KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   02:30:36 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Wjazd do USA po ustaleniu jego zasadności pod kątem interesu narodowego (National Interest Exceptions)

05 września, 2020

Od 16 lipca władze USA mogą rozpatrywać zasadność wjazdu pod kątem interesu narodowego (National Interest Exceptions) w stosunku do osób, które należą do kategorii osób wskazanych w Proklamacjach.

Prawo wjazdu mają studenci posiadający wizy F-1 i M-1, a podróżujący ze Strefy Schengen, Wielkiej Brytanii i Irlandii mają prawo wjazdu bez dodatkowych formalności. Studenci podróżujący z tych krajów a posiadający wizę J-1 powinni zwrócić się do najbliższego amerykańskiego konsulatu w celu złożenia wniosku o uznanie interesu narodowego.

Władze amerykańskie mogą udzielić prawa wjazdu na teren USA osobom podróżującym z wymienionych krajów w celach: humanitarnych, działalności na rzecz zdrowia publicznego i bezpieczeństwa narodowego.

Granice lądowe z Kanadą i Meksykiem pozostają zamknięte do 15 września.

Cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach: Chiny, Iran, kraje Strefy Schengen, Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna) oraz Irlandia, nie uzyskają prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie dotyczące przekraczania granic obowiązuje do odwołania.

Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, m.in. dot. stałych rezydentów i ich rodzin, którzy jeśli przebywali w jednym z wymienionych krajów w ciągu poprzedzających 14 dni, będą mogli wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych przez jedno z 13 dedykowanych lotnisk, a następnie odbędą 14 dniową kwarantannę w swoich domach.

W myśl proklamacji z 23 kwietnia br. niemożliwy jest również wjazd do USA przez cudzoziemców-imigrantów którzy:

 1. przebywają poza Stanami Zjednoczonymi w dniu wejścia w życie tej proklamacji;
 2. nie mają wizy imigracyjnej ważnej w dniu wejścia w życie niniejszego oświadczenia;
 3. nie mają oficjalnego dokumentu podróży innego niż wiza (takiego jak list przewozowy, odpowiednia przepustka na pokład lub dokument ze zwolnieniem warunkowym), który jest ważny w dniu wejścia w życie niniejszego oświadczenia lub wydany w dowolnym późniejszym terminie, który pozwala podróżować do Stanów Zjednoczonych i ubiegać się o wjazd na teren USA.

Ponadto 22 czerwca br. Prezydent Donald Trump ogłosił proklamację zawieszającą wjazd cudzoziemców na teren Stanów Zjednoczonych, którzy stanowią zagrożenie dla rynku pracy w USA. Wjazd do Stanów Zjednoczonych został ograniczony w stosunku do cudzoziemców posiadających następujące kategorie wiz:

 • (a) wiza H-1B lub H-2B oraz każdego cudzoziemca towarzyszącego lub dołączającego do cudzoziemca posługującego się taką wizą;
 • (b) wiza J, w zakresie, w jakim cudzoziemiec uczestniczy w stażu, jest nauczycielem, wychowawcą kolonijnym, au pair lub uczestniczy w letnim programie „ work and travel”, oraz każdej osoby towarzyszącej takiemu cudzoziemcowi;
 • (c) wiza L oraz każdej osoby towarzyszącej takiemu cudzoziemcowi;

Proklamacja ta wygasa z dniem 31 grudnia 2020 r. z możliwością przedłużenia.

W przypadku wątpliwości co do możliwości wjazdu, statusu wizy czy ESTA prosimy o bezpośredni kontakt z Customs and Border Protection: +12023258000 lub amerykańskim urzędem konsularnym. W sprawach dotyczących wiz imigracyjnych czy zielonej karty należy kontaktować się z United States Citizenship and Immigration Services: + 1-800-375-5283.