KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   06:11:02 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Mieszkańcy miasta Chicago mogą użyć smartfonów aby zarejestrować się do głosowania

30 września, 2012

Przewodniczący Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Election), Langdon D. Neal oświadczył we wtorek (25 września), że jest to “Narodowy Dzień Rejestracji Wyborcy” (National Voter Registration Day) oraz, że wyborcy miasta Chicago mogą teraz użyć smartfonów, tabletów oraz komputerów w celu rejestracji do głosowania.

“Nowy system rejestracji przez stronę internetową www.chicagoelections.com jest prosty do użycia dla wyborcy. Do 1 października wyborcy mogą zgłaszać swoje informacje przy pomocy smartfonów lub tabletów. Po zgłoszoniu informacji za pośrednictwem internetowego systemu, fomularz rejestracyjny zostanie przesłany do wyborcy w celu jego podpisania. Podpisany formularz rejestracyjny należy zwrócić do dnia 9 października (termin upływu rejestracji)”, oświadczył Przewodniczący Neal dodając. “Pewnego dnia ustawa pozwoli na pełną rejestrację za pośrednictwem internetu (on-line) bez używania papieru. To jest kolejna najlepsza rzecz.”

Przewodniczący Neal oświadczył, że nowy system rejestracji za pośrednictwem internetu (online) oferuje mieszkańcom Chicago dwie możliwości:

(1) Do 1 października, wyborcy mogą złożyć informacje za pośrednictwem internetu (online) a następnie urząd Komisji Wyborczej drogą pocztową wyśle do wyborcy wypełniony przez niego formularz rejestracyjny w celu złożenia na nim podpisu. Podpisany formularz należy zwrócić do urzędu wyborczego do 9 października (termin upływu rejestracji) lub

(2) Do 9 października, wyborcy mogą wypełnić formularz rejestracyjny za pośrednictwem internetu (online) a następnie go wydrukować, podpisać i odesłać lub dostaczyć do urzędu Komisji Wyborczej do wtorku 9 października.

Wyborcy mogą sprawdzić status swojej rejestracji na stronie internetowej www.chicagoelections.com. Osoby, które jeszcze nie są zarejestrowane lub zmieniły adres zamieszkania muszą dokonać formalności rejestracji przed upływem terminu, który upływa w dniu 9 października, aby kwalifikować się do oddania głosu w okresie Wczesnego Głosowania (Early Voting), Głosowania “absentee” drogą pocztową lub w Dniu Wyborów w placówce wyborczej do której zostali przydzieleni.

Wyborcy mogą się zarejestrować osobiście w urzędzie Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Election Board) pod adresem 69 W. Washington St., Szóste Piętro, lub w biurach Sekretarza Stanu Illinois (Illinois Secretary of State) podczas wymiany stanowego dowodu tożsamości (ID) lub prowa jazdy. Wyborcy również odwiedzając siedziby Publicznych Bibliotek na terenie miasta Chicago mogą użyć publicznych komputerów aby wydrukować formularz do rejestracji.

Wyborcy, którzy nie zdążą sie zarejestrować lub odnowić adresu zamieszkania w terminie do 9 października, mają dodatkową możliwość rejestracji w okresie “Grace Period”. Dodatkowa rejestracja jest oferowana tylko w urzędzie Komisji Wyborczej do 3 listopada (sobota)”. Osoby rejestrujące się w tym okresie tego samego dnia oddadzą swój głos, oświadczył Langdon D. Neal.