KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   08:35:46 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Stowarzyszenie \"Moje Marzenia Spełniają Się\" MMS

02 września, 2013

Stowarzyszenie \"Moje Marzenia Spełniają Się\" MMS

Stowarzyszenie MMS powstało w 2011 roku w Nowym Sączu dzięki współpracy 15-osobowej grupy młodych i kreatywnych ludzi, których głównym celem jest wspieranie młodzieży w realizacji ich celów i marzeń.

Stowarzyszenie wspomaga różne formy aktywności młodzieży, a także umożliwia im zdobycie cennych umiejętności i kompetencji, które są przydatne zarówno na rynku pracy jak i w życiu codziennym. Ponadto wspiera różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, propaguje turystykę, edukację międzykulturową, a także sport oraz zdrowy tryb życia.

Jego celem jest także przeciwdziałanie niektórym problemom społecznym, z dużym naciskiem na zwalczanie bezrobocia.

Aby osiągnąć te i wiele innych celów stowarzyszenie stale dąży do nawiązywania nowych kontaktów i współpracy np. z pozostałymi organizacjami pozarządowym, z przedstawicielami sfer życia społecznego, kulturalnego i politycznego, ale również z innymi podmiotami i instytucjami.

Jednym z takich podmiotów, z którym MMS nawiązało współpracę w czerwcu 2013 roku jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, którego stowarzyszenie stało się częścią.

Stowarzyszenie „Moje Marzenia Spełniają Się” organizuje wiele różnych szkoleń, warsztatów, prowadzi także działalność turystyczną i kulturalną. Zajmuje się również pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację różnych projektów, które skierowane są zarówno do młodzieży jak i do osób starszych.

\"\"

Wśród wielu zrealizowanych już projektów, warto wspomnieć o takich jak:

„ETM Przyłącz się i Ty”
Podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbyły się warsztaty o tematyce unijnej, wystawa zdjęć poświecona programowi „Młodzież w działaniu”, koncerty, debata z władzami lokalnymi. Wszystko to w celu uświadomienia młodym ludziom, jak ważne jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym.

„Plany są niczym, Planowanie jest wszystkim”
Projekt skierowany do młodych osób, którzy uczestniczyli w licznych warsztatach, konkursach i spotkaniach. Celem działań było podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwijanie podstawowych umiejętności przydatnych na rynku pracy jak i w życiu codziennym przez młodych ludzi, a także zmobilizowanie ich do włączania się w życie społeczności lokalnych.

\"\"

„Think Global, Act Rural!”
Tygodniowe międzynarodowe szkolenie w Wielkiej Brytanii, w którym wzięło udział 18-tu młodych osób z krajów europejskich (Polski, Litwy, Grecji, Bułgarii i Słowenii). Szkolenie pozwoliło poznać problemy młodzieży z terenów wiejskich i wspólnie zastanowić się nad sposobami ich rozwiązania.

„Without Doors”
W ramach projektu odbyło się kilka spotkań sportowo-warsztatowych, których celem były nie tylko liczne działania sportowe (np. rajd rowerowy, spływ pontonowy, wspinaczka skalna), ale także wspólne zastanowienie się nad tym, czego dane dyscypliny sportowe mogą uczyć, a które z nich mogą okazać się być przydatne na rynku pracy.

Oprócz wymienionych wyżej projektów Stowarzyszenie „Moje Marzenia Spełniają Się” realizuje też wiele innych. Wszystkie te działania mają jeden cel - wspierać proces realizacji marzeń. Prezesem stowarzyszenia jak i pomysłodawcą projektów jest Małgorzata Ligas.

Katarzyna Górka
Fot. Stowarzyszenie MMS