KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 14 kwietnia, 2021   I   10:27:33 AM EST   I   Bernarda, Martyny, Waleriana
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Jak dostać numer i kartę SSA, Social Security?

20 maja, 2020

Jak dostać numer i kartę SSA, Social Security?

Numer Social Security jest potrzeby, żeby dostać pracę, pobierać świadczenia z ubezpieczeń społecznych i uzyskiwać niektóre inne usługi od władz. Różne inne instytucje, np. banki i instytucje finansowe, również pytają o ten numer. Numer ubezpieczenia społecznego może być także potrzebny zamieszkałym w USA obcokrajowcom. Więcej informacji można znaleźć w Social Security Numbers For Noncitizens (Numery ubezpieczenia społecznego dla obcokrajowców, publikacja nr 05-10096). Osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych powinny się zapoznać z publikacją nr 05-10107, Foreign Workers and Social Security Numbers , Pracownicy zagraniczni a numery ubezpieczenia społecznego.

Jak uzyskać numer i kartę SSA (Social Seciurity)?

Składanie wniosku o numer i kartę Social Security

 • Wypełnić wniosek o wydanie karty ubezpieczenia społecznego (Application For A Social Security Card, formularz SS-5) oraz
 • Trzeba okazać oryginalne dokumenty lub ich kopie poświadczone przez urząd, który je wystawił. Fotokopie ani odpisy poświadczone notarialnie nie będą akceptowane. Wszystkie dokumenty muszą mieć aktualne daty ważności. Są to:
  • Potwierdzenie obywatelstwa USA lub statusu imigracyjnego (w tym zezwolenie na pracę wydane przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS)
  • Potwierdzenie wieku
  • Potwierdzenie tożsamości

Można wysłać wypełniony wniosek o kartę Social Security (formularz SS-5) wraz z dokumentami lub wypełnić wniosek elektronicznie i złożyć dokumenty w swoim miejscowym urzędzie Social Security.

Osoby w wieku od 12 lat występujące o oryginalny numer ubezpieczenia społecznego muszą stawić się osobiście na rozmowę, nawet jeśli wniosek został podpisany przez rodzica lub opiekuna w imieniu nieletniego.

Obywatelstwo czy status imigracyjny

Jako dowód amerykańskiego obywatelstwa możemy przyjąć tylko następujące dokumenty: amerykańska metryka urodzenia, paszport, świadectwo przyznania obywatelstwa (Certificate of Naturalization) lub zaświadczenie o obywatelstwie (Certificate of Citizenship). Jeżeli wnioskodawca nie jest obywatelem USA, Urząd Ubezpieczeń Społecznych poprosi o aktualne amerykańskie dokumenty imigracyjne. Akceptowane są następujące dokumenty imigracyjne:

 • Formularz I-551, Permanent Resident Card (karta stałego pobytu) (zielona karta, z czytelną maszynowo wizą imigracyjną wraz z ważnym paszportem zagranicznym),
 • I-94, dokumentacja przybycia i opuszczenia USA wraz z ważnym paszportem zagranicznym lub
 • Formularz I-766, Employment Authorization Document (zezwolenie na pracę, EAD).

Uczniowie i studenci zagraniczni muszą przedstawić dodatkowe dokumenty. Więcej informacji można znaleźć w publikacji nr 05-1-181, International Students and Social Security Numbers (studenci zagraniczni i numery ubezpieczenia społecznego).

Wiek

Osoby urodzone w USA muszą przedstawić amerykański akt urodzenia. Jeżeli taki akt istnieje, trzeba je przedstawić obowiązkowo. Jeżeli akt urodzenia nie istnieje, możemy przyjąć:

 • Zaświadczenie z datą urodzenia wydane dla dziecka w wieku do lat 5 lat przez instytucję religijną lub
 • Zaświadczenie o narodzinach wydane przez szpital w USA lub
 • Paszport.

Jeżeli dziecko urodziło się zagranicą, trzeba przedstawić jego zagraniczny akt urodzenia (jeżeli wnioskodawca taki akt posiada lub jeżeli może uzyskać kopię w ciągu 10 dni roboczych). Jeżeli nie można uzyskać aktu urodzenia, możemy przyjąć:

 • Paszport zagraniczny,
 • Formularz I-551, Permanent Resident Card (karta stałego pobytu) lub
 • I-94 Dowód wjazdu/wyjazdu.

Tożsamość

Jako dowód tożsamości możemy przyjąć tylko niektóre dokumenty. Akceptowany dokument musi być aktualny (z bieżącą datą ważności) oraz uwidaczniać imię i nazwisko wnioskodawcy i jego dane identyfikacyjne. Pożądana jest niedawno wykonana fotografia. Urząd Ubezpieczeń Społecznych poprosi o okazanie amerykańskiego prawa jazdy, wydany przez władze stanowe dokument tożsamości nie będący prawem jazdy lub amerykański paszport. Jeżeli wnioskodawca nie ma żadnego z tych dokumentów, poprosimy o inny dokument, taki jak:

 • Legitymacja pracownicza,
 • Legitymacja szkolna,
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego (inna niż Medicare),
 • Amerykańska legitymacja wojskowa,
 • Orzeczenie o adopcji,
 • Polisa ubezpieczenia na życie lub
 • Akt zawarcia małżeństwa (tylko w przypadkach zmiany nazwiska).

Musimy zobaczyć oryginały lub kopie dokumentów poświadczone przez urząd, który je wystawił. Fotokopie ani odpisy poświadczone notarialnie nie będą akceptowane.

Możemy wykorzystać jeden dokument do dwóch celów. Na przykład możemy wykorzystać paszport amerykański jako dowód zarówno obywatelstwa, jak i tożsamości, albo akt urodzenia dziecka jako dowód wieku i obywatelstwa.

Trzeba jednak przedstawić co najmniej dwa różne dokumenty.

Numer i kartę prześlemy pocztą, gdy tylko otrzymamy wszystkie informacje i sprawdzimy dokumenty w urzędach, które je wystawiły.

Ile to kosztuje

Za wydanie numeru i karty ubezpieczenia społecznego nie pobiera się żadnych opłat. Jeżeli ktoś proponuje załatwienie wydania numeru lub karty za opłatą, prosimy pamiętać, że te usługi Urzędu Ubezpieczeń Społecznych są bezpłatne. O próbie pobrania opłaty można nas powiadomić, telefonując pod numer Biura Inspektora Generalnego: 1-800-269-0271.

Kontakty z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online, telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń i ochrony finansowej milionom ludzi.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov. Można tam:

 • Otworzyć konto my Social Security. Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić przewidywane świadczenia na podstawie wyciągu pt. Social Security Statement, wydrukować zaświadczenie o należnych świadczeniach, zmienić dane konta depozytowego, zwrócić się o nową kartę Medicare, uzyskać nowy dokument SSA-1099/1042S itd.
 • Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową pomoc)” przy zakupach leków na receptę w ramach Medicare
 • Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare
 • Znaleźć teksty naszych publikacji
 • Uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania oraz
 • Wiele innych informacji!

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku. Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny, aby uzyskać informacje po polsku. Podczas załatwiania spraw w Social Security dostępni są tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy. Można korzystać z ich usług podczas rozmów telefonicznych i w naszych biurach.

Prosimy do nas zadzwonić

Osobom nie mającym dostępu do internetu oferujemy liczne zautomatyzowane usługi telefoniczne, czynne przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty, odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu prosimy o cierpliwość, ponieważ można wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości i dłużej czekać na odebranie połączenia. Chętnie Państwu służymy.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ