KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 listopada, 2023   I   10:39:38 AM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Kiedy Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego?

Jerzy Bukowski
14 lipca, 2021

Kiedy Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego?

Zdaniem dyrektor CIA za prezydentury Georga Busha Roberta Gatesa „Kukliński był najcenniejszym naszym źródłem informacji w całym bloku sowieckim od Władywostoku; ten pełen poświęcenia odważny Polak pomógł zapobiec przekształceniu się zimnej wojny w gorącą. Uczynił to kierując się najszlachetniejszym z powodów: aby wesprzeć świętą sprawę wolności i pokoju w swoim ojczystym kraju oraz na całym świecie. To w dużej mierze dzięki odwadze i poświęceniu pułkownika Kuklińskiego odzyskała wolność jego ojczyzna Polska, a także inne, niegdyś zniewolone państwa Europy Środkowej, Wschodniej i byłego Związku Sowieckiego”.

O Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego

Jego Ekscelencja
Prezydent Rzeczypospoliej Polskiej
Pan doktor Andrzej Duda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie uprzejmie proszę Pana Prezydenta o pośmiertne przyznanie śp. generałowi brygady Ryszardowi Kuklińskimu Orderu Orła Białego w dniu tegorocznego Święta Wojska Polskiego 15 Sierpnia.

Znakomitym pomysłem Pana Prezydenta było, aby setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzić nie tylko 11 listopada 2018 roku, ale przez trzy kolejne lata, bo przecież walka o ostateczny kształt granic II RP trwała do aż do 1921 roku. Dzięki temu uwyraźniony i upowszechniony został wysiłek zbrojny nie tylko legionistów oraz uczestników wojny z bolszewikami, ale także powstańców wielkopolskich i śląskich.

Teraz, kiedy zbliżamy się do końca tych obchodów, chcęe przypomnieć postać oraz zasługi człowieka z narażeniem życia własnego i swojej rodziny prowadzącego w czasach zimnej wojny samotną walkę z sowieckim imperium zła, które niewoliło po II wojnie światowej Polskę i wszystkie kraje Europy środkowo-wschodniej. Kierował się on tymi samymi imponderabiliami narodowymi, w imię których oddawali życie i przelewali krew za ojczyznę nasi rodacy w okresie I wojny światoweji oraz w latach 1918-1921, których pamięć obecnie czcimy. Dlatego właśnie Święto Wojska Polskiego jest idealnym terminem do uhonorowania go.

Panu Prezydentowi dobrze znane są wiekopomne osiągnięcia tego dzielnego oficera, którego awansował Pan pośmiertnie w 2016 roku na stopień generalski, o co zabiegało również nasze Porozumienie.
Przypomnę jakże wymowną i syntetyczną opinię którą sformułował na temat Kuklińskiego dyrekor CIA w okresie prezydentury Ronalda Reagana William Casey: „nikt na świecie w ciągu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak”.

Będąc szefem Oddziału Planowania Strategiczno-Obronnego Sztabu Generalnego ludowego Wojska Polskiego i ciesząc się ogromnym zaufaniem Rosjan, został przez kremlowskich marszałków dopuszczony do największych tajemnic strategicznych Układu Warszawskiego. Szybko zdał sobie sprawę, że stanął dzięki temu przed historyczną szansą odegrania niezwykle istotnej roli w epoce zimnej wojny.

Był - jak przyznał generał Tadeusz Pióro (były łącznik między dowództwami WP i Układu Warszawskiego) - dopuszczany do takich tajemnic, jakich nie znali nawet dowódcy wojsk państw członkowskich UW informowani jedynie o zadaniach do wykonania na swoich odcinkach. Znał też największy sekret Moskwy: lokalizację „Albatrosów”, czyli trzech punktów strategicznego dowodzenia wojną nuklearną, jaką szykowali Rosjanie zachodniemu światu aż do połowy lat 80. ubiegłego wieku. Właśnie tą wiedzą zaskoczył prezydent USA przywódcę Związku Sowieckiego podczas rozmów na szczycie w Reykjaviku w 1985 roku. Tak skomentował to doradca do spraw bezpieczeństw narodowego USA w czasie prezydentury Jimmy´ego Cartera profesor Zbigniew Brzeziński: „Informacje pułkownika były niezwykle szczegółowe i umożliwiły nam podjęcie kroków zapobiegawczych, co niwelowało przewagę sowiecką i odsuwało groźbę wywołania przez nich wojny. Gdyby jednak Moskwa rozpętała wojnę z państwami NATO, dowódca wojsk sowieckich atakujących Europę marszałek Kulikow zostałby unieszkodliwiony wraz z całym swoim sztabem najpóźniej w 3 godziny od rozpoczęcia agresji. Takie działania obronne mogłyby podjąć Stany Zjednoczone, opierając się na informacjach, przekazanych wcześniej przez pułkownika Kuklińskiego.”

Zdaniem dyrektor CIA za prezydentury Georga Busha Roberta Gatesa „Kukliński był najcenniejszym naszym źródłem informacji w całym bloku sowieckim od Władywostoku; ten pełen poświęcenia odważny Polak pomógł zapobiec przekształceniu się zimnej wojny w gorącą. Uczynił to kierując się najszlachetniejszym z powodów: aby wesprzeć świętą sprawę wolności i pokoju w swoim ojczystym kraju oraz na całym świecie. To w dużej mierze dzięki odwadze i poświęceniu pułkownika Kuklińskiego odzyskała wolność jego ojczyzna Polska, a także inne, niegdyś zniewolone państwa Europy Środkowej, Wschodniej i byłego Związku Sowieckiego”.

W świetle przytoczonych wyżej stwierdzeń uważamy w POKiN, źe generał Ryszard Kukliński w pełni zasługuje na zaliczenie go w poczet kawalerów najwyższego orderu, jakim niepodległa - także dzięki jego wysiłkom - Rzeczpospolita honoruje swoich najdzielniejszych obywateli.

Z poważaniem
dr Jerzy Bukowski hm
były reprezentant prasowy gen. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju
rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich
i Niepodległościowych w Krakowie