KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 29 lutego, 2024   I   04:54:26 AM EST   I   Lecha, Lutomira

XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne 2022 - zapisy

Kamil Brzozowski - Nowy Jork
08 lutego, 2022

XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne 2022 - zapisy
Foto. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Organizator, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza na igrzyska do Wisły w dniach od 27 lutego do 3 marca 2022 roku. . Zapisy trwają do 11 lutego 2022 r.

Partner Igrzysk, Polski Komitet Olimpijski (PKOL) zapewni stosowny poziom merytoryczny zawodów i jest fundatorem pucharu fair play prezesa PKOL dla zawodnika wyróżniającego się postawą sportową względem konkurentów.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przypomina, że prawo udziału i startu w Igrzyskach mają wszystkie osoby będące Polakami, bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za granicą, bez względu na posiadane obywatelstwo, a także małżonkowie i dzieci. W związku z tym każdy uczestnik składa stosowne oświadczenie, zawarte w formularzu rekrutacyjnym.


Ze względu istniejącą pandemię, Igrzyska odbywać się będą zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ścisłym reżimie sanitarnym obowiązującym w terminie przeprowadzania Igrzysk. Reżim sanitarny będzie przestrzegany zarówno w obiektach noclegowych, autokarach, jak i podczas zawodów oraz ze wszystkimi zasadami prowadzącymi do bezpiecznego pobytu w trakcie Igrzysk. Bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich uczestników jest najważniejsze i wszystkie procedury będą temu podporządkowane. Szczegółowe wytyczne dostępne są w portalu Igrzysk.

Więcej http://wspolnotapolska.org.pl/igrzyskazimowe/2022/index.php