KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 29 maja, 2024   I   05:22:24 PM EST   I   Benity, Maksymiliana, Teodozji
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

Marszałek Senatu RP spotkał się w Mołdawii z Polonią

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
26 stycznia, 2023

Marszałek Senatu RP spotkał się w Mołdawii z Polonią
Spotkanie z prezydent Mołdawii Foto: Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

W drugim i ostatnim dniu wizyty w Republice Mołdawii, 25 stycznia br., Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał się z najważniejszymi politykami tego kraju: prezydent Maią Sandu, premier Natalią Gavriliț oraz minister zdrowia Alą Nemerenco. Na zakończenie wizyty delegacja Senatu spotkała się w polskiej ambasadzie w Kiszyniowie z Polakami mieszkającymi w Mołdawii.

Delegacja Senatu RP składała wizytę w Kiszyniowie na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Republiki Mołdawii Igora Grosu. Marszałkowi Senatu RP towarzyszyli: senator Marcin Bosacki, Wiceprzewodniczący Polsko-Mołdawskiej Grupy Parlamentarnej, senator Joanna Sekuła, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członkowie Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii senatorowie Janusz Gromek i Ryszard Świlski oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

Marszałek Senatu poinformował, że rozmowy z prezydent Mołdawii dotyczyły między innymi wspierania europejskich aspiracji tego kraju. Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że Polska jednoznacznie popiera wniosek Kiszyniowa o członkostwo w Unii Europejskiej i zapewnił o tym w rozmowie prezydent Sandu. Strona polska zaoferowała możliwość szkoleń w Senacie dla pracowników mołdawskiej administracji oraz pomoc ludzi, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, prowadząc żmudne negocjacje akcesyjne. “Ta oferta została przyjęta z dużym zadowoleniem” – zaznaczył Marszałek. Dodał, że w rozmowach pojawił się także temat walczącej z rosyjską agresją Ukrainy i pomocy dla tego kraju. “Rozmowa była niezwykle inspirująca, pokazująca dobrostan stosunków mołdawsko-polskich i sądzę, że będzie kolejnym etapem dalszej dobrej współpracy i wspierania Senatu w drodze Mołdawii do Unii Europejskiej” – podkreślił Marszałek Senatu RP.

Podczas spotkania z premier Natalią Gavriliț Marszałek Senatu powtórzył, że Polska opowiada się za członkostwem Mołdawii w Unii Europejskiej i jest gotowa udzielić jej niezbędnego wsparcia na tej drodze. Podkreślił, że w tej sprawie – podobnie jak wobec wojny w Ukrainie – istnieje zgodność wszystkich sił politycznych. Ponowił też ofertę szkolenia mołdawskich urzędników, która została bardzo dobrze przyjęta przez premier Gavriliț. „To bardzo dobry pomysł, aby podnieść intensywność relacji między instytucjami, bo potrzebujemy pomocy” – powiedziała szefowa mołdawskiego rządu. Rozmowy dotyczyły także wojny w Ukrainie, sytuacji gospodarczej Mołdawii oraz współpracy między oboma krajami. Premier Natalia Gavriliț zadeklarowała gotowość zacieśnienia wzajemnych relacji handlowych i ekonomicznych.

Polska delegacja odbyła także spotkanie z mołdawską minister zdrowia, Alą Nemerenco. Rozmowy dotyczyły problemów ochrony zdrowia, które – jak zauważył prof. Tomasz Grodzki – są podobne zarówno w Mołdawii jak i w Polsce. Chodzi między innymi o braki funduszy, niedobór kadr czy niewydolność systemu, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dyskutowano także o szkoleniach młodych adeptów medycyny, zwłaszcza medycyny zabiegowej np. z technik małoinwazyjnych, które – co podkreślił Marszałek Senatu - w Polsce są dość dobrze rozwinięte, a w Mołdawii dopiero raczkują. “Myślę, że Senat może poprzez swoje kontakty takie szkolenia dla młodych lekarzy mołdawskich ułatwiać” – ocenił Marszałek Grodzki. Rozmawiano także o doświadczeniach w walce z pandemią oraz z epidemiami innych chorób infekcyjnych, jak również o potrzebie stworzenia wspólnej europejskiej polityki zdrowotnej. Poruszony został też temat problemów onkologii i psychiatrii dziecięcej.

Prof. Tomasz Grodzki odwiedził mieszczącą się w Kiszyniowie jedyną mołdawską wyższą uczelnię medyczną – Państwowy Uniwersytet Medycyny i Farmacji Republiki Mołdawii im. Nicolae Testemiţanu, gdzie rozmawiał z władzami uczelni, kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami. Marszałek mówił między innymi o swojej karierze medycznej, pionierskich transplantacjach, jakie przeprowadzał w Szczecinie oraz o drodze do polityki. Studenci zainteresowani byli m.in. polsko-mołdawską współpracą naukową, uznawaniem dyplomów, możliwościami staży i praktyk na uczelniach medycznych i w szpitalach w Polsce oraz polską transplantologią.

Na zakończenie wizyty delegacja Senatu spotkała się w polskiej ambasadzie w Kiszyniowie z Polakami mieszkającymi w Mołdawii. Przemawiając do zebranych Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że opieka Senatu nad Polonią jest silna i nienaruszalna, nawet mimo pozbawienia Izby Wyższej budżetu na ten cel. „Dla nas najważniejsze jest utrzymywanie poczucia, że wszyscy stanowimy jedną wspólnotę, niezależnie od tego, gdzie nas los rzucił” – powiedział prof. Tomasz Grodzki. „Dla nas ta diaspora polska, która jest ogromna, jest tak samo ważna, jak Polki i Polacy mieszkający w obecnych granicach Rzeczypospolitej” – dodał. Marszałek zapraszał także mołdawską Polonię do odwiedzenia Senatu. Prezentem dla uczestników spotkania były okolicznościowe albumy, wydane z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP, która obchodzona była w listopadzie ubiegłego roku.