Sobota, 23 lutego 2019    Damiana, Romana, Romany  
 
 
 
PRAWO i FINANSE - Law & Finance

Wyłączenia przy ubezpieczeniu nieruchomości Marcin Luc


01-21-2018
ostatnia aktualizacja 01-22-2018, 08:36

Nawet jeżeli ubezpieczyliśmy swoją nieruchomość, musimy mieć świadomość, że nie chroni nas to przed wszystkimi możliwymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na uszkodzenie naszego mienia. Ubezpieczyciele stosują bowiem różne wyłączenia czyli listę zdarzeń, w przypadku których wystąpienia, nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody. Jakie są najczęstsze wyłączenia w ubezpieczeniach nieruchomości? O tym w dzisiejszym artykule.Wyłączenia przy ubezpieczeniu nieruchomości

Wyłączenie to inaczej opis sytuacji, w której pomimo zaistniałej szkody, ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania. Wyłączenia mogą być bardzo różne i zależeć od wielu czynników, w tym przede wszystkim od samego ubezpieczyciela oraz kosztu ubezpieczenia, który jesteśmy w stanie ponieść. Jakie są najczęstsze wyłączenia w ubezpieczeniach nieruchomości?

Pierwszą z tego typu okoliczności jest celowe działanie, ewidentna wina. Ubezpieczyciel zapewne nie będzie chciał pokryć kosztów szkody, jeżeli uzna, że szkoda nastąpiła w wyniku celowego działania ubezpieczającego. To samo dzieje się, jeżeli uszkodzenia powstały w wyniku niedbalstwa domowników. Chodzi tu np. o sytuacje, w których wina jest rażąca i bezsprzeczna, na przykład niezamknięcie drzwi przed wyjazdem na urlop, zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa czy wpuszczenie do domu pijanych znajomych, którzy dokonają zniszczeń. Wszelkie sytuacje związane z alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi z ogromnym prawdopodobieństwem również będą skutkować niewypłaceniem roszczeń przez ubezpieczyciela.

Zaniedbanie. Problemy z wypłatą ubezpieczenia możemy mieć również w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe wykaże, że szkoda powstała przez nasze zaniedbanie, na przykład brak odpowiedniej konserwacji domu. Ubezpieczający nieruchomość ma obowiązek dbania na bieżąco o dobry stan nieruchomości: potrzebne naprawy, konserwacje, odgarnianie śniegu itp. Za szkody, które wynikły z niewywiązania się z tego obowiązku, ubezpieczyciel najczęściej nie ponosi odpowiedzialności.

Czynniki atmosferyczne. Wyłączenie dotyczące złych warunków atmosferycznych także jest często stosowane przez ubezpieczycieli. Szkody powstałe wskutek powodzi, trzęsienia ziemi, cofnięcia się wody z przewodów kanalizacyjnych - to czynniki, które ubezpieczyciel może wyłączyć z umowy np. w przypadku polisy na dom. Należy zwracać na to uwagę, zwłaszcza, gdy nieruchomość stoi w miejscu, w którym może być na tego typu zniszczenia narażona. 

Rodzaj mienia. Ubezpieczenie może obejmować tylko część mienia. Ubezpieczyciel może z niego wykluczyć na przykład działa sztuki, antyki, papiery wartościowe, karty kredytowe, biżuterię, rękopisy, programy komputerowe, przedmioty służące działalności biznesowej – tutaj zakres zależy tylko od towarzystwa ubezpieczeniowego i może być bardzo różny. Jeżeli chcemy zabezpieczyć takie przedmioty, musimy negocjować indywidualnie. Niektóre rzeczy wykluczone, mogą być dodane do ubezpieczenia albo ubezpieczone na oddzielnej polisie. Na przykład w przypadku zalania basementu wodą z kanalizacji wystarczy dodać to zabezpieczenie do polisy za niewielką opłatą. Z kolei ubezpieczenie od powodzi musi znajdować się na osobnej polisie.  

Kolejnym wyłączeniem jest niska wartość szkody, karencja. Ubezpieczyciel często określa, od jakiej wartości szkody będą uwzględniane. Jeżeli wartość zniszczeń nie przekroczy ustalonej kwoty minimalnej (deklarowanej jako deductible) nie dostaniemy żadnego odszkodowania. Pieniądze należą się w takiej sytuacji dopiero, gdy szkoda zostanie wyceniona na kwotę równą lub wyższą ustalonej w umowie wartości minimalnej. Odszkodowania nie otrzymamy również, gdy szkoda powstanie w czasie trwania zastrzeżonej w umowie karencji. Towarzystwa ubezpieczeniowe często chronią się obowiązkowym okresem, od którego umowa wchodzi w życie na wypadek nagłego zagrożenia kataklizmami i wynikającym z nich multum osób chętnych do ubezpieczenia.

Podpisując umowę z ubezpieczycielem, możesz spotkać również cały szereg innych wyłączeń: od wojny, ataków terrorystycznych, trzęsienia ziemi, osunięcia się ziemi etc. Dlatego też zawsze powinniśmy bardzo dokładnie czytać naszą polisę, by zweryfikować, czy ubezpieczyciel nie zawarł tam czegoś, na co nie powinniśmy się godzić. Bardzo często liczba wyłączeń zależy od rodzaju podpisywanej umowy. Im więcej będziemy w stanie zapłacić za ubezpieczenie nieruchomości, tym krótsza liczba wyłączeń. Różni ubezpieczyciele stosują różne wyłączenia, dlatego przed decyzją o związaniu się z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym, porównujmy oferty i sprawdzajmy, która z nich będzie dla nas najkorzystniejsza.

W Greenpoint Insurance oferujemy Państwu kompleksową ochronę Waszego majątku. W naszej agencji doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny i że polisy ubezpieczeniowe powinny ten fakt odzwierciedlać. Jeśli szukają Państwo polisy dostosowanej do Waszego indywidualnego stylu życia i potrzeb, skontaktujcie się z nami jeszcze dziś. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia domu zarówno w Nowym Jorku, jak i New Jersey. Ponadto oferujemy pełny pakiet ubezpieczeń: począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia biznesowe, świadczenia pracownicze czy polisy na życie. W celu uzyskania darmowej wyceny na ubezpieczenie prosimy o kontakt już dziś pod numerem telefonu 718-383-0306 lub 845-250-0050. Zapraszamy także do nowo otwartego oddziału przy 321 Route 94 S w Warwick.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Marcin Luc - Ubezpieczenia
Wycena ubezpieczenia:

Greenpoint Office >>>

Warwick Office >>>

 
 
  
 
 

Pozostałe artykuły: PRAWO i FINANSE - Law & Finance
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU