KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   09:47:32 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Premier Witos będzie zrehabilitowany?

Michał Klonowski     07 stycznia, 2020

Jest szansa na unieważnienie wyroków w najgłośniejszym procesie politycznym II Rzeczypospolitej, czyli brzeskim, w którym w 1932 roku 10 polityków ówczesnej opozycji zostało skazanych na kary pozbawienia wolności za rzekome przygotowywanie zamachu stanu - poinformowała „Rzeczpospolita”.

„To szansa na zwrócenie honoru byłemu trzykrotnemu premierowi Wincentemu Witosowi i dziewięciu innym politykom, m.in. Władysławowi Kiernikowi, Norbertowi Barlickiemu i Hermanowi Liebermanowi, których skazanie stało się jednym z symboli sanacyjnej Polski. W konsekwencji pięciu polityków, w tym Witos, zostało zmuszonych do emigracji, a pięciu kolejnych podporządkowało się orzeczeniu sądu i zgłosiło do odbycia kary w twierdzy brzeskiej, w której zresztą przebywali od aresztowania w 1930 roku” - czytamy w gazecie.

O kasację wyroku w części dotyczącej Witosa wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara w maju 2019 roku kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego.

RPO otrzymał już z Archiwum Akt Nowych zbiór materiałów dotyczących procesu (42 jednostki w postaci zdigitalizowanej). Są one teraz analizowane pod kątem ewentualnego złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Rzecznik dokonał również kwerendy zbiorów bibliotecznych i podjął starania o uzyskanie akt procesu.

„Nie można wykluczyć, że podjęta w Biurze RPO kompleksowa analiza tych akt wykaże potrzebę sięgnięcia do innych materiałów sprawy, pomocnych w rozważeniu przesłanek kasacyjnych” - napisała „Rzeczpospolita”.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków