KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   03:43:41 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Londyn. V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej i wydarzenia współtowarzyszące

Aleksandra Smolny - Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London     11 listopada, 2023

Londyn. V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej i wydarzenia współtowarzyszące

Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (PASSH), polski ośrodek naukowo-dydaktyczny w Londynie, organizuje już V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej (MDEP), który odbędzie się 26 listopada 2023 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie (238-246 King St, London W6 0RF) oraz zdalnie (forma hybrydowa).

Wydarzenie przewidziano od godziny 12.00 do 20.00 czasu lokalnego (późne rozpoczęcie ze względu na udział Polonii z innych zakątków świata, m.in. USA). Tegorocznymi Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą p. Beata Kopcińska i p. Paweł Rudaś reprezentujący Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Gośćmi honorowymi będą p. Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz p. Krystyna Ostrowska, Prezes Związku Polaków w Kazachstanie. Ambasadorem V Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został p. Sławomir Łosowski, lider zespołu KOMBI.

MDEP podejmuje przede wszystkim tematy związane z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego. Podczas wydarzenia wygłoszone zostaną wykłady przez ekspertów z zakresu glottodydaktyki, pedagogiki, dydaktyki, metodyki, logopedii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, oraz psychologii, a także odbędą się cztery warsztaty.

W ramach wydarzenia odbędą się również imprezy towarzyszące. Nagrodzeni zostaną laureaci IV edycji Międzynarodowego Konkursy na Ucznia Roku „Patron Szkoły – moim mistrzem i autorytetem”, w którym udział wzięli uczniowie szkół z Polski i szkół polonijnych z różnych zakątków świata oraz rozstrzygnięty będzie Międzynarodowy Konkurs dla Nauczycieli

„Cztery pory roku – inspirujące lekcje”, którego celem jest umożliwienie, nauczycielom z całego świata, podzielenia się inspirującymi rozwiązaniami metodycznymi i dydaktycznymi. Wyłonieni zostaną również finaliści, współorganizowanego z Kwartalnikiem Artystyczno- Literackim Ypsilon, Międzynarodowego Konkursu na Polonijnego Artystę Roku.

W programie przewidziano także prezentację cyklu reportaży „Osobowość Polonijna Roku”, które przybliżą ciekawe postacie polonijnej społeczności z różnych krajów. A w ramach wymiany dobrych praktyk zaprezentowane zostaną wywiady z absolwentami, nauczycielami, dyrektorami szkół polonijnych na świecie.

Bogaty program MDEP urozmaici również wystawa Zaczarowana Walizka i Gra-Fiki Sławomira Łosowskiego (autora prac graficznych, kompozytora, klawiszowca oraz lidera zespołu KOMBI) oraz wystawa fotograficzna Polska w Kadrze: Odkrywanie Piękna i Dziedzictwa autorstwa Grzegorza Misiaka.

Link do wydarzenia: https://passhlondyn.eu/?page_id=10571

Patronem honorowym V Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został Instytut Rozwoju Języka Polskiego oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

O organizatorze: 

Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London za cel swojej działalności naukowo-dydaktycznej uznaje rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez realizację międzynarodowych badań, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy na międzynarodowych konferencjach naukowych, nauczanie akademickie studentów zarówno tych mieszkających w Polsce, jak i poza jej granicami, nauczanie doktorantów i słuchaczy, prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

O unikatowości PASSH świadczy fakt, że jest to polski ośrodek naukowo-dydaktycznym w Londynie. Lokalizacja uczelni daje ogromne możliwości rozwoju badań nad polską emigracją w Wielkiej Brytanii, dlatego też kadra naukowa PASSH za jeden z wielu celów uznaje rozwój wiedzy dotyczącej wielokulturowości i tożsamości kulturowej różnych grup etnicznych, w tym również Polaków zamieszkujących na obczyźnie. W wyniku swojego położenia oraz naszych zainteresowań mamy szerokie kontakty z Polonią z całego świata.

Jesteśmy dla Polonii i o Polonii