KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 24 listopada, 2020   I   11:58:04 PM EST   I   Emmy, Flory, Romana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Ambasada RP w Waszyngtonie wznawia przyjęcia w sprawach paszportowych i prawnych

03 czerwca, 2020

Ambasada RP w Waszyngtonie wznawia przyjęcia w sprawach paszportowych i prawnych

Przyjęcia interesantów, w sprawach paszportowych i prawnych, wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, w ograniczonym zakresie, wznawia od 8 czerwca br.

W tym celu odblokowany zostaje system elektronicznego umawiania wizyt: www.e-konsulat.gov.pl  W pozostałych sprawach, prosimy o wcześniejszy kontakt:

- telefoniczny  202-499-1930 lub

- e-mailowy: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl  

Nadal zawieszone pozostaje przyjmowanie interesantów w sprawach wizowych.

Podczas obsługi interesantów będą stosowane następujące środki ostrożności i higieny.

  • W poczekalni urzędu będzie mógł przebywać tylko wnioskodawca lub jedna rodzina jeśli wymaga tego charakter załatwianej sprawy.
  • Osoby umówione na wizyty w sprawach konsularnych proszone są o używanie masek lub innej osłony ust i nosa przez cały czas wizyty w siedzibie urzędu, z zastrzeżeniem konieczności identyfikacji.
  • Zalecamy używanie rękawiczek ochronnych oraz zachowywanie bezpiecznej odległości w przypadku konieczności czekania na swoją kolej na zewnątrz budynku.
  • Osoby wchodzące na teren urzędu będą poddane standardowej procedurze sprawdzenia wnoszonych przedmiotów oraz będą poproszone o umożliwienie zmierzenia temperatury przez pracownika ochrony.
  • Przy wejściu do urzędu dostępny będzie pojemnik z płynem dezynfekcyjnym oraz chusteczki dezynfekujące do czytników biometrycznych.

Wszystkie osoby składające wniosek paszportowy prosimy o bardzo dokładne przygotowanie dokumentacji przed przybyciem do Konsulatu: wypełnionego wniosku o wydanie paszportu, ewentualnych innych dokumentów, np.  uprawniających do zniżki, wraz z kopią. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości odbioru wydanych paszportów drogą korespondencyjną (dodatkowa opłata 18 USD).

Płatności za wszystkie czynności konsularne dokonywać można jedynie w formie Money Order – prosimy o sprawdzenie kwoty opłaty konsularnej - tabela opłat konsularnych.

Przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich aspektów działań konsulatu można znaleźć na stronie internetowej w dziale informacje konsularne.

Powyższe zmiany w organizacji pracy nie ograniczają dostępu do urzędu konsularnego obywatelom polskim w zakresie pomocy konsularnej, w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznego działania lub interwencji konsula. Zdarzenia takie należy zgłaszać telefonicznie na numer Konsulatu 202-499-1930, a poza  godzinami urzędowania, na numer telefonu alarmowego +1 202-368-4102 oraz e-mailowo: waszyngton.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ