KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   10:45:30 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Jeśli miałeś wypadek na budowie w Nowym Jorku, zadbaj o dowody do Twojej sprawy o odszkodowanie. Polski adwokat A. Kamiński

Andrzej Kamiński, Esq. - Wypadki NY, Fundusz 9/11, Workers' Compensation
16 sierpnia, 2023

Jeśli miałeś wypadek na budowie w Nowym Jorku, zadbaj o dowody do Twojej sprawy o odszkodowanie. Polski adwokat A. Kamiński
Subscribe to our NEWSLETTER. You will receive important information from "Dziennik Polonijny" Polish Daily News US 

W pewnym stopniu każdy z nas – świadomie lub nie – podejmuje codziennie jakieś ryzyko. Jedni jadąc za szybko samochodem do pracy, inni ignorując zabezpieczenia wymagane w szczególnych okolicznościach, jeszcze inni milcząco akceptując źle działające urządzenie lub wadliwą maszynę. I chociaż są to tylko przykłady naszego codziennego ryzykownego działania to, jeżeli zakończą się dobrze, chętnie je powtarzamy.

Nasze postępowanie zmieniamy dopiero wtedy, gdy pociągnie ono za sobą negatywne następstwa. Powinniśmy mieć jednak na uwadze, że nasze działanie niesie konsekwencje zarówno dla nas jak i dla innych. O tym z kolei myślimy dopiero po fakcie. Często w ogromnym stresie i przy ograniczonej możliwości logicznego myślenia.

Wypadek zawsze „spada” na nas nieoczekiwanie. Nawet jeżeli codziennie w pracy korzystamy z drabiny, w której od kilku miesięcy urwany jest jeden z zaczepów zabezpieczających. Warto znać swoje prawa zanim dojdzie do tragedii. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek, a nie uprzejmość ze strony zobowiązanych.

Nowojorskie prawo chroniące pracowników budowlanych bardzo restrykcyjnie podchodzi do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na budowach. Towarzyszące pracom budowlanym niebezpieczne warunki pracy nieustannie narażają pracowników na ryzyko uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy na placu budowy ma miejsce wypadek oznacza to, że w kwestii bezpieczeństwa ktoś lub coś zawiodło. Odpowiedzialność może wtedy ponosić generalny wykonawca, podwykonawca, architekt, właściciel budynku, czy nawet maszyna lub urządzenie.

Wiele spraw o odszkodowanie upada z braku wystarczających dowodów, do których dotarcie po czasie staje się trudne bądź wręcz niemożliwe. Dlatego poniżej przedstawimy kilka podstawowych elementów, które odgrywają kluczową rolę w sprawach cywilnych dotyczących w szczególności wypadków na budowie. Zapisana na wszelki wypadek gdzieś w domu krótka lista, może się okazać bardzo pomocna w tych nagłych, trudnych dla rodziny momentach.

Zaraz po wypadku należy jak najszybciej zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanego, a następnie o zabezpieczenie dowodów, które wskażą winnego wypadku. Najlepiej wspomóc się już na tym etapie renomowaną kancelarią prawną, która zadba o każdy szczegół tego etapu przygotowania do przyszłego procesu.

Nie jest to proste, bo w zależności od rodzaju wypadku konieczne będzie udowodnienie różnych elementów. Poniżej obiecana krótka lista:

Zaniedbanie pracodawcy i niebezpieczne warunki w miejscu pracy

W wypadkach będących konsekwencją ogólnych niebezpiecznych warunków panujących w miejscu pracy, tak zwanych sprawach General Negligence, należy udowodnić, przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, że pozwany był w stanie sprawować kontrolę nad miejscem pracy. Mógł to być właściciel, najemca, wykonawca lub podwykonawca. Co więcej, udowodnić należy, że pozwany wiedział (lub powinien był wiedzieć), że miejsce pracy było niebezpieczne. Zatem poszkodowany musi udowodnić nie tylko, że miejsce pracy było niebezpieczne, ale także że pozwany rzeczywiście wiedział, lub dokładając należytej staranności, powinien był wiedzieć, o tym niebezpieczeństwie i nie podjął żadnych środków ostrożności, aby naprawić ten stan rzeczy i zapobiec wypadkowi.

Należy jednak pamiętać, że jeśli poszkodowany otrzymał w międzyczasie odszkodowanie z Workers’ Compensation, to prawo nie pozwala mu na pozywanie pracodawcy. W konsekwencji, nierzadko może się okazać, że poszkodowany nie jest w stanie znaleźć innej osoby odpowiedzialnej za spowodowanie niebezpiecznych warunków, w wyniku których doszło do wypadku.

Labor Law 241 - niebezpieczne warunki pracy

W wypadkach podlegających pod kategorię naruszeń artykułu 241 kodeksu pracy, tak zwanych sprawach z Labor Law 241, nie trzeba wykazywać, że pozwany sprawował kontrolę nad miejscem pracy, ani że wiedział lub powinien był wiedzieć o panujących tam niebezpiecznych warunkach pracy. Do udowodnienia pozostaje jednak fakt, że ktokolwiek w łańcuchu budowlanym wiedział lub powinien był wiedzieć o naruszeniu przepisów Industrial Code. Poszkodowany musi również wykazać, że jego obrażenia powstały w czasie czynności związanych z wykonywaną pracą oraz że czynności jakie wykonywał mieszczą się w wykazie prac budowlanych, który obejmuje w szczególności: wykonywanie wykopów, wznoszenie budynków, przebudowę, ich przenoszenie, remont, naprawę, konserwacja, malowanie, wyburzenia i rozbiórkę.

Labor Law 240 (1) - awaria urządzenia zabezpieczającego

W ramach trzeciej kategorii wypadków podległych pod naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracowników, tak zwanych sprawach z Labor Law 240 (1), należy wskazać, że do wypadku przyczyniła się awaria urządzenia zabezpieczającego, na przykład drabiny czy rusztowania. Nawet niewielki stopień związku wypadku z wadliwym urządzeniem może być wystarczającym dowodem w sprawie. Tak surowe uwarunkowania prawne dotyczące odpowiedzialności za brak odpowiednich urządzeń ochronnych mają na celu zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom wykonującym niebezpieczne rodzaje pracy.

Jak zapewne się domyślasz, ostatnia kategoria jest szczególnie surowa, ponieważ ustawodawca chciał zapewnić, aby wszyscy pracownicy wykonujący niebezpieczne rodzaje pracy otrzymywali odpowiednie urządzenia ochronne.

Zgromadzenie dowodów, które umożliwią poszkodowanemu otwarcie sprawy cywilnej związanej z wypadkiem na budowie bywa bardzo trudne. Często wymaga doświadczenia w tropieniu możliwości pozwalających wystarczająco potwierdzić poszukiwany dowód w sprawie.

Zatrudnij doświadczoną w sprawach cywilnych kancelarię prawną

Doświadczone w sprawach cywilnych kancelarie prawne mają w swoim gronie osoby zajmujące się poszukiwaniem i gromadzeniem dowodów. Znajdują je nierzadko w najmniej oczywistych miejscach i okolicznościach, co przekłada się w finale na sukces końcowy.

Mecenas Andrzej Kamiński, którego biuro znajduje się na Greenpoincie, od 1974 roku posiada stanową licencję obejmującą prowadzenie śledztw dotyczących wypadków jako tak zwany "Insurance adjuster & investigator". Co więcej, pracując w przeszłości dla firm ubezpieczeniowych zdobył doświadczenie zarówno w poszukiwaniu dowodów jak i kwestionowaniu materiałów dowodowych strony przeciwnej. Takie doświadczenie pozwala mu przewidzieć ruchy adwokatów strony pozwanej oraz odpowiednio się zabezpieczyć.

Pomimo, że nawet najlepsze kancelarie nie mają mocy sprawczej aby cofnąć czas i zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi, to z całą pewnością potrafią one zadbać o jak najkorzystniejsze zadośćuczynienie dla poszkodowanego.

Kancelaria Mecenasa Andrzeja Kamińskiego od wielu lat wspólnie z kancelarią Gregory J. Cannata & Associates prowadzi sprawy związane z wypadkami w pracy. Nasze wspólne doświadczenie, obsługa w języku polskim oraz dostępność dla klienta zaowocowały wieloma sukcesami.

Przykładowe wygrane Gregory J. Cannata z ostatnich lat w sprawach cywilnych związanych z wypadkami na budowie:

 • $5,250,000 - upadek na budowie do niezabezpieczonego szybu windy, obrażenia poważne złamania nóg – ugoda
 • $3,750 000 - upadek z niezabezpieczonej drabiny, obrażenia uraz mózgu – ugoda 
 • $2,475,000 - upadek ze złamanego stopnia rusztowania, obrażenia uraz kręgosłupa – ugoda
 • $2,300,000 - upadek z rusztowania po zerwaniu się wiązań, obrażenia złamanie kostki i chroniczny ból – ugoda
 • $2,200,000 - upadek na budowie przez niezabezpieczony otwór, obrażenia kręgosłupa – ugoda
 • $1,500,000 - pracownik zmiażdżony przez spadającą betonową kolumnę – ugoda
 • $1,400,000 - upadek z platformy roboczej na placu budowy, obrażenia barku

Kaminski, Andrzej, Esq.

Wypadki na budowie

110 Greenpoint Avenue
Greenpoint, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-389-0450 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki