KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   10:10:12 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Klastry Polskie nawiązały ważną międzynarodową współpracę

16 sierpnia, 2013

Klastry Polskie nawiązały ważną międzynarodową współpracę
Klastry Polskie nawiązały ważną międzynarodową współpracę

Na PGE Arena Gdańsk 9 sierpnia 2013 r. podpisano istotne dla rozwoju polskiej gospodarki porozumienie o międzynarodowej współpracy. Dzięki niemu Klastry Polskie i OKIP staną się reprezentantami Polski w wielu projektach gospodarczych.

Wydarzenie miało miejsce w prestiżowej Sali Pucharowej stadionu piłkarskiego PGE Arena Gdańsk, gdzie odbyła się krótka konferencja oraz warsztat dotyczący wyboru kluczowych klastrów. Głównym powodem spotkania było jednak podpisanie porozumienia o międzynarodowej współpracy. To szczególny dzień nie tylko dla członków klastrów, ale również dla całej gospodarki.

Jako pierwsza głos zabrała Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń – „Chciałam serdecznie powitać gości z Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura", Pana Bartłomieja Bodio - Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Pana Krzysztofa Krystowskiego - Prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Pana Bogdana Węgrzynka - Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i w jednej osobie Wiceprezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie. Bardzo cieszymy się, że w naszym województwie zostanie podpisane tak ważna umowa o zawarciu współpracy.”

- „Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego docenia istotę wspierania klastrów i ich rolę w rozwoju regionu.” – zaznaczała w drugiej części swojego wystąpienia Pani Marszałek. Następnie przedstawiła dokonania Województwa w zakresie klasteringu, działania na rzecz klastrów jakie zostały w ostatnich latach przeprowadzone, w tym omówiła przeprowadzone konkursy na wybór kluczowych klastrów w regionie.

Bartłomiej Bodio, który swoją obecnością również uświadczył wydarzenie, przywitał m.in. gości ze Szwecji i życzył owocnych obrad.

Kolejny głos zabrał Bogdan Węgrzynek, Prezes OKIP i Wiceprezes Klastrów Polskich, który w wygłoszonym z pasją merytorycznym przemówieniu opowiedział zebranym uczestnikom spotkania o korzyściach z członkostwa w Związku Pracodawców Klastry Polskie i idei jego istnienia.

– „Chcemy zbudować platformę współpracy firm, które będą wzajemnie wspierały się, ale także konkurowały ze sobą - w pozytywny sposób.” - wyjaśniał.

– „W Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw pomagamy małym firmom, które są przedsiębiorcze i innowacyjnie. Dzięki współpracy możemy wymieniać się doświadczeniami, jak i wspólnie reprezentować nasze interesy, a to jest wielka korzyść i szansa na rozwój. Porozumienie, które dziś podpiszemy będzie kolejnym, ważnym krokiem dla innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki.” – dodał.

Następnie Prezes OKIP zaprosił do podpisania wspomnianej umowy przedstawicieli Klastra "Futura", Związku Pracodawców Klastry Polskie i zespół Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Było to najważniejszy punkt spotkania na PGE Arena. Patronat honorowy nad podpisaniem porozumienia objęli m.in. Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i Premier Węgier Viktor Orban.

Podpisania porozumienia o współpracy będzie miało swoje efekty w udziale polskich reprezentantów w tworzeniu i realizowaniu wielu dużych międzynarodowych projektach. Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Klastry Polskie jako reprezentanci naszego kraju zapewnią możliwość przeprowadzania wielu innowacyjnych przedsięwzięć na terenie Polski, które bez zawartej współpracy prawdopodobnie nigdy nie zostałyby zrealizowane. Projekty te z całą pewnością pomogą w rozwoju polskiej gospodarki.

W ramach Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura" współpracują obecnie takie kraje jak Węgry, Ukraina, Słowacja, Niemcy, Serbia, Rumunia, Armenia, Bułgaria, Rosja i Stany Zjednoczone, a teraz również i Polska. Dzięki porozumieniu, na terytorium naszego kraju zostanie rozszerzona międzynarodowa współpraca Klastra "Futura" przy prowadzeniu działań skierowanych na tworzenie innowacyjności, realizowaniu badań naukowych, współpraca w zakresie gospodarki, sektora rolno-spożywczego, turystyki, handlu oraz zdrowia. Wspólne działania i prowadzone projekty mają istotnie wpłynąć na wspomaganie polskiej gospodarki.

Współpraca Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura", Związku Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw będzie dotyczyła między innymi opracowywania i realizowania wspólnych projektów, adaptacji istniejących technologii, prowadzenia działań na rzecz rozwoju miast i regionów, wspólnego udziału w przetargach na terenie całej Polski i w krajach Unii Europejskiej. Jest to ogromna szansa dla naszego kraju.

- „Jak potwierdzają badania i praktyka, nic tak pięknie nie wspiera przedsiębiorczości jak współpraca. I nic tak dobrze nie służy innowacyjności, jak wzajemna wymiana informacji między przedsiębiorcami i czerpanie z dorobku nauki przez przedsiębiorców.” – mówił na zakończenie Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Grupy Bumar.

W kolejnej części spotkania Bogumił Hausman ze Szwedzkiej Agencji Rządowej ds. Systemów Innowacji Vinnova opowiedział o doświadczeniach współpracy klastrów, a Marcin Dzierżanowski, Ekspert z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Lider analizy klastrowej, o wsparciu klastrów w nowej perspektywie i wyborze kluczowych klastrów. Na zakończenie odbył się warsztat dotyczący kryteriów wyboru kluczowych klastrów, a po nim zwiedzanie stadionu piłkarskiego PGE Arena Gdańsk. W dwóch kolejnych dniach, 10 i 11 sierpnia uczestnicy wydarzenia wzięli udział w I Regatach Klastrów Polskich w Sopocie.

Anna Figiel

Galeria