KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 30 maja, 2024   I   12:11:19 PM EST   I   Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Spotkanie przedstawicieli polonijnych nt. koordynacji duszpasterstwa wśród Polaków żyjących zagranicą

Family News Service     13 lutego, 2023

Spotkanie przedstawicieli polonijnych nt. koordynacji duszpasterstwa wśród Polaków żyjących zagranicą
Family News Service. Fotos: EpiskopatNews (flickr), Archiwum bp. Piotra Turzyńskiego

Spotkania gremiów polonijnych pokazują wielką potrzebę wspólnego działania. Budują jedność kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich żyjących na emigracji – powiedział Family News Service delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, odnosząc się do zakończonego w miniony weekend spotkania Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, które odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

W piątek 10 lutego w Warszawie spotkali się członkowie i konsultorzy Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, którego zadaniem jest koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących zagranicą. „Była to okazja do podsumowania minionego roku pracy i spojrzenia na to, co dzieje się w duszpasterstwie polonijnym” – podkreślił bp Piotr Turzyński.

W trakcie spotkania delegat KEP odniósł się do swoich polonijnych podróży i opowiedział o problemach, z którymi zmagają się Polacy zagranicą.

„W Niemczech są to problemy związane z reorganizacją struktur Kościoła i ograniczeniami, które dotykają Polaków. W USA następują zmiany wynikające z wewnętrznej emigracji naszych rodaków, powodujące pustoszenie niektórych parafii i kościołów. Poruszyliśmy także sprawę dzieci polskich w Londynie, które są na mocy wyroków odbierane rodzinom polskim często z powodu dysfunkcji rodziny” – zaznaczył bp Turzyński.

Ważnym tematem spotkania były inicjatywy polonijne zaplanowane na 2023 r. Jedną z nich są Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, które odbędą się od 1 do 6 sierpnia. „Udało nam się stworzyć grupy polsko-polonijne, które będą razem podróżować do Lizbony i uczestniczyć w ŚDM” – powiedział delegat KEP. Drugim ważnym wydarzeniem będzie Światowy Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku zaplanowany od 15 do 17 września.

W sobotę 11 lutego odbyło się spotkanie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Oprócz delegata KEP należą do niego rektorzy Polskich Misji Katolickich i osoby świeckie. W trakcie zebrania bp Piotr Turzyński odniósł się planowanego spotkania Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, które ma odbyć się w Wilnie w dniach 22-24 września br.

Uczestnicy spotkania Prezydium odwiedzili Zamek Królewski w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego. Obejrzeli wystawę „Miłość i obowiązek”. „To było piękne i mocne doświadczenie. Zobaczyliśmy historie Polaków patriotów, walki, zmagania. To Powstanie umacniało tożsamość Polaków i potem wielu z nich pojechało na emigrację, uciekając przed prześladowaniami, a bardzo wielu zostało zesłanych na Syberię” – przypomniał delegat KEP.

Bp Turzyński nawiązał też do projektu związanego ze 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Z Kopernikiem przez świat”. Jednym z ambasadorów inicjatywy został delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Światowa inauguracja projektu odbyła się w Chicago w sobotę 11 lutego. Projekt ma na celu popularyzację postaci Mikołaja Kopernika. W imieniu bp. Turzyńskiego nominację odebrał ks. Andrzej Totzke TChr, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Chicago.

Spotkanie gremiów polonijnych było czasem modlitwy, zwłaszcza podczas codziennej Mszy św., oraz czasem integracji. „Jestem zadowolony z tych spotkań. Spotkania gremiów polonijnych pokazują wielką potrzebę wspólnego działania. Budują jedność kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich” – podkreślił bp Piotr Turzyński.

Family News Service