KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   12:40:28 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Postępowanie karne Polska-USA. Pomoc polskiego radcy prawnego w NJ

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny
08 grudnia, 2022

Postępowanie karne Polska-USA. Pomoc polskiego radcy prawnego w NJ

Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych w Polsce, również dla rodzin obywateli i rezydentów z USA. Prowadzimy postępowania o odszkodowania za niesłuszne skazanie.

Pod pojęciem postępowania karnego rozumiemy każde postępowanie, którego celem jest osądzenie sprawcy czynu zabronionego za przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Takie postępowanie składa się z dwóch etapów:

 • postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia),
 • postępowania przed sądem,
 1. Podejrzany – osoba, która ma przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa,
 2. Oskarżony – osoba, przeciwko której wniesiono akt oskarżenia,
 3. Skazany - osoba, wobec której uprawomocnił się wyrok,
 4. Pokrzywdzony – osoba, która doznała szkody osobistej lub majątkowej.

Ważne dla osób mieszkających w USA - Przedawnienie przestępstw.

Organy ścigania mają tylko określony czas na znalezienie i ukaranie sprawcy przestępstwa. Długość okresu ustania karalności uzależniona jest od kary za popełnienie danego czynu.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od jego popełnienia upłynęło:

 • 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnie zabójstwa,
 • 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnie,
 • 15 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 5 lat,
 • 10 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą powyżej 3 lat,
 • 5 lat – gdy czyn stanowi inny występek.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego przedawniają się z upływem jednego roku, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, nie później niż z upływem 3 lat od jego popełnienia.

Nie przedawniają się przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i wojenne.

Bieg terminu przedawnienia liczy się od momentu popełnienia czynu, lub od czasu wystąpienia skutku działania przestępnego, po którym to okresie sprawca nie poniesie zasądzonej kary.

Przedawnienie wykonania kary: której nie można wykonać, gdy minie:

 • 30 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat,
 • 15 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczające 5 lat,
 • 10 lat - w razie skazania na inną karę.

Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie, skazanie, wypłaca Skarb Państwa po przeprowadzonym procesie w postępowaniu cywilnym.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-977-2271 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!