KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 18 maja, 2024   I   12:41:17 PM EST   I   Alicji, Edwina, Eryka
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Pokonajmy bariery - tam gdzie jest tolerancja

29 kwietnia, 2009

Jak wiemy, na całym świecie istnieją niewidzialne bariery kulturowe, które w mylny sposób nakreślają nam wyobrażenie o ludziach. Aby wnikliwiej zrozumieć powyższy aspekt, należy lepiej poznać kulturę i obyczajowość, tych, od których się niepotrzebnie odgradzamy.

Pan Tomasz Sekuła, nauczyciel muzyki i WOS-u w skarżyskim gimnazjum numer 3, brał udział w projekcie, zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Szkolenia Nauczycieli. Założeniem tego projektu, było łamanie barier i uczenie tolerancji młodych ludzi, którzy naszą historię znają jedynie z kart podręczników szkolnych. A przecież dzieląc ludzi na dobrych i złych, nie możemy opierać się na mylnym wyobrażeniu o nich. Zwieńczeniem tego projektu, był wyjazd grupy nauczycieli do Izraela. Z województwa świętokrzyskiego, pojechało tylko dwóch nauczycieli. Wśród nich był Tomasz Sekuła i nauczyciel z Bliżyna Roman Falarowski.

\"\"W Izraelu wspomniana grupa nauczycieli przebywała od dnia 24 marca, do 4 kwietnia bieżącego roku. Tematyką projektu, który utorował tej grupie drogę do Izraela, było likwidowanie barier między narodami oraz uczenia wszechpotężnego uczucia jakim jest zrozumienie i tolerancja. Pobyt w Izraelu, opierał się na wielu wykładach, które prowadzili edukatorzy z szeregu renomowanych hebrajskich uczelni. Wszyscy zatem mogli posłuchać też wykładów Rabina, który z wielkim zaangażowaniem poruszał problem likwidowania barier międzyludzkich. Wykłady te były bardzo interesujące, a zagadnienia poruszane na nich, stały się bardziej oczywiste, dla całej grupy z Polski. Głównym zagadnieniem na nich poruszanym, było przypomnienie wszystkim wartości, jakimi kierowali się żyjący na ziemiach polskich Żydzi w okresie międzywojennym.

Innym poruszanym na wspomnianych wykładach zagadnieniem, było wytłumaczenie znaczenia holocaustu nie tylko dla narodu żydowskiego. Poruszane też były na wspomnianych wykładach tematy, dotyczące podstaw judaizmu i rozwinięcie aspektów holocaustu, jako znaczenia globalnego, którego podwaliną było 6 milionów ofiar, złożonych z narodu izraelskiego na ołtarzu drugiej wojny światowej. Polska grupa edukacyjna, miała szczęście zwiedzić Yad Vashem, Nazaret, Betlejem oraz bliską sercu każdego chrześcijanina Jerozolimę. Poznała tam ona kulturę żydowską, koszerną kuchnię, tańce, muzykę i spontaniczność ich życia. Ponieważ wszyscy delektowali się ich kulturą, Polacy uczyli ich także naszych pieśni i regionalnych tańców. Aby łatwiej się było wszystkim ze sobą porozumieć, luźne rozmowy i naukowe konwersacje, prowadzone były w języku angielskim.

Ponieważ wyjazd ten, opierał się na niezbitej podwalinie jaką jest wzajemne poszanowanie ludzi, w izraelskich ogrodach oliwnych, odprawiona została w języku polskim msza święta. Natomiast dnia 2 kwietnia o godzinie 21.37, zorganizowany został program artystyczny, poświęcony osobie zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II. Tolerancja jako znaczenie ogólne, nie jest jakimś zagadnieniem dalekim, które jest dla przeciętnego człowieka obce. W szkole, w której uczy Tomasz Sekuła, od kilku lat, organizuje on wycieczki do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu -  Brzezince. Aby uzmysłowić uczniom bezmiar zła, które potrafi wyrządzić człowiekowi drugi człowiek. Wycieczki te, mają przyczynić się też do tego, aby nigdy nie powtórzyła się historia sprzed sześćdziesięciu lat

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ