KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   09:10:08 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Przełom w polskim klasteringu

07 czerwca, 2013

Przełom w polskim klasteringu

3 czerwca w Sejmie RP po raz pierwszy na tak szeroką skalę, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk biznesu, nauki i polityki pochylili się nad problematyką polskiego klasteringu.

Kongres przyciągnął rzesze reprezentantów świata biznesu z obszaru całego kraju. Przedsiębiorcy po raz pierwszy mieli okazję wymienić się poglądami, zaznaczyć problemy z jakimi obecnie się borykają, zgłosić swe postulaty i oczekiwania wobec rządzących, a co najważniejsze dać okazję społeczeństwu na poznanie tematyki klasteringu i zauważenie szansy dla rozwoju gospodarczego kraju, jaką daje tworzenie klastrów.

Kongres w rezultacie zgromadził ponad 400 osób. Kongres został zorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie i Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – Biznes Klaster. Patronat nad konferencją objęła m.in. Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartłomiej Bodio – poseł na Sejm RP, odpowiedzialny za kierowanie pracami Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej jak również marszałkowie 16 województw, wojewodowie, przedstawiciele miast.

W dyskusjach głos zabrali: lider analizy klastrowej, reprezentant Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Maciej Dzieżanowski; Bożena Lubińska-Kasprzak prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego - Klastry Polski Wschodniej; Małgorzata Szczepańska z Ministerstwa Gospodarki; wiceminister gospodarki Grażyna Hanclewska; Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski; Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marcin Seniuk z Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu; Joanna Oberbek – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wiceprezes Zarządu BioBaltica Sp. z o.o.; Jakub Karp z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. Certyfikacji Klastrów; założyciel WSB-NLU Krzysztof Pawłowski; Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Andrzej Siemaszko, Bożena Cebulska – Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, reprezentantka Klastra Mazurskie Okna i wielu innych. Na kongresie pojawili się starosta ostródzki Włodzimierz Brodiuk; członkowie parlamentarnego zespołu ds. polityki klastowej: Artur Bramora przewodniczący komisji ds. Edukacji i Młodzieży, Cezary Olejniczak wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posłowie, senatorowie, starości, burmistrzowie, prezydenci miast, szefowie klastrów, prezesi spółek etc.

Żywy udział w debatach brali przedstawiciele kluczowych polskich klastrów. Swoimi refleksjami podzielili się między innymi: prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski; Jarosław Bulanda z Klastra Lotniczego; Tomasz Kozłowski z Biznes Klastra; Wojciech Materna z Klastra IT; Mieczysław Kwiatkowski z Klastra Lubelskie Drewno; Wojciech Zalewski, Andrzej Spychalski z Klastra Spożywczego; Janusz Sobieraj z Klastra Przemysłowego COP, Agata Putowska z Klastra Lubelskie Drewno i wielu innych.

Wobec licznych przeciwności administracyjnych i finansowych, z jakimi codziennie spotykają się reprezentanci poszczególnych klastrów ustalono konieczność wprowadzenia zmian, które gwarantowałyby przedsiębiorcom możliwość rozwoju i pracy nad wprowadzaniem innowacyjnych technologii. Innymi słowy, ścisła współpraca pomiędzy jednostkami administracyjnymi oraz środowiskami naukowymi i biznesowymi, pokonanie barier finansowych i biurokratycznych oraz przemyślane rozdysponowanie funduszy unijnych to główne tematy poniedziałkowej konferencji w Sejmie RP.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnim czasie w Polsce coraz częściej rodzą się inicjatywy związane z podejmowaniem współpracy różnych środowisk oraz z dnia na dzień przybywa wiele nowych inicjatyw klastrowych, podczas konferencji zaakcentowano przeszkody z jakimi obecnie borykają się przedstawiciele mniejszych i większych przedsiębiorstw.

- „Rozwiązania są różne, na tę chwilę najmocniej forsowanym jest selekcja kluczowych klastrów, wpisujących się w specyfikacje określone na poziomie centralnym. Specyfikacje te muszą jednak najpierw powstać, a dopiero wtedy będzie możliwym określenie sposobów finansowania klastrów” – z pełnym przekonaniem podkreśliła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co istotne, podczas rozmów zwrócono uwagę na fakt, że polityka klasteringu w Polsce zasadniczo różni się od tej, z którą mamy do czynienia w innych krajach europejskich. W związku z tym postanowiono, aby pomysły krajów zachodniej Europy przeszczepić na ojczysty grunt, a tym samym wzorować się na przykładzie tych, którzy w skuteczny sposób poradzili sobie z tematem klasteringu.

- „Bardzo chcemy standaryzacji klastrów. Na Podlasiu specjalizacją są Zielone Technologie. Jednak Urzędy Marszałkowskie nie zawsze trafnie wyłaniają specjalizacje, które trzeba wspierać. To sygnał, żeby dokładnie przyjrzeć się temu tematowi. My klastrowicze wiemy, jakie są potrzeby. Dlatego chcemy rozmawiać. Dzięki temu jest szansa, że programy regionalne będą szyte na miarę i przedsiębiorcy rzeczywiście z nich skorzystają” – zaznaczył Tomasz Kozłowski, koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Polityka klasteringu w świecie od wielu lat stanowi najważniejszy element rozwoju gospodarczego. W Polsce natomiast, ten temat jest jeszcze stosunkowo mało znany. Jednak w obliczu światowego kryzysu polityka wdrażana w ramach klasteringu stanowi jeden z najważniejszych elementów łączenia ośrodków wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów. Jednak przedstawiciele klastrów wielokrotnie spotykają się z biurokratyczną machiną, która nie pozwala im na realizację przedsięwzięć. Zbyt rozbudowane procedury, składanie mnóstwa podpisów na wnioskach, obowiązek poprawiania najmniejszych błędów to tylko niektóre z absurdów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, a o których wprost mówili podczas konferencji.

- „Nam nie chodzi o pieniądze na działalność przedsiębiorstw. Wystarczy, abyśmy otrzymali finansowanie na prowadzenie biur: jedną osobę, która będzie odbierać telefony, e-maile i prowadzić w imieniu klastra najważniejsze kwestie. Dziś klaster nie ma szans na pieniądze, jeśli nie przedstawi projektu. Bez projektu nie otrzymuje żadnego dofinansowania. Jeżeli nie będziemy mieli na początek działalności, nie będziemy mieli na nic. Mówimy tu o pieniądzach śmiesznych dla państwa, ale bardzo ważnych dla przedsiębiorców” – akcentował Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

- „Poniedziałkowa konferencja to przełomowe wydarzenie. Kongres stanowi krok naprzód w ożywieniu polskiej gospodarki. To niezwykłe przedsięwzięcie stało się zarzewiem działań zmierzających ku współpracy różnych środowisk na rzecz rozwoju Polski” – podkreślił Bogdan Węgrzynek, wiceprezes Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

I Kongres Klastrów współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Kongres przyciągnął nie tylko uwagę zainteresowanych tematem gości, ale również dziennikarzy, różnego rodzaju media, których przedstawiciele tłumnie przybyli do Sejmu. Zanim rozpoczęła się konferencja dziennikarze mieli czas na wywiady, rozmowy i zdjęcia. Za kontakt z mediami odpowiedzialny był Dariusz Tworzydło, ekspert ds. Public Relations, trener i wykładowca, doradca firm.

Izabela Okarmus
Menu Group Polska

Galeria