KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   04:50:20 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Rozprawy sądowe on-line w Polsce z Kancelarii Prawniczej w USA

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny
02 lutego, 2022

Rozprawy sądowe on-line w Polsce z Kancelarii Prawniczej w USA

Polska Kancelaria Prawnicza – Polish Lawyers Office, LLC w Clifton, New Jersey, USA, prowadzi postępowania sądowe i zapewnia procesową reprezentacją przed sądami w Polsce oraz w rozprawach on-line, bez konieczności wyjazdu do Polski!

Od 14 maja 2020 r. przeprowadzanie rozpraw sądowych przed Sądami w Polsce w sprawach cywilnych może być w formie wideokonferencji. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten jednak nie przewiduje bezwzględnego przeprowadzenia rozprawy zdalnej on-line. Dlatego sąd może może przeprowadzić rozprawę w formie tradycyjnej w przypadku uznania braku nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących albo skorzystać z możliwości zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego.

On-line rozprawę i posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

Strona wraz z pełnomocnikiem powinna przygotować się do rozprawy, tak samo, jakby była to rozprawa na sali rozpraw w sądzie. Na wniosek lub z urzędu zostaniemy zaproszeni linkiem E-mail na rozprawę on-line przesłanym na skrzynkę odbiorczą strony lub pełnomocnika. Przed terminem rozprawy należy zweryfikować nasz sprzęt elektroniczny, aby prawidłowo działała kamera i mikrofon. Rozprawa on-line niczym nie różni się od rozprawy w formie tradycyjnej, wyłączamy mikrofon, jeżeli mamy jakieś ustalenia ze swoim pełnomocnikiem. Ponadto musimy zadbać o właściwe tło za nami. Kamerę kierujemy na górną część ciała strony i pełnomocnika. Ponieważ występujemy przed sądem, zachowanie nie może odbiegać od norm przyjętych przy przeprowadzaniu rozprawy w siedzibie sądu. Sędziowie, prokuratorzy i pełnomocnicy procesowi (Adwokaci i Radcy Prawni) występują w togach. Przeważnie sąd rezygnuje z odbierania zeznań od świadka w pozycji stojącej. Musimy oddać jednak należny szacunek dla sądu. Prawnik powinien poinformować klienta jak ma się zachować i aby z szacunkiem zwracał się do sądu.

Zapraszam do wirtualnego biura Adwokata Teofila Głebockiego!

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-977-2271 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki