KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   09:40:18 AM EST   I   Brunona, Jana, Wery
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Edukacja i stypendia

Program stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych w USA. Przyjmowanie podań do 23 lutego 2024 r.

Polish & Slavic Federal Credit Union
21 lutego, 2024

Program stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych w USA. Przyjmowanie podań do 23 lutego 2024 r.
Program stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych w USA

Program Stypendialny PSFCU dla studentów szkół wyższych jest skierowany do studentów studiów na poziomie undergraduate i graduate.

Kandydaci do stypendium muszą być członkami PSFCU i być głównymi właścicielami konta w Naszej Unii. Będą oni oceniani przez Komisję Stypendialną, złożoną z wykładowców akademickich, na podstawie wyników w nauce, aktywności pozaszkolnej oraz aktywnego zaangażowania w działalność organizacji polonijnych. Warunki uczestnictwa, wniosek i instrukcje dostępne są poniżej.

Program stypendialny dla studentów szkół wyższych

Kryteria kwalifikowalności:

 • Wszyscy wnioskodawcy muszą być głównymi członkami PSFCU , którzy otworzyli swoje konta przed 01.01.2023.
 • Świeżo upieczeni studenci (studiów licencjackich) nie kwalifikują się.
 • Minimalny GPA wynosi 3,4
 • PSFCU Stypendium można otrzymać raz na każdym etapie studiów, np. raz na studiach licencjackich i raz na studiach magisterskich. Studenci studiów magisterskich muszą ukończyć co najmniej jeden semestr na poziomie magisterskim, aby kwalifikować się do stypendium.
 • Stypendium może otrzymać tylko osoba, która planuje uczęszczać do akredytowanej instytucji edukacyjnej w semestrze jesiennym 2024 roku. Wszyscy laureaci stypendium będą zobowiązani do przedstawienia dowodu rejestracji na ten semestr. Seniorzy studiów licencjackich mogą ubiegać się o stypendium tylko wtedy, gdy planują uczęszczać do szkoły wyższej w semestrze jesiennym 2024 roku. Środki ze stypendium mogą być wykorzystane na opłacenie czesnego, opłat, książek, materiałów lub sprzętu wymaganego na kursach w instytucji edukacyjnej.
 • Zwycięzcy stypendium będą zobowiązani do przedstawienia dowodu rejestracji na semestr jesienny przed otrzymaniem stypendium.
 • PSFCU pracownicy nie kwalifikują się do Programu Stypendialnego PSFCU .

Wniosek o przyznanie stypendium
2024 PSFCU Wniosek o stypendium 

UWAGA! Wnioski należy wypełniać wyłącznie online. Po pomyślnym złożeniu wniosku każdy kandydat otrzyma numer weryfikacyjny. Numer ten należy zachować w dokumentacji. Numer weryfikacyjny jest jedynym dowodem na to, że aplikacja została otrzymana przez PSFCU.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w formacie: nazwisko_imię_nazwisko_pliku.pdf, np. Kowalski_Jan_transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf

Zgłoszenia przesłane faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście (pozostawione w oddziałach PSFCU ) nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków

23 lutego 2024 r.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Listy referencyjne

 • Dwa listy referencyjne: jedna rekomendacja akademicka od członka wydziału lub instruktora, który uczył cię w college'u / szkole podyplomowej i może ocenić twoje wyniki w nauce na poziomie college'u / szkoły podyplomowej. Druga rekomendacja może pochodzić od profesora/instruktora akademickiego, trenera, przełożonego w pracy, uczestnika zajęć pozalekcyjnych lub lidera społeczności - dowolnej osoby (innej niż członek rodziny), której opinia będzie Twoim zdaniem istotna.
 • Wszystkie listy referencyjne muszą zostać przesłane przez osobę polecającą za pośrednictwem linku podanego w wiadomości e-mail z prośbą o ich przesłanie do dnia 1 marca 2024 r.. Kandydat powinien skontaktować się ze swoim rekomendującym w celu uzyskania listu referencyjnego.

Kryteria punktacji

 • Zachęcamy kandydatów do wykazania się osiągnięciami akademickimi i pozaszkolnymi.
 • Wniosek o stypendium zawiera prośbę o przedstawienie dowodów potwierdzających osiągnięcia akademickie, takich jak aktualny GPA i transkrypcja. Nie są to jedyne kryteria kwalifikacyjne dla Komisji Stypendialnej. Trwałe zaangażowanie na rzecz społeczności, które PSFCU reprezentuje i którym służy, oraz obiecujące perspektywy na przyszłość odgrywają integralną rolę w tym wniosku.
 • Zachęcamy kandydatów do przestrzegania standardów składania aplikacji.

Wyniki programu

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod koniec maja. 

Informacje dodatkowe

PSFCU Stypendium można otrzymać raz na każdym etapie studiów, np. jedno jako licencjat i jedno jako absolwent. Więcej informacji można uzyskać wysyłając e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub dzwoniąc do Działu Marketingu PSFCU pod numer 973-808-3240, wew. 6133.

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 800-297-2181 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki