze społecznościami lokalnymi, oferują studentom zza granicy nie tylko bogate środowisko akademickie, ale także wyjątkową okazję zapoznania się z wieloma aspektami życia w USA.

Tu można pobrać Informator: STUDIA W USA >>>

Materiały dla www.Poland.us przygotowane przy współpracy z:

  • Portal: www.EducationUSA.pl
  • Centrum EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta:
    www.fulbright.edu.pl, e-mail: edukacja@fulbright.edu.pl

  • Polonijną Książką POLISH PAGES: www.PolishPages.us

\"\"

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ