KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 28 listopada, 2020   I   06:33:11 AM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Nowi dyrektorzy Zarządu Rady Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w USA

05 czerwca, 2020

Nowi dyrektorzy Zarządu Rady Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w USA

Komunikat wydany po Walnym Zebraniu PSFCU, które się odbyło w sobotę, 30 maja 2020 r.

W sobotę, 30 maja 2020 r., w siedzibie PSFCU na nowojorskim Greenpoincie  odbyło się Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Z powodu pandemii wirusa COVID-19, zebranie odbyło się w formie wideokonferencji lub transmisji audio. Ponad czterystu Członków PSFCU wzięło wirtualny udział w zebraniu, ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach.

Podczas zebrania Członkowie zapoznali się z "Raportem Rocznym", zawierającym wyniki działalności Naszej Unii w roku fiskalnym 2019 oraz zadawali pytania na  tematy dotyczące PSFCU. W roku fiskalnym 2019 aktywa PSFCU wzrosły o 103,67 miliona dolarów, powierzone depozyty powiększyły się o kwotę  65,85 miliona dolarów, a suma udzielonych pożyczek wzrosła o 48,99 miliona dolarów. W rezultacie działalności operacyjnej zysk netto wyniósł 12,82 miliona dolarów. Warto wspomnieć, że w 2019 r. aktywa Naszej Unii przekroczyły liczbę 2 miliardów dolarów, a liczba Członków Naszej Unii przekroczyła 100,000.

W trakcie zebrania ogłoszone nazwiska dyrektorów Rady Dyrektorów, którzy będą pełnić swoją funkcję w latach 2020-23. W wyborach w 2020 r. następujące osoby były kandydatami do Rady Dyrektorów PSFCU: Ryszard Bąk, Małgorzata Gradzki, Karol Kwiatkowski, Leszek Wojtkowski.

Zgodnie ze statutem PSFCU, ponieważ na każdy z wakatów w Radzie Dyrektorów kandydowała  tylko jedna osoba, wybory do Rady Dyrektorów nie zostały przeprowadzone, a kandydaci zostali dyrektorami Rady Dyrektorów PSFCU na trzyletnią kadencję. 

W dniu 1 czerwca br. Rada Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wybrała następujących Dyrektorów do Zarządu Rady:

  • Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący 
  • Dr Iwona Korga - 1-sza Wiceprzewodnicząca
  • Bogdan Ogórek - 2-gi Wiceprzewodniczący
  • Robert F. Piwowarczyk - Skarbnik
  • Małgorzata Czajkowska - Sekretarz.

Gratulujemy wybranym Dyrektorom i życzymy sukcesów w wypełnianiu powierzonych stanowisk. 

2 czerwca, 2020 r.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.

 

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ