KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 14 kwietnia, 2021   I   10:11:37 AM EST   I   Bernarda, Martyny, Waleriana
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Zmiana nazwiska, statusu imigracyjnego lub obywatelstwa w USA a Twoja Social Security

23 maja, 2020

Zmiana nazwiska, statusu imigracyjnego lub obywatelstwa w USA a Twoja Social Security

Numer Social Security jest potrzeby, żeby dostać pracę, pobierać świadczenia z ubezpieczeń społecznych i uzyskiwać niektóre inne usługi od władz. Różne inne instytucje, np. banki i instytucje finansowe, również pytają o ten numer. Numer ubezpieczenia społecznego może być także potrzebny zamieszkałym w USA obcokrajowcom. Więcej informacji można znaleźć w Social Security Numbers For Noncitizens (Numery ubezpieczenia społecznego dla obcokrajowców, publikacja nr 05-10096). Osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych powinny się zapoznać z publikacją nr 05-10107, Foreign Workers and Social Security Numbers , Pracownicy zagraniczni a numery ubezpieczenia społecznego.

Zmiana nazwiska

W przypadku prawnej zmiany nazwiska z powodu małżeństwa, rozwodu, orzeczenia sądu lub z innego powodu trzeba zawiadomić o tym urząd ubezpieczeń społecznych, aby otrzymać nową kartę. Osoby pracujące powinny także powiadomić pracodawcę. Niezawiadomienie nas o zmianie nazwiska może:

 • Spowodować opóźnienie zwrotu nadpłaconego podatku oraz
 • Uniemożliwić poprawną rejestrację zarobków w rejestrze Social Security, co może obniżyć przyszłe świadczenia emerytalne.

Aby zmienić imię i nazwisko na karcie ubezpieczenia społecznego trzeba okazać dokument potwierdzający prawomocną zmianę. Urząd ubezpieczeń społecznych może przyjąć następujące dokumenty jako dowody prawnej zmiany nazwiska:

 • Akt ślubu
 • Orzeczenie o rozwodzie
 • Świadectwo nadania obywatelstwa USA („naturalizacji”) ukazujące nowe nazwisko lub
 • Orzeczenie sądu o zmianie nazwiska.

Jeżeli dokument przedłożony jako dowód prawnej zmiany nazwiska nie zawiera wystarczających informacji, aby zidentyfikować wnioskodawcę w naszej ewidencji, albo jeżeli wnioskodawca zmienił nazwisko dawniej niż przed dwoma laty (przed czterema laty, jeżeli jest młodszy niż 18 lat), musimy otrzymać dokument na dawne nazwisko odnotowane w naszych aktach. Przyjmiemy przedawniony dokument tożsamości wystawiony na dawne nazwisko.

Jeżeli wnioskodawca nie dysponuje takim dokumentem, możemy przyjąć aktualny dokument tożsamości na nowe nazwisko, jeżeli możemy należycie ustalić tożsamość w naszej ewidencji.

Nowa karta będzie miała ten sam numer co poprzednia, lecz nowe nazwisko.

Jak zapewnić poprawność ewidencji

Co roku pracodawca przysyła do do Urzędu kopię formularza W-2 (Wage and Tax Statement, Oświadczenie o Zarobkach). Porównujemy nazwisko i numer Social Security na W-2 z danymi w naszej ewidencji. Dodajemy zarobki wykazane na W-2 do konta Social Security.

Jest istotne, aby imię i nazwisko oraz numer karty ubezpieczenia społecznego były zgodne z listą płac pracodawcy i z formularzem W-2, abyśmy mogli zaliczać zarobki na konto pracownika. Pracownik musi zapewnić, aby dane Social Security i dane pracodawcy były prawidłowe. Jeżeli zapis na karcie ubezpieczenia społecznego jest błędny, należy się skontaktować z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba sprawdzić, czy informacje na formularzu W-2 są prawidłowe, a w przeciwnym razie udzielić pracodawcy prawidłowych informacji.

Można także sprawdzić swoje dotychczasowe zarobki w wyciągu z konta ubezpieczenia społecznego (Social Security Statement). Wyciąg jest dostępny online dla pracowników w wieku od lat 18. Aby zobaczyć Wyciąg, należy wejść na stronę www.socialsecurity.gov/myaccount i stworzyć konto.

Zmiana statusu imigracyjnego lub obywatelstwa

Jeżeli status imigracyjny uległ zmianie lub wnioskodawca uzyskał obywatelstwo amerykańskie, należy zawiadomić o tym Social Security w celu aktualizacji dokumentacji. Aby wprowadzić prawidłowy status imigracyjny, trzeba okazać dokumenty potwierdzające nowy status lub obywatelstwo. Jako dowód obywatelstwa w celu wydania nowej lub zastępczej karty możemy przyjąć tylko niektóre dokumenty. Są to: amerykański paszport, świadectwo przyznania obywatelstwa (Certificate of Naturalization) lub zaświadczenie o obywatelstwie (Certificate of Citizenship). Jeżeli wnioskodawca nie jest obywatelem USA, Urząd Ubezpieczeń Społecznych poprosi o aktualne dokumenty imigracyjne.

Kontakty z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online, telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń i ochrony finansowej milionom ludzi.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov. Można tam:

 • Otworzyć konto my Social Security. Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić przewidywane świadczenia na podstawie wyciągu pt. Social Security Statement, wydrukować zaświadczenie o należnych świadczeniach, zmienić dane konta depozytowego, zwrócić się o nową kartę Medicare, uzyskać nowy dokument SSA-1099/1042S itd.
 • Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową pomoc)” przy zakupach leków na receptę w ramach Medicare
 • Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare
 • Znaleźć teksty naszych publikacji
 • Uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania oraz
 • Wiele innych informacji!

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku. Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny, aby uzyskać informacje po polsku. Podczas załatwiania spraw w Social Security dostępni są tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy. Można korzystać z ich usług podczas rozmów telefonicznych i w naszych biurach.

Prosimy do nas zadzwonić

Osobom nie mającym dostępu do internetu oferujemy liczne zautomatyzowane usługi telefoniczne, czynne przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty, odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu prosimy o cierpliwość, ponieważ można wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości i dłużej czekać na odebranie połączenia. Chętnie Państwu służymy.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ