KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   11:17:07 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Czy wreszcie zbliża się koniec istnienia KPP?

Jerzy Bukowski
07 grudnia, 2020

Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej celów i działalności zarejestrowanej w III RP (!) Komunistycznej Partii Polski- poinformował portal wPolityce.

Z takim podtulatem kilkakrotnie występowało do Ziobry Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie powołując się na artykuł 13. Konstytucji RP zakazujący istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu oraz komunizmu, a także takich, które przywołują w swoich programach totalitarne metody i praktyki działania powyższych systemów oraz dopuszczających nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa bądź utajniających swoje struktury lub listy członków.

W pismach POKiN i różnych osób fizycznych kierowanych przez wiele lat do Ziobry oraz do PK wskazywano między innymi, że KPP odwołuje się w swoim programie i w praktykach do totalitarnych metod oraz do praktyk działania komunizmu, co jest przecież ewidentnie sprzeczne z owym artykułem ustawy zasadniczej.

„Analiza przeprowadzona w Prokuraturze Krajowej wykazała, że członkowie Komunistycznej Partii Polski kwestionują demokratyczny porządek państwa. Cele KPP są tożsame z celami innych partii komunistycznych sprawujących totalitarną władzę w krajach komunistycznych w XX wieku. Jej członkowie wprost nawołują do przeprowadzenia rewolucji na wzór październikowej w Rosji, po której władzę przejęli bolszewicy. Celem ma być nie tylko objęcie władzy, ale także - czytamy na stronie https://wpolityce.pl

W oficjalnym programie partii zapisano, że „proletariat nie może jedynie przejąć burżuazyjnego aparatu państwowego, np. w drodze wyborów parlamentarnych, ponieważ w ramach tego aparatu nie ma miejsca na autentyczną, powszechną demokrację. (…) Do wyeliminowania podziału klasowego niezbędne jest więc obalenie kapitalistycznej własności i zastąpienie jej społeczną. Partia robotnicza musi wnosić do ruchu robotniczego świadomość potrzeby i konieczności dokonania rewolucyjnych przeobrażeń.

O powszechnym stosowaniu przemocy przez komunistyczne reżimy totalitarne w publikatorach partii pisano: „Mówi się, że komuniści zabijali. Ale czy złem jest, gdy udręczony człowiek, aby bronić siebie i najbliższych, zabija pastwiącego się nad nim bogacza? Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

W programie KPP wyrażany jest zachwyt nad systemem politycznym Związku Sowieckiego. Jej członkowie wskazują na wyższość ustroju panującego w tamtym państwie w okresie „czerwonego terroru”, Wielkiego Głodu i terroru stalinowskiego nad wolnorynkowym ustrojem demokratycznym. Wychwalają także stopień demokratyzacji życia publicznego w Związku Sowieckim, krzewienie kultury przez bolszewików i utrwalanie powszechnego dobrobytu. Wszystko, co sowieckie, jest w działalności programowej KPP gloryfikowane i usprawiedliwiane, w tym również dowódcy Armii Czerwonej, którzy wsławili się m.in zwalczaniem polskiego podziemia niepodległościowego, atakiem na Polskę 17 września 1939 roku, czy działaniami w czasie wojny w 1920 roku - przypomniała PK. „Gloryfikowani są również tacy zbrodniarze komunistyczni jak Józef Stalin czy Feliks Dzierżyński. O tym ostatnim KPP pisze w oficjalnym czasopiśmie tak: „. Feliks Dzierżyński - kontynuator najpiękniejszych tradycji braterstwa proletariatu polskiego i rosyjskiego - rozumiał, że walcząc o zwycięstwo Rewolucji Październikowej, broniąc jej zdobyczy, a następnie budując socjalizm w Kraju Rad, walczy zarazem o przyszłość i szczęście narodu polskiego” napisał portal.

KPP nie potępia nawet tak traumatycznych dla Narodu Polskiego zdarzeń, jak Zbrodnia Katyńska. W jej oficjalnym czasopiśmie „Brzask” napisano: „Przecież nie wszyscy Polacy wzięci wtedy do niewoli zostali rozstrzelani! Szeregowcy, czyli wówczas w ogromnej większości robotnicy rolni i przemysłowi oraz drobnomieszczanie, zostali zwolnieni, natomiast oficerowie - czyli zazwyczaj arystokracja, obszarnicy i burżuazja, ale także po prostu średniego szczebla funkcjonariusze i agenci aparatu przemocy, aparatu obrony, bezpieczeństwa i represji państwa burżuazyjnego, kierowniczo-operacyjne wykonawstwo i ideologiczno-polityczne zabezpieczenie okupacji-kolonizacji Ukrainy i Białorusi, najbardziej zajadła, ideologiczno-polityczna czołówka antykomunistyczna w bezpośrednim sąsiedztwie swojego systemowo śmiertelnego wroga – ci, ale i tak nie wszyscy, zostali z tych właśnie powodów rozstrzelani”.

W ocenie Prokuratora Generalnego stawianie sobie za cel wprowadzenia w Polsce ustroju komunistycznego, którego wzorem jest sowiecka Rosja stanowi odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu.

„Polski ustrojodawca trafnie założył, że w Polsce – państwie w przeszłości zrujnowanym przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny – nie ma miejsca dla partii politycznych i organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Znając historię i doświadczenia Narodu Polskiego w XX wieku ustrojodawca nie bez powodu postawił znak równości między totalitarnymi metodami działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu uniemożliwiając organizacjom, w tym partiom, odwoływanie się do nich. Z tego względu Prokurator Generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski, muszą zostać uznane za niezgodne z Konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane”-napisano w cytowanym przez wPolityce komunikacie Prokuratury Krajowej.

Mam nadzieję że Trybunał Konstytucyjny szybko zajmie się tym wnioskiem i zdecyduje o wykreśleniu KPP z rejestru polskich partii politycznych.