KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 września, 2022   I   10:24:51 PM EST   I   Damiana, Mirabeli, Wincentego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne

Marszałek Senatu RP spotkał się z Polonią w Pierwomajce w Kazachstanie

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
07 listopada, 2021

Marszałek Senatu RP spotkał się z Polonią w Pierwomajce w Kazachstanie
Spotkanie w Domu Polskim w Pierwomajce. Foto: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 7 listopada br., w drugim dniu wizyty w Kazachstanie, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją odwiedził Dom Polski w miejscowości Pierwomajka i spotkał się z Polonią.

Marszałek wręczył medale Senatu potomkom Polaków, zesłanych do Kazachstanu w 1936 roku: Jadwidze Gangolewskiej (rocznik 1939), Paulinie Popławskiej (rocznik 1940) oraz Iwanowi Zagajewskiemu (rocznik 1937). Wspólnie z przewodniczącą Związku Polaków w Kazachstanie, Katarzyną Ostrowską, wręczył im także honorowe odznaki za zasługi dla Związku. Grodzki do przedstawicieli Polonii na spotkaniu w Domu Polskim we wsi Pierwomajka. „Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni” – powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Marszałkowi Senatu towarzyszyli: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław Gawłowski. W spotkaniu w Pierwomajce wzięli także udział senatorowie z Kazachstanu: Aigul Kapbarowa i Dauren Adilbiekow oraz władze lokalne obwodu astrachańskiego, w którym leży wieś Pierwomajka.

„Kieruję swoje myśli w stronę tych, którzy 85 lat temu wysiedli tu, w pustym stepie i musieli tu przeżyć. Udało im się nie tylko przeżyć, ale i podtrzymać swoją polskość, kulturę i język. Skromnym wyrazem naszej pamięci o Was, wyrazem tego, że Polska o Was pamięta, są przekazane dziś medale” - powiedział podczas uroczystości prof. Tomasz Grodzki. Wyraził też wzruszenie faktem, że senacką delegację powitała młodzież o polskich korzeniach, która zaprezentowała program artystyczny, składający się z wierszy i piosenek o Polsce. „Jesteśmy wzruszeni, że młode pokolenie, które nas tu dziś powitało, tak pięknie śpiewa i mówi po polsku” – powiedział Marszałek Senatu i zaprosił młodzież do Polski, by -jak powiedział – mogła na własne oczy mogła zobaczyć kraj swoich przodków.

Prof. Tomasz Grodzki wyraził też wdzięczność obywatelom Kazachstanu, dzięki których ich przyjaźni i pomocy deportowanym Polakom, naszym rodakom udało się przetrwać w surowym klimacie stepu pomimo nieprzyjaznych warunków. „Obecnym władzom jesteśmy wdzięczni za to, że Polacy mają możliwość kultywowanie języka, kultury i tradycji polskiej. To bardzo dobry fundament wzajemnych relacji” – podkreślił Marszałek Senatu RP. Wyraził także nadzieję, że wizyta delegacji Senatu, odbywająca się na zaproszenie przewodniczącego Senatu Republiki Kazachstanu, a także praca polskiej ambasady w tym kraju, również będą mieć wkład w dobre relacje między Polską a Kazachstanem.

Przewodnicząca Związku Polaków w Kazachstanie, Katarzyna Ostrowska zwróciła uwagę, że w 2021 roku obchodzona jest 85 rocznica wywózek Polaków do Kazachstanu. Przedstawiając sylwetki obecnych na spotkaniu najstarszych Polaków podkreśliła, że są to przedstawiciele pokolenia, które zbudowało Pierwomajkę. „Chcemy, żeby ślady polskości były widoczne w Kazachstanie i żeby historia nie została zapomniana. Chcemy o niej pamiętać” – powiedziała.

Kierownik Centrum Kultury Polskiej „Dom Polski” w Pierwomajce Rusłana Śniegruskaja przedstawiła działalność ośrodka, mówiła m.in. o działalności polskiego zespołu folklorystycznego, który jako pierwszy w Kazachstanie zaczął wykonywać polskie pieśni, popularyzując kulturę polską w tym kraju. Zespół gościł także trzykrotnie w Polsce, dwa lata temu wykonywał kolędy podczas Wigilii w Senacie. „Pamiętamy, jak bardzo trudno było naszym przodkom przeżyć tu, w Kazachstanie. Dlatego uważamy za swój obowiązek podtrzymywanie polskiej kultury i pamięci” – podkreśliła.

Po spotkaniu w Domu Polskim Marszałek i towarzyszący mu senatorowie odwiedzili w domach deportowaną do Kazachstanu Polkę – Rozalię Należytą (rocznik 1929) oraz potomka deportowanych, Iwana Jałowickiego (rocznik 1937). Polska delegacja złożyła także kwiaty przed Pomnikiem Represjonowanych Polaków.