KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 29 listopada, 2020   I   08:15:33 PM EST   I   Błażeja, Margerity, Saturnina
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Konsulat RP w Chicago rozpoczyna przyjmowanie w sprawach polskich paszportów

05 czerwca, 2020

Konsulat RP w Chicago rozpoczyna przyjmowanie w sprawach polskich paszportów

W zwizku ze stopniowym znoszeniem restrykcji nałożonych przez władze Miasta Chicago a związanych z pandemią COVID-19, Konsulat Generalny RP w Chicago od dnia 8 czerwca 2020 r. wznawia przyjęcia interesantów w sprawach paszportowych w ograniczonym zakresie.

W pierwszej kolejności urząd będzie przyjmować interesantów, których wizyty zostały uprzednio odwołane (nie ma potrzeby umawiać się ponownie przez system e-konsulat, ponieważ sukcesywnie drogą e-mailową lub telefonicznie otrzymają od nas Państwo propozycję nowego terminu wizyty).

W miarę normalizowania się sytuacji epidemiologicznej udostępniane będą dla Państwa dodatkowe terminy spotkań (uprzejmie prosimy o regularne śledzenie strony e-konsulat.gov.pl).

W sprawach bardzo pilnych i udokumentowanych prosimy o kontakt e-mailowy z Wydziałem Ruchu Osobowego na adres: chicago.passport-visa@msz.gov.pl lub telefoniczny (+1 312 337 81 66 wewnętrzny 1 lub 2).

Z uwagi na wymogi sanitarne oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego, uprzejmie prosimy o punktualne przybycie na wizytę. Spóźnienia będą skutkowały anulowaniem umówionej wizyty.

W trakcie wizyty prosimy o:

• używanie masek lub innej osłony ust i nosa przez cały czas wizyty na terenie urzędu. W trakcie wizyty zostaną Państwo poproszeni o chwilowe zdjęcie osłony celem dokonania identyfikacji;

•przybycie na wizytę bez osób towarzyszących (z wyłączeniem osób towarzyszących małoletnim lub niepełnosprawnym);

•dezynfekcję rąk przed podejściem do „okienka” (przy wejściu do urzędu dostępny będzie pojemnik z płynem dezynfekcyjnym oraz chusteczki dezynfekujące do czytników biometrycznych);

•posiadanie własnego długopisu w przypadku składania podpisu na dokumencie.

Jednocześnie zalecamy używanie rękawiczek ochronnych oraz zachowywanie bezpiecznej odległości w przypadku konieczności czekania na swoją kolej na zewnątrz budynku.

Osoby wchodzące na teren urzędu będą poddane standardowej procedurze sprawdzenia wnoszonych przedmiotów oraz będą poproszone o umożliwienie zmierzenia temperatury przez pracownika ochrony.

Wszystkie osoby składające wniosek paszportowy prosimy o bardzo dokładne przygotowanie dokumentacji przed przybyciem do urzędu, tj.: wypełnionego wniosku o wydanie paszportu oraz ewentualnych innych dokumentów (np.: uprawniających do zniżki), wraz z kopią. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości odbioru wydanych paszportów drogą korespondencyjną (za dodatkową opłatą w wysokości 12 USD). Wniosek o przesłanie paszportu w załączeniu.

Przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich aspektów działań konsulatu można znaleźć na stronie internetowej w dziale informacje konsularne.

Powyższe zmiany w organizacji pracy nie ograniczają dostępu do urzędu konsularnego obywatelom polskim w zakresie pomocy konsularnej, w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznego działania lub interwencji konsula. Zdarzenia takie należy zgłaszać telefonicznie na numer Konsulatu +1 312 337 8166, a poza  godzinami urzędowania, na numer telefonu alarmowego +1 312 735 7772 oraz e-mailowo: chicago.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

W pozostałych sprawach nadal obowiązują ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. Nadal zawieszone pozostaje przyjmowanie interesantów w sprawach wizowych. Szczegółowe informacje w aktualnościach.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ