KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 23 kwietnia, 2024   I   06:24:54 AM EST   I   Ilony, Jerzego, Wojciecha
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Jura trafi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?

Michał Klonowski     09 stycznia, 2020

Mieszkańcy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, samorządowcy leżących na jej terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie gmin, organizacje ekologiczne oraz miłośnicy tego regionu napisali petycję do rządu RP, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu i do wielu innych instytucji prosząc o poparcie ich pomysłu wpisania powyższego obszaru na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - poinformowała „Gazeta Wyborcza”.

Taka decyzja zaowocowałaby uchronieniem jej bogactwa przyrodniczo-kulturowego przed wszelkimi zagrożeniami związanymi z degradacją środowiska naturalnego ze strony człowieka.

„Pozwoli to na zadbanie oraz najwyższą jakość utrzymania środowiska naturalnego i niepowtarzalnego krajobrazu Jury w jak najlepszej kondycji. Występująca na obszarach Jury przyroda jest znacznie bardziej zróżnicowana niż otaczające ją tereny. Można tam zaobserwować: około 1300 gatunków roślin naczyniowych, 800 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 400 gatunków porostów i podobną liczbę mchów. Występują liczne gatunki roślin i grzybów prawnie chronionych i gatunki znajdujące się na czerwonych listach gatunków zagrożonych. Wśród roślin chronionych i zagrożonych dominują rośliny kserotermiczne i stepowe, ale są także rośliny związane z środowiskiem wodnym (hydrofity), jak np. goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, fiołek bagienny, aldrowanda pęcherzykowata. Jurajskie jaskinie są miejscem zamieszkania ponad 20 gatunków nietoperzy, takie ich zgromadzenie nie występuje w żadnym innym miejscu w Polsce” 0 czytamy w petycji (cytat za „GW”).

Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej znajdują się także ruiny wzniesionych w okresie piastowskim zamków tworzących popularny turystycznie Szlak Orlich Gniazd. Skutecznie chroniły one szlaki handlowe w powstającej wówczas Polsce.

Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się już 16 unikatowych ze względu na dziedzictwo kulturowe, walory przyrodnicze i bogactwa naturalne miejsc z naszego kraju.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków