KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 marca, 2024   I   10:42:38 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Duchowe lenistwo w walce z głębią wiary

Jerzy Bukowski
02 czerwca, 2020

Kiedy z powodu pandemii koronawirusa polscy biskupi diecezjalni udzielili dyspensy od udziału w niedzielnych i świątecznych mszach świętych, przez cały kraj przetoczył się jęk wiernych, którzy koniecznie chcieli - nawet za cenę zdrowia i życia - uczestniczyć w sakramencie Eucharystii.

Gdy dyspensa została zdjęta, wcale nie nastąpił masowy powrót rodaków do kościołów. Część z nich uznała, że z różnych powodów mogą stosować do siebie zapisane w Kodeksie prawa kanonicznego wyjątki od tego obowiązku (podeszły wiek, obłożna choroba, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi nieustannego doglądania).

Tak oto na naszych oczach rozgrywa się zażarty bój pomiędzy duchowym lenistwem a wynikającą z  głębi wiary tęsknotą za jak najszybszym powrotem do świątyń.