KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 16 kwietnia, 2021   I   07:09:26 PM EST   I   Bernarda, Biruty, Erwina
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Co osoby pracujące powinny wiedzieć o Social Security

28 maja, 2020

Co osoby pracujące powinny wiedzieć o Social Security

Numer Social Security jest elementem łączącym z systemem Social Security. Jest on potrzebny, aby dostać pracę i zapłacić podatki. Social Security (Zakład Ubezpieczeń) używa numeru Social Security do śledzenia zarobków ubezpieczonego w ciągu lat pracy oraz jego świadczeń po rozpoczęciu ich pobierania z Social Security.

Znać swój numer Social Security

Nie należy nosić przy sobie swojej karty Social Security. Należy zachować ostrożność zanim podamy komuś ten numer. Kradzież tożsamości jest jednym z przestępstw, których liczba najszybciej rośnie. Złodzieje tożsamości najczęściej wykorzystują numer Social Security innej osoby i jej dobrą historię kredytową do ubiegania się o kolejne kredyty w jej imieniu. Następnie korzystają z kart kredytowych i nie płacą rachunków.

Numer Social Security i dokumentacja Zakładu są poufne. Bez pisemnej zgody ubezpieczonego nie udziela się żadnych informacji na jego temat, chyba że wymaga tego lub zezwala na to prawo.

W razie konieczności uzyskania numeru Social Security, zagubienia karty i potrzeby uzyskania nowej lub konieczności zmiany nazwiska na swojej aktualnej karcie należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne będzie wypełnienie prostego wniosku i dostarczenie określonych dokumentów. Należy przedstawić oryginały lub kopie poświadczone przez urząd, który wydał dokument. Kserokopie i notarialne kopie dokumentów nie są akceptowane.

Aby uzyskać numer Social Security lub kartę zastępczą, należy udowodnić swoje obywatelstwo amerykańskie lub status imigracyjny, wiek i tożsamość. Potwierdzenie obywatelstwa amerykańskiego i wieku w celu uzyskania karty zastępczej nie jest wymagane, jeśli Zakład Ubezpieczeń posiada już takie dane w swojej dokumentacji. Do potwierdzenia obywatelstwa amerykańskiego akceptowane są tylko określone dokumenty. Są to między innymi: amerykański akt urodzenia, paszport amerykański, akt naturalizacji lub dokument potwierdzający obywatelstwo. Osoby niebędące obywatelami USA muszą przedstawić dokument imigracyjny potwierdzający pozwolenie na pracę. W przypadku osób bez pozwolenia na pracę obowiązują inne zasady.

W celu potwierdzenia tożsamości można przedstawić aktualne dokumenty, na których podane jest imię i nazwisko, informacje identyfikujące i najlepiej aktualne zdjęcie; jest to między innymi prawo jazdy lub inny dokument tożsamości wydany przez stan lub paszport amerykański.

Osoby ubiegające się o zmianę nazwiska na karcie Social Security muszą przedstawić wydany w ostatnim czasie dokument potwierdzający zgodną z prawem zmianę nazwiska.

Należy chronić swoją kartę Social Security. Liczba kart zastępczych jest ograniczona do trzech rocznie i 10 w ciągu całego życia. Zgodne z prawem zmiany nazwiska i inne wyjątki nie wliczają się do tych limitów. Na przykład zmiany w statusie imigracyjnym osób niebędących obywatelami, które wymagają aktualizacji kart, mogą nie być wliczane do takich limitów. Limity te mogą nie mieć zastosowania, jeśli wnioskodawca udowodni, że potrzebuje karty, aby uniknąć poważnych trudności.

Więcej informacji można znaleźć w Your Social Security Number and Card (Publication No. 05-10002-PO) (Numer i karta ubezpieczenia społecznego)(publikacja nr 05-10002-PO). Osoby niebędące obywatelami powinny zapoznać się z Social Security Numbers for Noncitizens (Publication No. 05-10096-PO) (Numery ubezpieczenia społecznego dla osób niebędących obywatelami) (publikacja nr 05-10096-PO).

Wszystkie usługi związane z kartami są bezpłatne. Social Security nie pobiera żadnych opłat za usługi związane z kartami.

Jak nabywa się uprawnienia do Social Security

Osoba pracująca i płacąca podatki uzyskuje „kredyty” w Social Security. I tak np. w roku 2018 za każde zarobione $1,320 przyznawany jest jeden kredyt — w ciągu roku można uzyskać maksymalnie cztery kredyty. Kwota potrzebna do uzyskania jednego kredytu zwykle rośnie z każdym rokiem.

Większość osób potrzebuje 40 kredytów (10 lat pracy), aby zakwalifikować się do otrzymywania świadczeń.

Młodsze osoby potrzebują mniejszej liczby kredytów, aby zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub aby członkowie ich rodzin mogli zakwalifikować się do świadczeń dla członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci osoby pracującej.

W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących Państwa Social Security radzimy skontaktować się z księgowym lub doradcą finansowym, najlepiej z takim, który mówi po polsku.

Kontakty z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online, telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń i ochrony finansowej milionom ludzi.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov. Można tam:

 • Otworzyć konto my Social Security. Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić przewidywane świadczenia na podstawie wyciągu pt. Social Security Statement, wydrukować zaświadczenie o należnych świadczeniach, zmienić dane konta depozytowego, zwrócić się o nową kartę Medicare, uzyskać nowy dokument SSA-1099/1042S itd.
 • Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową pomoc)” przy zakupach leków na receptę w ramach Medicare
 • Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare
 • Znaleźć teksty naszych publikacji
 • Uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania oraz
 • Wiele innych informacji!

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku. Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny, aby uzyskać informacje po polsku. Podczas załatwiania spraw w Social Security dostępni są tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy. Można korzystać z ich usług podczas rozmów telefonicznych i w naszych biurach.

Prosimy do nas zadzwonić

Osobom nie mającym dostępu do internetu oferujemy liczne zautomatyzowane usługi telefoniczne, czynne przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty, odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu prosimy o cierpliwość, ponieważ można wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości i dłużej czekać na odebranie połączenia. Chętnie Państwu służymy.

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ