KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 4 kwietnia, 2020   I   Benedykta, Izodory, Wacławy

Deklaracja VAT po powrocie z USA - część VIII

Informator polonijny Polish Pages     04 marca, 2019

Deklaracja VAT po powrocie z USA - część VIII

Każdy z nas płaci podatek od towarów (VAT) kupując różne rzeczy, np. artykuły spożywcze, ubrania, kosmetyki, a także korzystając z usług, np. fryzjera, prawnika, lekarza. Podatek ten najczęściej jest już wliczony w cenie towaru czy usługi. Mówi się wtedy o cenie brutto.

Deklaracja VAT

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi są podatnikami VAT. Obowiązek ten nie dotyczy konsumentów. 

Aby przedsiębiorca mógł rozliczyć podatek VAT musi w tym celu wypełnić druk VAT-7 przy rozliczeniu miesięcznym lub VAT-7 K przy rozliczeniu kwartalnym. Wypełnione druki należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 

Podatek od spadków i darowizn

Co do zasady otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza czy przekazania daowizny. Istnieje jednak szereg zwolnień z tego podatku. Zwolnienia przysługują przede wszystkim rodzinie spadkodawcy lub darczyńcy. 

Dochody uzyskane za granicą

Polscy podatnicy pracujący w USA muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Deklarację podatkową składać będą oni co do zasady podwójnie. Po pierwsze zmuszeni będą rozliczyć się w USA, wskazując w deklaracji podatkowej tamtejsze zarobki, ulgi podatkowe i podatek do zapłaty lub nadwyżkę zaliczek nad podatkiem należnym (w wyniku czego uzyskają zwrot podatku). Niezależnie od tego obowiązku podatnik zmuszony jest dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce. 

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z USA opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. 

Wynagrodzenia pochodzące z USA rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń, o kwotę podatku zapłaconego w USA. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i USA. 

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy złożyć PIT-36. Załącznikiem do tego zeznania podatkowego jest w szczególności formularz PIT/ZG oraz PIT/O. 

Polecamy korzystanie z następujących stron internetowych zawierających porady związane z powrotem do kraju oraz informacje dot. obowiązujących procedur prawnych i sposobu załatwiania spraw urzędowych:

www.powroty.gov.pl

www.obywatel.gov.pl

Podatki dla osób prywatnych i biznesów. Informacja telefoniczna i SMS-owa o firmach w USA Polonijnej Książki. Dzwoń: 718-279-4969

Dzwoniąc do tych  firm powołaj się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ - POLISH PAGES. Dziękujemy

Banki, Unie Kredytowe / Inwestycje / Podatki, Ksiegowosc/ Pożyczki / Przekazy pieniędzy / Ubezpieczenia, Emerytury

Korzystaj też z naszych digital książek:

- www.netpol.us

- www.pol.us


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
www.nowyjork.msz.gov.pl
Zdjęcia do paszportów polskich i amerykańskich

Na wesele, komunie, chrzest!

KUBUS Photo Service

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969