Poniedziałek, 20 stycznia 2020    Fabioli, Miły, Sebastiana  
 
 
 
Polska

Umarł Julian Zinkow - krajoznawca idealny Michał Klonowski


12-14-2019

To niezwykle trafne określenie zastosował Bogdan Gancarz w zamieszczonym w portalu internetowym krakowskiego wydania „Gościa Niedzielnego” wspomnieniu o zmarłym w wieku 88 lat Julianie Zinkowie.Umarł Julian Zinkow - krajoznawca idealny

Był wieloletnim działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w którego krakowskim Kole Grodzkim zainicjował popularną do dziś akcję pod nośnym hasłem: „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”.

Napisał aż 55 książek i setki artykułów na łamach „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakowskiej”, „Echa Krakowa”, „Czasu Krakowskiego” oraz „Poznaj swój kraj”, oczywiście wszystkie o tematyce krajoznawczej.

„Zaczynał od opisywania Krakowa i  jego najbliższych okolic. Z czasem jednak poszerzał swe zainteresowania także o dalsze okolice podwawelskiego grodu, m.in. Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę, Myślenice, Oświęcim, Wadowice i Jurę Krakowsko-Częstochowską. Swój dorobek krajoznawczy podsumował w serii publikowanych od 1993 do 2010 r. przewodników monograficznych po okolicach Krakowa” - czytamy w portalu.

Zinkow znakomicie łączył wiedzę geograficzną i historyczną z obserwacjami czynionymi podczas wędrówek po opisywanych terenach. Jeżeli pisał o jakiejś miejscowości, to wcześniej dokładnie ją zwiedzał i rozmawiał z mieszkańcami.

„Bywalcy krakowskich bibliotek naukowych i archiwów znali doskonale jego sylwetkę, pochyloną nad książkami i dokumentami. W szafach jego krakowskiego mieszkania stały w wyprostowanych rzędach 2 tysiące dużych kopert z nazwami miejscowości, zawierających wycinki, listy, dotyczące poszczególnych miejscowości. Obok nich 50 tomów skoroszytów, gdzie wpinał równo przycięte kartki z wiadomościami wypisywanymi z rozmaitych źródeł. Te materiały zbierane i aktualizowane od wczesnej młodości, pozwoliły na napisanie książek, wykraczających szczegółowością i pogłębieniem tematu poza zwykłą formę przewodnika” - napisał Gancarz.

Wdowa po nim poinformowała, że całe swoje archiwum, księgozbiór krajoznawczy oraz kolekcję zdjęć i przeźroczy Julian Zinkow przekazał w ubiegłym roku do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

„Wielką zasługą zmarłego krajoznawcy było odkrycie i opisanie na nowo turystycznych walorów gmin podkrakowskich, m.in. okolic Czernichowa i Liszek” - czytamy w portalu „Gościa Niedzielnego”.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
  

 

Pozostałe wiadomości: POLSKA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU