KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   05:00:28 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Nasza Unia przedłużyła termin, składania wniosków o stypendium dla absolwentów szkół średnich, do 23 stycznia

Nasza Unia     20 stycznia, 2016

Całość Programu Stypendialnego 2016 nadzoruje Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli Rady Dyrektorów PSFCU w składzie: Małgorzata Wadolowski – przewodnicząca, Małgorzata Czajkowska, Małgorzata Gradzki, Bożena Kajewska-Pielarz, Iwona Podolak i Marzena Wierzbowska. Komitetowi Stypendialnemu, który będzie oceniał kandydatów, przewodniczy jak w latach ubiegłych dr Katarzyna Kowalska.


 Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa po raz kolejny bierze udział w programie stypendialnym Zrzeszenia Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork (New York Credit Union Association), oferującym stypendia dla udających się na studia absolwentów szkół średnich. Nagrody w wysokości do 1 500 dolarów będzie można użyć na pokrycie kosztów dwu- lub czteroletnich studiów w akredytowanych szkołach wyższych.

Aby skorzystać z możliwości i wziąć udział w programie stypendialnym dla udających się na studia absolwentów szkół średnich, należy:
1. Udać się do najbliższego oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i poprosić o pakiet aplikacyjny lub pobrać go w formie elektronicznej na stronie: https://pl.psfcu.com . Jeśli uczeń nie jest jeszcze Członkiem Naszej Unii, może pobrać  także pakiet członkowski. Aby ubiegać się o stypendium wymagane jest członkostwo w PSFCU;
2. Wypełnić wniosek o stypendium. Wraz z nim uczeń musi złożyć oficjalny transkrypt wraz ze średnią ocen w klasach od 9 do 11, transkrypt wyników testu SAT/PSAT/ACT (uzyskany za pośrednictwem szkolnego biura pedagogicznego), wydrukowaną kopię eseju razem z podpisem rodzica lub opiekuna;
3. Złożyć kompletny pakiet w najbliższym oddziale PSFCU nie później niż 23 stycznia 2016 r.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, ale ubiegający się o stypendium musi:
• być Członkiem Naszej Unii;
• być uczniem ostatniej klasy szkoły średniej w czasie składania aplikacji;
• jesienią 2016 r. po raz pierwszy rozpocznać dwu- lub czteroletnie studia w akredytowanych szkołach wyższych.

Ocena wszystkich złożonych wniosków nastąpi wczesną wiosną. Nazwiska osób, które otrzymały stypendium będą ogłoszone w maju.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o Programie Stypendialnym, prosimy skontaktować się z panem Marcinem Mickiem pod numerem 973-808-3240 wew. 6120 lub wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net

 

 

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.