KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   04:10:07 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

General Liability, Property Coverage, czyli ubezpieczenie twojego biznesu w USA

Marcin Luc     18 listopada, 2015

Prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także sprzedaż produktów na ich terenie wiąże się z wymogiem wykupienia amerykańskich ubezpieczeń. Rodzaj wymaganego ubezpieczenia związanego z działalnością gospodarczą na terenie USA zależy m.in. od specyfiki biznesu, branży biznesowej, amerykańskiego prawa federalnego, stanowego a niekiedy także od wymogów narzucanych przez umowę z kontrahentem lub klientem. Jakie rodzaje ubezpieczeń należy wykupić zakładając firmę w USA? O tym w dzisiejszym artykule.

Jednym z podstwowych rodzajów ochrony, o którą należy zadbać prowadząc działalność gospodarczą jest ubezpieczenie nieruchomości czyli tzw. Property Coverage. Ubezpieczenie to obejmuje nieruchomość w obrębie którym nasza firma prowadzi działalność. Polisa może obejmować nie tylko sam budynek ale też meble, sprzęt biurowy i inne elementy wyposażenia. Zazwyczaj ubezpieczenie obejmuje wszelkie ewentualności mogące przyczynić się do powstania szkody za wyjątkiem określonych wykluczeń, aczkolwiek zdarzają się przypadki, w których polisa wyszczególnia określone sytuacje podlegające ubezpieczeniu. Gdy decydujemy się na ubezpieczenie tylko od konkretnych zdarzeń, zwracajmy uwagę na obszar, na którym działa nasza firma i najczęściej występujące na nim kataklizmy. Pamiętajmy także o tym, że ubezpieczenie nie musi uwzględniać wartości gruntu, co czesto może okazać się sporą oszczędnością. Do ubezpieczenia nieruchomości warto dołączyć ponadto dodatkowe pokrycia: np. ubezpieczenie wymiany wg aktualnej wartości (Replacement Cost Coverage) czy ubezpieczenie co do zgodności z prawem (Ordinance or Law Coverage). Pierwszy rodzaj ochrony gwarantuje nam pokrycie kosztów w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości nieruchomości w chwili powstania szkody. Drugi – zobowiązuje ubezpieczyciela do zwrotu ewentualnych nakładów poczynionych na dostosowanie nieruchomości do wymogów prawa, które wynikają np. z przepisów budowlanych. Przy zakupie ubezpieczenia na nieruchomość, szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednio wysoką sumę ubezpeczenia. Gdy nasza firma ubezpieczeniowa wykazuje stały wzrost zysków, korzystnym rozwiązaniem jest coroczna zmiana warunków ubezpieczenia.

Obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. General Liability. Tego typu polisy chronią naszą firmę w razie ewentualnych procesów przed sądem. Oznacza to, że w przypadku zapadnięcia wyroku nakazującego wypłatę odszkodowania, ubezpieczyciel pokryje koszty do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia Liability uzależniony jest od wielkości naszej firmy i specyficznych rodzajów ryzyka na jakie jest narażona. Do najczęściej spotykanych rodzajów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zalicza się:

Product Liability Insurance - ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody powstałej przez produkowany, projektowany lub sprzedawany przez nas produkt. Ten rodzaj ubezpieczenia nie obejmuje błędów w montażu czy wad w konstrukcji przedmiotu.

Comprehensive General Liability Insurance – ogólne ubezpieczenie na wypadek odpowiedzialności cywilnej za szkody. Pokrywa ono szkody jakich mogą doznać klienci np. w naszym biurze. Przykładowo, gdy klient przewróci się na mokrej podłodze i złamie nogę, ubezpieczenie to pokryje ewentulne roszczenia.

Warto nadmienić, że polisy tego typu zawierają wiele ograniczeń – należy więc upewnić się, że wszystkie warunki ubezpieczenia są dla nas zrozumiałe. Gdy zaś nasze ubezpieczenie nie obejmuje pewnych zdarzeń, na wypadek których chcemy posiadać ochronę, warto pomyśleć o dodatkowych opcjach – np. polisie na wypadek wad produktu, czyli tzw. Errors and Omissions Liability. Polisa E&O chroni nas na wypadek, gdy wyprodukowany przez nas produkt okaże się wadliwy i w wyniku tej wady powstanie szkoda. Przykładowo, gdy produkujemy okna i po zamontowaniu zaczną one przeciekać, ubezpieczenie pokryje koszty ewentualnego odszkodowania.

Dobrze jest także ubezpieczyć się od innych ewentualności, które mogą przydarzyć się nam podczas prowadzenia działalności. Przykładowo możemy wykupić ochronę na wypadek padnięcia ofiarą przestępstwa np. włamania (Crime Coverage), kradzieży dokonanej przez pracownika (Coverage Against Employees' Theft), czy też niezawinionej przerwy w działalności (Business Interruption Insurance). Jako że prowadzenie firmy bardzo często wiąże się z posiadaniem samochodów służbowych, warto pamiętać o odpowiednich ubezpieczeniach samochodowych dla firm (Commercial Auto).

Gdy zatrudniamy pracowników, niezbędne jest ponadto posiadanie ubezpieczenie pracowniczego Workers' Compensation, które omawiałem w jednym z poprzednich artykułów. Pokrywa ono koszty leczenia i odszkodowania dla pracowników, którzy doznali szkody przy wykonywaniu swoich obowiązków. Workers Compensation jest obowiązkowym ubezpieczeniem we wszystkich stanach, chociaż w obrębie każdego z nich istnieją odrębne przepisy regulujące ten rodzaj ubezpieczenia. Szczególnie ważne jest także ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy czyli tzw. Disability Insurance, zapewniające stały dochód w sytuacji, gdy choroba czy kalectwo uniemożliwia nam bądź naszym pracownikom wykonywanie pracy.

Chcąc zapewnić sobie optymalną ochronę prowadząc działalność gospodarczą, niezbędne jest dokładne sprecyzowanie najważniejszych potrzeb firmy i właściwy dobór ubezpieczenia. Greenpoint Insurance Brokerage oferuje Państwu szeroko pojętą pomoc w uzyskaniu ubezpieczeń biznesowych. Nasza agencja współpracuje z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, zdrowotnych, domowych, po ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czy disability. Działamy na terenie Nowego Jorku i New Jersey.

 

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Marcin Luc - Ubezpieczenia
Greenpoint Office >
Warwick Office >