Poniedziałek, 25 marca 2019    Bolka, Cezaryny, Marioli  
 
 
 
PRAWO i FINANSE - Law & Finance

Historia ubezpieczeń Marcin Luc


03-20-2018
ostatnia aktualizacja 03-21-2018, 13:52

Od najdawniejszych czasów człowiek podejmował wysiłki, by przeciwdziałać efektom wypadków losowych. Czynił starania, które miały tłumić ich następstwa, a z czasem, gdy zrozumiał mechanizm powstawania wypadków, starał się zapobiegać ich powstawaniu. Skąd wzięły się ubezpieczenia i kiedy powstały? O tym w dzisiejszym artykule.Historia ubezpieczeń

Początki branży ubezpieczeń sięgają starożytności. W czasach kiedy wymiana handlowa była intratnym ale i niebezpiecznym zajęciem a wszelkie podróże lądowe i morskie wiązały się z niebezpieczeństwami utraty życia i majątku, pojawiły się umowy, na mocy których grupa zainteresowanych wspólnie ponosiła określone ryzyka. Generalnie dotyczyły one solidarnego ponoszenia kosztów strat doznanych w czasie wypraw handlowych.

Proces wyodrębniania się ubezpieczeń jako samodzielnej instytucji gospodarczej i prawnej najwcześniej wystąpił w morskiej żegludze handlowej i w handlu morskim. Tzw. pożyczkę morską stosowano w starożytnej Grecji już w IV w p.n.e. Była to transakcja kredytowo-handlowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawy morskiej. Warunkiem zwrotu zaciągniętego na sfinansowanie podróży morskiej długu było pomyślne zakończenie wyprawy. W przypadku straty statku lub ładunku wierzyciel nie otrzymywał nic. Pożyczka morska była zatem z jednej strony środkiem do zdobycia pieniędzy na sfinansowanie wyprawy, z drugiej - instrumentem przerzucenia ryzyka finansowego na pożyczkodawców, czyli na osoby nie biorące w wyprawie bezpośredniego udziału.

Ubezpieczenie morskie we właściwym tego słowa znaczeniu powstało w Italii i rozprzestrzeniło się następnie na inne kraje wraz z rozpowszechnieniem się handlu i tworzeniem się kapitału handlowo-finansowego. W I połowie XIV wieku umowy pożyczek morskich zaczęły otrzymywać nazwę polis od włoskiego słowa polizza, pierwotnie znaczącego pokwitowanie. Na polisach umieszczano również postanowienia stanowiące treść umowy. Najstarsze zachowane umowy ubezpieczenia morskiego pochodzą z 1347 r. z Genui, z 1384 z Pizy i z 1397 z Florencji. Z kolei w drugiej połowie XVII w. powstała korporacja Lloyda - najstarsza instytucja zrzeszająca ubezpieczycieli morskich.

Znacznie wolniej rozwijały się ubezpieczenia osobowe i życiowe. Pierwsze profesjonalne zakłady ubezpieczeń na życie o charakterze zarobkowym powstały przede wszystkim w Anglii na przełomie XVII i XVIII wieku. Na przełomie XIV-XVII pojawiają się zaczątki ubezpieczeń majątkowych, zwłaszcza ogniowych, kiedy to zaczęły funkcjonować tzw. kasy ogniowe czy powodziowe. Ubezpieczenia ogniowe często opierały się na przymusie ubezpieczeniowym. Impulsem do powstania pierwszych dużych prywatnych zakładów ubezpieczeń były często wielkie pożary.

Szczególnie ważną tendencją w rozwoju ubezpieczeń była zmiana form działalności ubezpieczeniowej. Początkowo ubezpieczenia prowadzone były przez indywidualne osoby, a przy tym jako działalnością dodatkową zajmowali się nimi bankierzy i finansiści. Z czasem wykształcił się typ zawodowego i komercyjnego ubezpieczyciela. Indywidualni ubezpieczyciele oraz różnego rodzaju lokalne stowarzyszenia i korporacje zostały wyparte przez licznie powstające nowe typy organizacji ubezpieczeniowych o szerszym terytorialnie i rzeczowo zakresie działania. Powstały zarówno wielkie i wyspecjalizowane zakłady ubezpieczeń. Tendencja polegająca na zmniejszeniu się znaczenia indywidualnych ubezpieczycieli spowodowała powstanie oraz rozbudowę nowych działów, grup i rodzajów ubezpieczeń, i to zarówno w zakresie ubezpieczeń osobowych, jak i majątkowych. W tym właśnie okresie poza ubezpieczeniami ogniowymi, morskimi i życiowymi zaczęto wprowadzać ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn, od szkód wodociągowych, ubezpieczenia rolne, kradzieżowe, odpowiedzialności, kredytów itd.

Na przełomie XIX i XX wprowadzono ubezpieczenia pokrycia ryzyka gospodarczego (ubezpieczenie hipotek, od spadku kursu papierów wartościowych, od zastoju przedsiębiorstw, na wypadek strajku) Nastąpiło ukształtowanie rynku ubezpieczeniowego.

Dziś, rynek ubezpieczeniowy obfituje we wszelkiego rodzaju produkty ubezpieczeniowe. Najczęściej kupowanymi obecnie polisami są: polisy na życie, ubezpieczenia domu, mieszkania, polisy komunikacyjne czy odpowiedzialności cywilnej. Nierzadko można natknąć się na oferty specjalnych lub indywidualnie zaprojektowanych ubezpieczeń. Niemniej, zasada jest ta sama - solidarne i wspólne ponoszenie ryzyka.

W Greenpoint Insurance oferujemy Państwu kompleksową ochronę Waszego majątku. Ponadto oferujemy pełny pakiet ubezpieczeń: począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia biznesowe, świadczenia pracownicze czy polisy na życie. W celu uzyskania darmowej wyceny na ubezpieczenie prosimy o kontakt już dziś:

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Marcin Luc - Ubezpieczenia
Wycena ubezpieczenia:

Greenpoint Office >>>

Warwick Office >>>

 

 
  
 
 

Pozostałe artykuły: PRAWO i FINANSE - Law & Finance
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU