KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   01:51:14 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Życzenia Marszałka Senatu RP na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
01 maja, 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

Pragnę pozdrowić Państwa w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, który od ponad 20 lat z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem wszystkich żyjących z dala od Macierzy. Bez względu na to, jakie losy rzuciły Państwa do innych krajów, na inne kontynenty, w ten dzień szczególnie czujemy, że jesteśmy razem, zjednoczeni wokół biało-czerwonej i orła białego.

Rola Polonii w podtrzymywaniu więzi z krajem, krzewieniu polskości, promowaniu naszej kultury jest nie do przecenienia. Dlatego chcę dzisiaj podziękować Państwu za kultywowanie polskiej mowy i tradycji, za wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to także czas, w którym możemy szczególnie docenić tych, którzy na co dzień dbają o utrzymanie żywych więzi między Polonią a Polską. Myślę o nauczycie-lach języka ojczystego, animatorach kultury, działaczach organizacji polonijnych, mediach – o wszystkich, którzy swoją pracą i działalnością społeczną wypełniają chwalebną misję najlepszych ambasadorów naszej Ojczyzny. To dzięki Wam mieszkańcy całego świata mogą lepiej poznać naszą historię i teraźniejszość, a Polska zyskuje przyjaciół w każdym zakątku globu.

Obejmuję dziś moją serdeczną myślą wszystkich Państwa i zapewniam, że Senat stać będzie zawsze na straży praw Polonii i Polaków za granicą. Polskie obywatelstwo i polski paszport oznaczają przynależność do wielkiego i dumnego narodu, ze wszystkimi normami i zasadami określonymi w polskiej konstytucji. Choć w wyniku decyzji politycznych Senat nie dysponuje już budżetem na wspieranie inicjatyw polonijnych, to wciąż naszym moralnym obowiązkiem jest dbać o przestrzeganie ustawy zasadniczej w odniesieniu do naszych Rodaków za granicą. Dlatego między innymi Izba Wyższa odrzuciła przygotowaną przez większość sejmową nowelizację Kodeksu wyborczego, która znacznie ogranicza Państwa prawo do głosowania poprzez zmiany w procedurze wyborczej. Budzi nasz zdecydowany sprzeciw fakt, że głos oddany przez każdego z Państwa może nie zostać uwzględniony, jeśli protokół z głosowania w wyborach nie dotrze w ciągu 24 godzin do kraju. Pragnę zapewnić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczyni wszystko, co w jego mocy, by żaden głos oddany za granicą nie został zmarnowany.

W tym wyjątkowym dniu pragnę skierować także słowa otuchy i wsparcia dla naszych Rodaków, którzy cierpią prześladowania pod białoruską dyktaturą, a także tych, którzy nie są pewni swojego losu w Ukrainie, dotkniętej bestialską agresją Rosji. Nie jesteście sami w tych trudnych doświadczeniach. Pamiętamy o Was i robimy, co możemy, by ulżyć waszej sytuacji. Jesteśmy adwokatami wolnej Białorusi i wolnej Ukrainy na arenie międzynarodowej. Wasza wytrwałość i determinacja, odwaga i siła Waszej wspólnoty są godne najwyższego szacunku.

Drodzy Rodacy,

Niech Dzień Polonii i Polaków za Granicą będzie dla Was okazją do wspólnego świętowania miłości do Ojczyzny, do jej historii, tradycji i kultury. Życzę Państwu dobrego życia tam, gdzie dziś jest Wasz dom, realizacji planów i marzeń, spełnienia zawodowego i osobistego. Życzę, abyście mieli zawsze Polskę w
sercu, rozsławiali ją w świecie i byście pamiętali, że pod flagą biało-czerwoną jest zawsze dla Was miejsce. Wszystkiego dobrego!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!